Repülési engedély (Permit to Fly)


A légi közlekedésben az a légi jármű vehet részt, amely az illetékes hatóság által kiállított, érvényes légi alkalmassági bizonyítvánnyal rendelkezik, és a jogszabályban előírt légi alkalmassági előírásoknak folyamatosan megfelel.

Mely légi járművekre adható ki repülési engedély?

A Légügyi Hivatal a magyar lajstromban lévő légi járművek közül annak a részére ad ki repülési engedélyt

  • amelynek időszakosan, vagy egy meghatározott feladat teljesítésére nem érvényes a légialkalmassági bizonyítványa, vagy
  • amelyet felhasználása miatt nem kívánják megfeleltetni a légi alkalmassági követelményeknek a 748/2012/EU rendelet I. Melléklet (Part 21) P Alrész 21.A.701 pontja alapján.

A repülési engedély (EASA Form 20a) legfeljebb 12 hónap érvényességi idővel kerül kiadásra, egyszeri vagy többszöri alkalomra szólóan. Ez alól kivételt képez a 21.A.701 (a) 15. pont szerinti nem kereskedelmi célú repüléseket végző nem-komplex egyedi légi jármű vagy olyan típus, amelyre a 748/2012/EU rendelet I. Melléklet (Part 21) H Alrész szerinti légialkalmassági bizonyítvány vagy korlátozott légialkalmassági bizonyítvány nem adható ki, ez esetben ugyanis lejárat nélküli repülési engedély is kiadható.

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (type certificate, TC) rendelkező légi járművek listája elérhető itt:

https://www.easa.europa.eu/easa-and-you/aviation-domain/aircraft-products?page=products-certification

Jogszabályi háttér

  • A légi járművek és kapcsolódó termékek, alkatrészek és berendezések légi alkalmassági és környezetvédelmi tanúsítása, valamint a tervező és gyártó szervezetek tanúsítása végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 748/2012/EU rendelet I. Melléklet (Part 21) P Alrész 21.A.701 – 21.A.729 pontjai.
  • A polgári légi járművek típus-és légi alkalmasságáról szóló 63/2001. (XII.23.) KöViM rendelet 52.§.

EASA Form 44 Repülési Engedély (Permit to Fly)

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (typecertificate) rendelkező légi jármű részére, kérelemre kiadható bizonyítvány.

Kérelem

EASA Form 21
Légügyi Szakterület    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.07.21.
EASA Form 18B
Légügyi Szakterület    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.07.21.

Eljárási díj

A hatályos, hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet szerint vonatkozó díjtétel: 124.

Érvényes légialkalmassági bizonyítvánnyal nem rendelkező légijárművekkel való repülések, egyszeri átrepülések vizsgálata és engedélyezése 10 000 Ft

Repülési Engedély a 216/2008/EK rendelet 4. cikk (4) bekezdés (Annex II) szerint

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (EASA) által kiadott vagy elfogadott típus alkalmassági bizonyítvánnyal (type certificate, TC) NEM rendelkező légi jármű részére, kérelemre kiadható bizonyítvány.

Kérelem

Eljárási díj

A hatályos, hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet szerint vonatkozó díjtétel: 124.

Érvényes légialkalmassági bizonyítvánnyal nem rendelkező légijárművekkel való repülések, egyszeri átrepülések vizsgálata és engedélyezése 10 000 Ft