A szervezet


Hatáskör és illetékesség

A vasúti hatósági feladatokat országos illetékességgel/országos illetékességű szervként a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárság Vasúti Hatósági Főosztálya látja el. Az ország egész területére kiterjedő illetékességgel intézi az országos jelentőségű, valamint a térségi, elővárosi és helyi vasúti pályahálózatokkal, az azokhoz csatlakozó saját célú vasúti pályahálózatokkal, pályatartozékokkal, kapcsolódó vasúti műtárgyakkal, járművekkel, nem bányászati célú siklóval és függőpályával, sífelvonóval valamint a vasúti munkavállalók egészségügyi megfelelőségével összefüggő engedélyezési ügyeket.

 • Jóváhagyja a vasútvállalatoknak a vasúti szakszemélyzet képzésére és továbbképzésére, valamint a vasúti forgalom biztonságával összefüggő tevékenységek végzésére vonatkozó vállalati utasításait;
 • Felügyeli és ellenőrzi a vasúti járművezetők, valamint a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő szakmákban dolgozók képzését és vizsgáztatását,
 • Javaslatot tesz a szakági jogszabályok és szabályzatok, műszaki előírások bevezetésére, módosítására, részt vesz azok előkészítésében, meghatározza a vasúti szakszemélyzet képzésére és továbbképzésére vonatkozó tanfolyamok tanterveivel és egyéb szakmai anyagaival kapcsolatos stratégiáját, iránymutatásokat és az azokra vonatkozó követelményrendszert.

Küldetés

A szakterület küldetése, hogy hatósági tevékenységével biztosítsa az EU és a Magyar Köztársaság közlekedéspolitikai célkitűzéseinek teljesítését.

Stratégiai tervezési tevékenységével, módszertani eszközökkel és innovatív megoldások kialakításával és elterjesztésével járuljon hozzá a vasúti közlekedési infrastruktúra fejlesztéséhez vagy kapacitásának hatékony kihasználásához vagy teljesítőképességének fokozásához.

Szervezeti felépítésünk

 • Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közlekedési hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárság 
  • Vasúti Hatósági Főosztály 
   • Vasúti Képzés- és Vizsgafelügyeleti Osztály 
   • Vasútbiztonsági és Ellenőrzési Osztály 
   • Városi Vasúti Infrastruktúra Osztály 
   • Országos Vasúti Infrastruktúra Osztály 
   • Vasútgépészeti Osztály