Együttműködő partnerekAudi Hungária Motor Kft.

A győri székhelyű AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. az Audi konszern tagja, az Audi és Volkswagen-konszern központi motorszállítója. Ezen kívül az Audi TT Coupé és a TT Roadster sportautók is Győrben készülnek.

Az Audi Hungaria évek óta Magyarország egyik legnagyobb árbevételt elérő vállalata, és az ország egyik legnagyobb exportőre. 2013-ban az Audi Hungaria megnyitotta teljes gyártási folyamatot lefedő járműgyárát: présüzem, karosszériaüzem, lakkozó, járműszerelde épült. A vállalat több mint 900 millió eurót fordított a gyár bővítésére és ezzel 2 100 új munkahelyet hozott létre. 2013 júniusától itt készül az Audi A3 Limousine. Ez az első modell, amelynek teljes gyártási folyamata Magyarországon valósul meg. 2013 októberétől az új Audi A3 Cabriolet teljes gyártási folyamata is itt valósul meg.


BILK Kombiterminál Zrt.

A Rail Cargo Hungaria tulajdonú Rail Cargo Terminal-BILK Zrt., mint Magyarország vezető kombinált fuvarozási terminálja, 2003-tól látja el a kíséretlen (konténer, csereszekrény, félpótkocsi) kombinált fuvarozás egységek kezelését, egyben a kelet-nyugati irányú kombinált árufuvarozás fordítókorongjaként jelenik meg a közép-kelet-európai régióban.

BME Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont

Az Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont 2005. január 1-jén alakult a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. A Tudásközpont küldetése a járműipari „know-how" összegyűjtése és a vállalati szféra számára történő szolgáltatása, elsődlegesen Magyarországon, de igény esetén külföldön is. Nem titkolt célja a közvetítői szerep vállalása az egyetemi és akadémiai, illetve a piaci szféra között, az üzleti elvárások egyetemeken való ismertetése, valamint a modern tudományos ismeretek konkrét gazdasági hasznosításaérdekében.


BME Közlekedésgazdasági Tanszék

A BME Közlekedésgazdasági Tanszékének szakterülete a közlekedésgazdasággal összefüggő elméleti és gyakorlati kérdések oktatása, kutatása és az alkalmazással kapcsolatos feladatok megoldása. 

A Tanszék által oktatott tárgyak átfogják a gazdasági, szervezési, vezetési és menedzsment ismeretek széles skáláját. A graduális képzés mellett általános közlekedési-, informatikai-, logisztikai-, szállítmányozási-, vasúti közlekedési, valamint légiközlekedési-menedzsment gazdasági- és szakmérnöki ismeretek posztgraduális szintű oktatása is folyik. 

A Tanszék hangsúlyos kutatási témái kiterjednek az EDI alkalmazási lehetőségeire, informatikai rendszerek interoperatibilitására, oktatására és a megvalósítás tanácsadására, a beruházás finanszírozási metodikák és számítógépes programok fejlesztésére, a többkritériumú döntéstámogató technikák, valamint a privatizálási megoldások közlekedési alkalmazására. 

A Tanszék alvállalkozóként közreműködik az EU kutatás-fejlesztési keretprogramjába tartozó projektek kidolgozásában. BOBO Kft.

A BOBO Járműjavító Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. a MÁV Gépészeti Főnökség területén 1986-ban létrejött miskolci Dízelmozdony szerelő Gazdasági Munkaközösségből nőtte ki magát. Magánvállalkozássá, azaz Kft-vé alakulására 1994-ben került sor. A Cég alapítója és egyik tulajdonosa, Szabó László évtizedekre visszanyúló tapasztalatokkal bír vasúti járművek karbantartásában, kis-, és nagyjavításának szakszerű elvégzésében.


Borsodchem Zrt.

A BorsodChem Zrt., Európa egyik piacvezető MDI, TDI, PVC és klóralkáli termék gyártója. Széles körben felhasznált, kiváló minőségű alapanyagokat biztosít számos iparág számára. 

Bárhol is van most – akár munkában, iskolában, vagy otthon – környezetében fellelhetők olyan tárgyak, mint pl. a szék, amelyen ül, vagy a számítógép, amit e sorok olvasásához használ, valamint autója egyes részei - ülés, műszerfal, belső burkolatok -, amelyek mind a BorsodChem által gyártott alapanyagból készültek.  


Budapesti Közlekedési Vállalat Zrt.

A BKV küldetése

A főváros és a budapesti agglomeráció lakosságának kínál kényelmes, kulturált, pontos, kiszámítható és biztonságos, a főváros minden körzetét elérhetővé tevő, versenyképes árú, azaz olyan minőségi közösségi szolgáltatást, amely összehasonlítható Európa bármelyik fővárosában működő közlekedési cégével és amelyre Budapest lakói büszkék.

A BKV jövőképe

A technikai feltételek, a szolgáltatás színvonala és a humán erőforrás tekintetében egyaránt hatékonyan működő, a XXI. század követelményeinek megfelelő utas- és környezetközpontú, a főváros lakosságában tulajdonosokat tisztelő szolgáltató vállalat.

Vállalati értékek

 • Utasbarátság, emberközpontúság
 • Környezet iránti elkötelezettség
 • Hagyományos és folyamatos megújulás
 • Társadalmi felelősségvállalás
 • Pontosság, kiszámíthatóság, biztonság
 • Versenyképes árakCER Zrt.

A CER Hungary Közép-Európai Vasúti Árufuvarozási, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviden: CER Hungary Zrt.) 2004-ben alakult vasúti árufuvarozási céllal. A budapesti székhellyel rendelkező céget szakképzett, kitűnő belföldi és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező, tapasztalt munkatársak vezetik. A CER Hungary Zrt. operatív működését 2005. április 15-én kezdte meg.


Cdata Térképtár

Jelenleg az alkalmazott informatika mindenhol a világon az egyik leginnovatívabb szegmensnek számít a gazdasági-pénzügyi piaci mutatók szerint. Cégünknek határozott célja, hogy a világpiaci mozgásokat figyelemmel kísérve, Magyarországon és az Európai Unió tagállamaiban, azok közül is elsősorban a környező országokban, jelentős ismertséget és eredményességet mondhasson magáénak az alapvető működési területeinken; a közlekedésinformatikában, a térinformatikában, a digitális térképészetben és a navigációs rendszerek fejlesztésében, illetve azok értékesítésében.

Célunk az elkészült termékekkel, rendszerekkel, és szolgáltatásokkal az, hogy a megrendelőink igényeit kielégítve a vállalt profiljainkban szakmailag is megbízható és színvonalas megoldásokat fejlesszünk ki. Úgy gondoljuk, hogy a megrendelőink sikeressége minket is erősít, elégedettségük a mi biztosítékunk egy kiemelkedő piaci pozícióra.Európai Vasúti Ügynökség (European Railway Agency) (ERA)

Az EU egyik legfőbb prioritása egy biztonságos, modern és integrált vasúti hálózat kiépítése, amely képes a vasúti közlekedés versenyképesebbé tételére. Az Európai Vasúti Ügynökség azért jött létre, hogy egy integrált vasúti területet alakítson ki a biztonság és az interoperabilitás erősítésével. Az Ügynökség az Európai Vasúti Közlekedési Vezetési Rendszer (ERTMS) projekt rendszerhatóságaként is működik, ami arra hivatott, hogy egységes jelzőrendszereket állítson fel Európa szerte.
Gazdasági Versenyhivatal

A hivatal feladata

A Gazdasági Versenyhivatalt (GVH) az Országgyűlés hozta létre a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló 1990. évi LXXXVI. törvény elfogadásával. A hivatal a törvény hatályba lépésével egyidejűleg, 1991. január 1-jén kezdte meg működését. A versenyellenes magatartások tilalmának törvénybe iktatását és a szabályok betartása felett őrködő GVH létrehozását a gazdasági hatékonyságot kikényszerítő piaci verseny szabadságának és tisztaságának védelme motiválta.

Magyar és EU versenyszabályok alkalmazása

Az új - és jelenleg is hatályos - versenytörvény 1997. január 1-jén lépett hatályba. Mind a magyar versenyjogi szabályokat, mind a GVH jogállását, szervezeti és működési kereteit, mind pedig eljárásainak rendjét ez a törvény határozza meg. A hivatal életében is fordulatot hozott Magyarország európai uniós csatlakozása, amellyel a GVH tagja lett az Európai Bizottság Verseny Főigazgatóságából és a tagállami versenyhatóságokból álló Európai Versenyhálózatnak, s bekerült a közösségi versenyjog alkalmazói közé.

A GVH-nak a piacgazdaság működésében betöltött - a verseny szabadságával és tisztaságával kapcsolatos - szerepe, hogy a köz érdekében, a hosszú távú fogyasztói jólétet és így a versenyképességet is növelő módon érvényt szerezzen a hatáskörébe tartozó versenyjogi rendelkezéseknek, valamint, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel általában is támogassa a versenyt, vagy ahol verseny nem lehetséges, elősegítse a versenyt megteremteni vagy pótolni hivatott állami szabályozás kialakítását.

Versenyfelügyelet, versenypártolás, versenykultúra fejlesztés

A GVH-nak a verseny védelme érdekében folytatott tevékenysége alapvetően három pillérre épül: versenyfelügyeleti munkája során érvényesíti a magyar versenytörvény és a közösségi versenyjog szabályait, versenypártolás keretében a rendelkezésére álló eszközökkel igyekszik a verseny érdekében befolyásolni az állami döntéseket, illetve a verseny társadalmi elfogadottsága érdekében a versenypolitikai ismeretek terjesztésével, valamint a verseny közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó szakmai közélet fejlesztésével hozzájárul a versenykultúra fejlesztéséhez.

Egyéb feladatok

A verseny védelme érdekében végzett sokrétű tevékenységén túl a GVH más jogszabályokban (pl. a kereskedelmi törvényben) meghatározott jogalkalmazási feladatokat is ellát.Győr-Sopron-Ebenfurt Vasúti Zrt.

Mi a GYSEV Zrt?

A GYSEV Zrt. magyar-osztrák tulajdonú vasúttársaság. A jelenlegi tulajdonosi szerkezet: Magyar Állam: 65,6%; Osztrák Köztársaság: 28,2%; STRABAG SE: 6,1%.

Minek a rövidítése a GYSEV Zrt?

GYSEV: Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Zrt. Német neve Raab–Oedenburg–Ebenfurter Eisenbahn AG, rövidítve Raaberbahn AG. A vasúttársaság magyarországi székhelye Sopronban, ausztriai székhelye Bécsben, ausztriai fióktelepe pedig Vulkapordányban (Wulkaprodersdorf) található.

Hol működik a GYSEV Zrt?

Nyugat-Dunántúlon és Kelet-Ausztriában. A társaság tulajdonában van a Győr-Sopron-Ebenfurt vonalszakasz. Emellett üzemelteti a Fertővidéki Helyiérdekű Vasútat Fertőszentmiklós és az ausztriai Nezsider (Neusiedl am See) között. Szintén a GYSEV Zrt. üzemelteti 2001 óta a Sopron-Szombathely. 2006 óta pedig a Szombathely-Szentgotthárd szakaszt. 2011-ben újabb 214 kilométer vasúti pályaszakasz üzemeltetésére kapott megbízást a tulajdonos magyar államtól a GYSEV: ezek a Rajka-Hegyeshalom-Csorna-Répcelak-Porpác, a Porpác-Szombathely, a Szombathely-Kőszeg, a Szombathely-Zalaszentiván, valamint a jelenleg nem működő Körmend-Zalalövő közötti vonalak.
A cég ezeken a szakaszokon végzi a közszolgálati személyszállítást. Emellett a GYSEV személyszállító vonatai gyakran Budapestig és Bécsig közlekednek.


HM Kaszó Erdőgazdaság Zrt.

A Kaszó Erdőgazdaságról

1993. január 1. óta részvénytársasági formában működik a KASZÓ Erdőgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a korábbi állami vállalat jogutódjaként. A cégvezetés a célkitűzéseket terveket a mai kor szellemében úgy állította össze, hogy a fejlődés üteme biztosított legyen.

A KASZÓ Zrt. alaptevékenysége az erdőgazdálkodás és vadgazdálkodás. Az új feladatok ellátásához kapcsolódó folyamatos szervezeti korszerűsítéssel sikerült a részvénytársaság működését még hatékonyabbá tenni.

Üzletpolitika

 • Érvényesüljön a természeti, biológiai vagyonnal való ésszerű gazdálkodás.
 • Az erdőgazdálkodásban az erdőfelújításhoz a gazdálkodás egyéb területei teremtsék meg a szükséges kiegészítő forrásokat.
 • A részvénytársaság eredményes gazdálkodása biztosítsa a tulajdonos számára az előírt osztalékot.
 • A tevékenységének finanszírozása biztos pénzügyi háttérrel rendelkezzen.

A részvénytársaság gazdálkodásával, munkahelyek megtartásával, bővítésével biztos munkalehetőséget teremtsen környezetében.


ISD Dunaferr Zrt.

A dunaújvárosi székhelyű ISD DUNAFERR társaságcsoport Magyarország egyik legnagyobb ipari termelő vállalata. A több mint hat évtizedes múltra visszatekintő cégcsoport tevékenységének középpontjában a vevőközpontú termelés, versenyképes acéltermékek gyártása, minőség- és környezettudatos munkavégzés, egészséges és biztonságos munkakörnyezet megteremtése áll.

Az ISD DUNAFERR által gyártott melegen hengerelt, pácolt, hidegen hengerelt, horganyzott szalagokat és táblalemezeket, valamint nyitott és zárt hidegen hajlított idomacélokat elsősorban gépipari, járműipari, építőipari termékek gyártásához, acélszerkezetek, háztartási berendezések és egyéb alkatrészek előállításához használják fel.

A társaságcsoport árbevételének jelentős részét külpiacokon realizálja, legfontosabb partnerei Németország, Lengyelország, Ausztria, Csehország, Szlovákia és Olaszország.

A múlt értékeit megőrizve, a jövő kihívásainak megfelelve, korszerű európai vállalatként az ISD DUNAFERR Zrt. arra törekszik, hogy a régió fejlődéséhez minél hatékonyabban hozzájáruljon.


Inter Tan-Ker Kft.

Az INTER TAN-KER Zrt. kiemelt küldetésének tekinti, hogy teljes körű megoldásokkal segítse a kormányzat, az önkormányzatok, multinacionális, kis- és középvállalatok munkáját a közlekedés területén. A magyar közlekedés fejlesztése érdekében nyitottak vagyunk partnereink céljainak megértésére, támogatására, saját és külső erőforrások bevonásával. Fenn kívánjuk tartani meghatározó szerepünket a hazai közlekedés különböző igényeinek teljesítésével, előremutató megoldások bevezetésével. Tevékenységünk során vezérelvként fogalmazódik meg, hogy partnereink igényeit az elvártnál is magasabb színvonalon elégítsük ki és megkönnyítsük, hatékonyabbá tegyük munkájukat.

A közszolgáltatás minőségének javítása érdekében szolgáltatásainkat pontosan, nemzetközi szinten is kiemelkedő szaktudással rendelkező munkatársainkkal végezzük. Ennek eredményeképpen a magyar és nemzetközi közlekedési ipar részére jól használható, stabil, megbízhatóan és hatékonyan működő rendszereket tervezünk és kivitelezünk. Megoldásaink tervezésénél és fejlesztésénél nem pusztán technológiákban gondolkodunk, hanem olyan közlekedési rendszerekben, melyek megfelelnek a társadalom egyre növekvő kihívásainak. 

Hitünk szerint az INTER TAN-KER Zrt. sikerének alapvető feltétele, egyúttal működésének legfontosabb célja, hogy partnereink, megrendelőink részére korszerű és versenyképes szolgáltatásokat nyújtsunk, szolgáltatásaink minőségét folyamatosan javítsuk. Feladatainkat magas erkölcsi, szakmai és gazdasági normák szerint végezzük.

Társaságunk az ISO EN 9001:2000 és az ISO 27001:2005 szabvány szerint működik, amely biztosítja szolgáltatásaink magas színvonalának szinten tartását. Az ISO EN 9001:2000 szabvány szerinti tanúsítás az Európai Unió finanszírozásával, az Európa Terv keretein belül valósult meg.


KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungária Kft.

Több mint egy milliárd ember veti naponta bizalmát a Knorr-Bremse rendszerekbe.

A Knorr-Bremse világszerte a vasúti és haszongépjárművek fékrendszereinek vezető gyártója. Műszaki ritmusszabályozóként a Knorr-Bremse több mint 100 éve hajtja előre jelentősen a modern fékrendszerek fejlesztését, gyártását és forgalmazását – különbözó felhasználásokhoz a vasúti és haszongépjárművek területén.

Ezzel a Knorr-Bremse jelentősen hozzájárul a vasúti és közúti biztonsághoz. További termékterületeknek számítanak a vasúti járművek ajtórendszerei és klímaberendezései, valamint a robbanómotorok forgó lengéscsillapítói.

A világszerte majd 20.000 alkalmazott a 2013-es üzleti évben 4,3 milliárd eurónyi forgalmat bonyolított. A vállalat sikere a vasúti és haszongépjárművek rendszerek területének összjátékán, a konszern globális fellépésén, valamint az alkalmazottak innovációs erején és teljesítőkészségén alapul. Így a Knorr-Bremse a vasúti és haszongépjárművek műszaki átalakításában továbbra is vezető szerepben részt vesz.


Közlekedésbiztonsági Szervezet

A Közlekedésbiztonsági Szervezetet 2006. január elsejével hozta létre a magyar Országgyűlés által alkotott törvény alapján, a Gazdasági és Közlekedési Miniszter. Feladata a légi, a vasúti és a vízi balesetek, súlyos események független szakmai vizsgálata, azzal a céllal, hogy az elemzésekből levonható tanulságok alapján javaslatokat tegyen a jövőbeni hasonló események elkerülése érdekében. A Szervezet alapvető céljának ebből adódóan a megelőzést tekinti.


Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium háttérintézménye, az országos közúthálózat vagyonkezelője, elsődleges feladata a közúthálózat finanszírozását szolgáló költségvetési előirányzatok kezelése és a közlekedési szakma koordinációja. Tudományos igényű szakmai előkészítő és információs hátteret nyújt a minisztériumban, illetve az egyéb háttérintézményekben, kutatóhelyeken folyó munkához.

Az intézmény munkáját Szabó Zoltán főigazgató vezeti, a műszaki feladatokat Simon Attila műszaki igazgató, a gazdasági feladatokat Dr. Cserhalmi Dorottya gazdasági igazgató irányítja.

Az intézmény, ahogy neve is kifejezi: a közlekedésfejlesztési koordinációs tevékenység központja: összehangolja a közlekedési infrastruktúra fejlesztésén dolgozó tudományos és civil szervezetek tevékenységét, és munkájuk eredményét közvetíti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium felé, szakmai alapokon nyugvó előkészítő munkával orientálja az infrastruktúrafejlesztési projekteket és a közreműködő és megvalósító szervezetek munkáját, garantálja a közlekedési infrastruktúrafejlesztési projektek eredményességét, törvényességét és hatékonyságát.


Közlekedési Múzeum

A Városligetben található Közlekedési Múzeumot már messziről felismerhetővé teszi az épületéből „kitörő" NOHAB mozdony és a tetején levő AN 2-es repülőgép. A múzeumban a hazai közlekedés történetét bemutató állandó és időszaki kiállítások mellett rendszeresen helyet kapnak érdekes, műszaki témájú időszaki kiállítások is.

Közlekedéstudományi Egyesület

Az 1949-ben alapított Egyesület önkéntes társuláson alapuló tudományos egyesület, mely országos társadalmi szervezetként működik. Tagja lehet minden természetes, vagy jogi személy, illetve szervezet, aki, illetve amely érdeklődést tanúsít a közlekedés, a közlekedésépítés és a kapcsolódó tudományok iránt.
Az Egyesületnek közel 200 hazai jogi és pártoló (gazdálkodó szervezet, vállalkozó) és mintegy 7.000 egyéni tagja van.
Az Egyesület nyitott, tehát fórumain bárki részt vehet, szakmai véleményét elmondhatja, szakmai vitát folytathat. A nyitottság biztosítja az Egyesület tevékenységének demokratizmusát, amely felöleli a működés összes területeit.
A Közlekedéstudományi Egyesület önálló jogi személy, s mint ilyen a Magyar Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének a tagja.

Az Egyesület célja a közlekedés, a közlekedéstudomány elméleti és gyakorlati fejlődésének elősegítése. A közlekedéstudomány eredményeinek közzététele, népszerűsítése. A magyar közlekedéstudomány európai integrációjának elősegítése, a közlekedési kultúra fejlesztése.


Közlekedéstudományi Intézet Kht.

A KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kiemelkedően közhasznú. Jogelődjeivel együtt 75 éves múltra tekint vissza. Az 1938-ban alapított, állami tulajdonban lévő KTI a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium egyik kutatóbázisa. Az állami szakirányítás mellett partnerei a köz- és magán szektorból kerülnek ki. A KTI összkutatási tevékenységével kiemelkedő helyet foglal el mind Magyarország, mind pedig Európa közlekedés-kutató intézetei között. Magasan képzett szakemberei hazai és nemzetközi szinten is nagy elismertségnek örvendenek, amelyet az elmúlt évek sikeres projektjei és az Intézet kiterjedt partnerkapcsolatai hűen tükröznek.

A KTI széleskörű nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Tagja számos nemzetközi kutatási szervezetnek.

A KTI tagja többek között a Közlekedési Kutatóintézetek Európai Konferenciájának - (ECTRI), a Nemzeti Közúti Kutató Intézetek Európai Fórumának - (FEHRL), és a Közúti Közlekedésbiztonsági Kutatóintézetek Európai Fórumának - (FERSI), amely tagságok széleskörű nemzetközi rátekintést biztosítanak a fejlett európai közlekedési megoldásokra.

Munkatársai számos hazai és nemzetközi tudományos társaságban töltenek be tisztséget. Kiemelten az Európai Bizottság Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottságában (ERTRAC), az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságában.

Az Intézet tagja az Útügyi Világszövetségnek (AIPCR-PIARC), tagként adatszolgáltatással látja el a Nemzetközi Útügyi Adatbázist (ITRD), és az OECD tagországok Közúti Forgalmi és Baleseti Adatbázisának (IRTAD) nemzeti koordináló intézménye.


MAVEX-REKORD

A MAVEX-REKORD Kft alaptevékenysége kötöttpályás járművek és alkatrészeik gyártása, javítása és forgalmazása, vasúti kocsik kereskedelme és bérbeadása, valamint vasúti pályaépítési anyagok forgalmazása, ingatlanforgalmazás, ingatlan bérbeadás, szervezés, projektkoordinálás, tervezés és válságmenedzsment, mérnöki és műszaki tanácsadás.

A MAVEX-REKORD Kft üzleti partnerei közé Európa vezető vasúti és gépipari cégei tartoznak. A cég Magyarországon több vagongyárat és vasúti alkatrészgyártót képvisel, valamint több európai gyártó termékeit forgalmazza. Fő működési területei: Magyarország, Csehország, Lengyelország, Szlovákia, Románia, Bulgária.

Magyarországi legfontosabb üzleti partnerei a MÁV Zrt, a MÁV Gépészet Zrt, a MÁV Trakció Zrt, a MÁV Járműjavító Kft-k, a BKV Zrt Metró, HÉV, Villamos és Trolibusz Üzemeltetési Igazgatóságai, a BKV Vasúti Járműjavító Szolgáltató Kft, a GYSEV Zrt és a magánvasutak, valamint Debrecen, Miskolc és Szeged városi közlekedési vállalatai.


MMV Magyar Magánvasút Zrt.

Az MMV Magyar Magánvasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság a 15/2002.(II.27.) KÖVIM rendelet alapján 2003. december 1-én alakult. A 4/2004 számú vasútvállalati működési engedélyt áruszállítási és vontatási tevékenységre 2004. július 8-án kapta meg.

A társaság 2004. május 1-től a liberalizált vasúti piacon, mint árutovábbítást végző magánvasút, az elsők között kezdte meg a versenyt a közúti versenytársakkal, vala- mint az állami eszközparkkal és a másfél évszázados MÁV Zrt. Áruszállítási Üzletágával.


MOL Nyrt.

A MOL-csoport Kelet-Közép-Európa egyik vezető integrált olaj- és gázipari vállalata, amely nagyméretű, koncentrált nemzetközi kutatási és termelési portfolióval rendelkezik.
A Csoport piaci kapitalizációja 2011. év végén meghaladta a 7,5 milliárd USA dollárt. Részvényeinket jegyzik a Budapesti, a Luxemburgi és a Varsói Értéktőzsdén. Értékpapírjainkkal az Egyesült Államok OTC, illetve a londoni International Order Book rendszerekben kereskednek.
Legfontosabb célunk, hogy a meglévő és az új piaci lehetőségek minél teljesebb kihasználásával tovább javítsuk a teljes portfoliónk hatékonyságát a magas szintű társadalmi és környezeti teljesítményünk fenntartása mellett. Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége

A Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége (MSzSz) 1989. óta a szakma hazai művelőinek érdekképviselete. A tagjai között szállítmányozó, logisztikai, vámügynöki tevékenységet folytató társaságok találhatók. Többen mindhárom üzletágban érdekeltek. Szép számmal akadnak olyan tagjaink akik, kiegészítő tevékenységként, nemzetközi közúti árufuvarozást is folytatnak. 

A Szövetség mindenek előtt a hetven Magyarországon bejegyzett társaság szakmai érdekképviselete. Az állami hatóságokkal szemben, a közvélemény előtt képviseli a szállítmányozók összefoglalt véleményét a szállítmányozási, fuvarozási ágazat működési feltételeiről, fejlődési lehetőségeiről. Mivel a vélemények érdekeket tükröznek, napi feladat a nézetek belső és külső egyeztetése. A partnerek részére tett javaslatok is az érdekképviseleti tevékenységhez tartoznak. 

A Magyar Szállítmányozói és Logisztikai Szolgáltatók Szövetsége - mint a magyar nemzeti szövetség - tagja a FIATA-nak (Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés) a szállítmányozók világszervezetének. Ez a tagsági viszony megtisztelő pozíció és nagy felelősség is egyben. Figyelembe véve, hogy a Szövetség a FIATA legmagasabb tisztségviselői között is képviselteti magát, a tagság a magyar szállítmányozó- és logisztika ipar művelőinek a világ szakmai élvonalához való kapcsolódását valósítja meg. 


Magyar Vasúti Egyesülés

A 2006-ban Magyar Vasúti Egyesülésként megalakult HUNGRAIL 2012 júliusa óta egyesületi formában látja el a hazai vasúti személyszállítási, árufuvarozási, infrastruktúra építési, üzemeltetési és járműgyártási ágazat szakmai érdekképviseletét. Tizenkilenc tagvállalatának árbevétele eléri az 570 milliárd forintot. A szakmai szervezetben képviselt árufuvarozási vállalatok teljesítménye meghaladja az évi 40 millió tonnát, a személyszállítással foglalkozó társaságok évente csaknem 150 millió utast juttatnak el célállomásaikra.

HUNGRAIL szakmai bizottságai állásfoglalásaikkal és javaslataikkal segítik az állami vasúti jogszabályalkotás és -szabályozás hatékonyságának növelését. A HUNGRAIL nemzetközi és európai vasúti szervezetekben betöltött tagságával biztosítja a hazai vasútügy magas szintű képviseletét.


Magyar Államvasutak Zrt.

A MÁV Csoport megalakulásával és a szervezet folyamatos átalakításával létrejött egy olyan korszerű működési forma, amely a csoport minden tagjának a leghatékonyabb működési kereteket nyújtja. A MÁV Cargo privatizációja után mód nyílhat arra, hogy az állami tulajdonban maradó MÁV Csoport is megmutathassa, hogy a piaci viszonyok közt versenyképes vasutat tud működtetni.


Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége

Az MLSZKSZ 2002 óta a hazai logisztikai és közlekedési szakma egyik meghatározó szövetsége, amely a magyar logisztikai szolgáltató központok közel 90 százalékát fogja össze. Az MLSZKSZ az egyetlen olyan szövetség, ami a komplett szolgáltatási láncot lefedi, a többi szervezet a logisztikának csak egyes részterületeivel foglalkozik.

Az MLSZKSZ-nek jelenleg 60 szervezet a tagja és az általuk képviselt nemzetgazdasági erő a 2012. évi árbevételek alapján a 1100 milliárd forintot is meghaladja.

Tagvállalataik, valamint leányvállalataik tevékenysége együttesen a hazai GDP több mint 5 százalékát adják. Az MLSZKSZ-tagvállalatok alkalmazotti létszáma 6.500 – 7.000 fő körül van és az egyes logisztikai központokba betelepült bérlőknél még további 8.500 – 9.000 fő dolgozik.


Masped Rail Cargo Zrt.

A MASPED CSOPORT közúti és légi 
szállítmányozással, közúti gyűjtőszállítmányozással, logisztikai és vámszolgáltatással, raktározással, 
kiállítás- és konferencia logisztikával, nehézgép-mozgatással, nemzetközi költöztetéssel foglalkozik. Az elmúlt évtizedben a cégcsoport tevékenysége kiterjed ingatlanfejlesztésre, ipari és egyéb ingatlanok ad bérbe és működteti a Balaton környékének legnagyobb aquaparkját, az Annagora Aquaparkot, Balatonfüreden. 


Miskolc Városi Közlekedési Zrt.

A Miskolc Városi Közlekedési Zrt. döntően Miskolc város közforgalmú közlekedését ellátó, zártkörűen működő részvénytársaság. Tevékenységi köréhez tartozik autóbusz és villamosvasúti vonalhálózatán a Zrt. által üzemben tartott autóbusz és villamos járművekkel a személyszállítás végzése; járműveinek és a villamosközlekedés létesítményeinek fenntartása, ezekhez kapcsolódó beruházási tevékenység végzése; idegen járművek szervizelése; autóbusz különjárati szolgáltatás; Miskolc Holding tagvállalatai részére különféle szolgáltatások nyújtása.

A menetrend szerinti személyszállítást Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése értelmében a Közszolgáltatási Szerződés alapján autóbusszal 2021. május 31-ig, villamossal 2026. május 31-ig az MVK Zrt. végezi.

A MVK Zrt. a Miskolc Holding Zrt. tagvállalata.


MÁV FKG Kft.

Az üzem jogelődje 1949-ben alakult meg Jászkiséren, mint Mezőgazdasági Gépállomás. A MÁV a gépállomást 1968. január 1-jén megvásárolta. A jászkiséri MÁV Építőgépjavító Üzem 1969. január 1-jével lett önálló elszámolási egység. Az 1970-es években az üzem dinamikus fejlődése megindult a korszerű felépítménykarbantartó gépláncos munkáltatás felfutásával. 1983-tól az új forgácsoló üzem létesítésével, önálló alkatrészgyártási tevékenységgel az 1980-as évek közepétől megkezdődött a pályavasúti nagymunkagépek hazai gyártása. A céget a MÁV Rt. 1994. január 1-jével egyszemélyes Kft-vé alakította MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft. néven. A Társaság meghatározó tevékenységévé vált 2005. évtől a MÁV ZRt. által kezelt közforgalmú vasúti pályahálózaton a jól tervezhető karbantartási és felújítási tevékenység végzése Budapest II., Debrecen és Szeged régiókban.


MÁV NOSZTALGIA Kft.

A MÁV Nosztalgia Idegenforgalmi és Szolgáltató Kft. a MÁV Rt. és az Intertraverz Rt. közös vállalkozása. Célunk, hogy olyan, a maga nemében kuriózumnak tekinthető szolgáltatást kínáljunk, amely  reményeink szerint színesítheti az Önök szolgáltatási palettáját is.

A MÁV Nosztalgia Kft. fő tevékenysége a vasúti nosztalgiautazások szervezése korabeli, felújított vonatokkal, melyek a XIX - XX. század fordulójának hangulatát idézik. Járműflottánk több mint 100 különbözõ típusú, muzeális értékű darabból áll és közülük több is Európa-szerte ismert és népszerű a vasút kedvelőinek körében. Egész évben közlekednek a Gyertyafény Expressz vacsoravonataink és Élményvonataink, tavasztól őszig gőzvontatású vonatok közlekednek a Dunakanyarba és Esztergomba.
Az Élményvonat a MÁV Nosztalgia Kft. kirándulóvonata,  amely nem csak érdekes úticélokra repíti el utasait kedvező áron, hanem az utazás során családias hangulatban, számos érdekes programról, apró meglepetésről gondoskodik a vonat személyzete.
Egyénileg tervezett utazásaik megvalósításához bérbe is adjuk a vonatainkat mind belföldi, mind külföldi használatra egyaránt.


MÁV Start Zrt.

A MÁV Zrt. személyszállítással foglalkozó leányvállalata 2007. július 1-jétől működik önálló társaságként, korábban a MÁV Zrt. személyszállítási üzletágaként látta el feladatát. A MÁV Csoport különböző tevékenységi területeinek szétválasztása, majd azok önállósodása után a vasúti személyszállítási vállalat kezdetben több mint 7000 munkavállalót foglalkoztatott, elsősorban a személyszállítási tevékenységi köréhez kapcsolódó jegyvizsgáló, kocsivizsgáló és pénztáros munkatársakat. 2013-ban elindult a vállalatcsoport átalakítása, amely a hatékonyabb működés jegyében csökkentett vezetői létszámot, és a vasútvállalatok egyes tevékenységi köreinek összeolvadását eredményezte. A személyszállítási tevékenységet végző MÁV-START Zrt.-be integrálódott a vasúti vontatási feladatokat ellátó MÁV-TRAKCIÓ Zrt., valamint a vasúti járművek javítását és karbantartását végző MÁV-GÉPÉSZET Zrt. Így 2014 januárjától a MÁV-START Zrt. a vasúti személyszállításhoz olyan elengedhetetlenül szükséges vasúti tevékenységeket tömöríti magában, mint amilyen a személypénztárosok, jegyvizsgálók, kocsivizsgálók, mozdonyvezetők, járműjavítók, járműkarbantartók munkája. E vasúti alaptevékenységeket ellátó nagy szakmacsoportok képviselői mellett a vállalat eredményes működését – a 21. századi európai nagyvállalati struktúrának megfelelően – számos más munkatárs is segíti. Az integrált MÁV-START Zrt. így minden olyan tevékenységet el tud látni, amely közvetlenül az utazóközönség kiszolgálásához és a személyszállítási szolgáltatás magasabb színvonalú biztosításához szükséges.

Alapvető célkitűzésünk, hogy a MÁV-START Vasúti Személyszállítási Zrt. közel 14 500 munkavállalója továbbra is magas szakmai tudással, és elsősorban utasbarát szemlélettel szolgálja ki az utazóközönséget, annak érdekében, hogy tovább fejlődjön a magyarországi közszolgáltatási személyszállítás minősége. E jelentős feladatot vasutas elhivatottságunknak köszönhetően az egymás iránti toleranciával, a közös cél szem előtt tartásával kívánjuk végezni. Minden lehetőségünkre álló eszközzel élünk, amely az utasaink elégedettségét növelni képes, amely utasaink magasabb színvonalú kiszolgálását teszi lehetővé. Nekünk, akik a vasútnál szolgálunk, ez a legfontosabb feladatunk.MÁV-REC Kft.

A MÁV-REC Kft. 2001 es megalakítása óta számos szolgáltatási területen vált sikeressé. E szolgáltatási területek több szálon kapcsolódnak vasúti és általános logisztikai, illetve hulladékgazdálkodási feladatok ellátásához. A 100%-ban magyar tulajdonú cég szolgáltatásainak középpontjában partnerei igényeire szabott, teljes körű kiszolgálási rendszerek kiépítése és működtetése áll. Ez igaz mind a projekt jellegű, mind pedig a hosszú távú stratégiai együttműködésekre egyaránt.

A "MÁV" "EUR" jelzésű rakodólapok védjegyoltami területén a MÁV-REC Kft a tevékenysége megkezdése óta komoly erőfeszítéseket tesz a rakodólap piacon megjelenő termékek minőségének állandó színvonalon tartására. Fellép a nem megfelelő minőséget produkáló engedély nélküli gyártók és javítók ellen és folyamatosan ellenőrzi az engedéllyel rendelkező, magas minőségi követelmények mellett dolgozó rakodólap gyártók és javítók gyártási folyamatait és az általuk előállított termékeket. A cég által ellenőrzött és hitelesített valamennyi EUR rakodólap megfelel a vonatkozó előírásoknak és bárhol a világon megállja a helyét a vele szemben támasztott követelményeknek, így e rakodólapok teljes jogú tagjai az "EUR" jelzésű csererakodólap rendszernek, mely rendszer a legszélesebb körben elterjedt rakodólaprendszer.


MÁV Vasjármű Javító és Gyártó Kft.

A MÁV Vasjármű Járműjavító és Gyártó Kft. központi telephelye a nyugat-dunántúli régióban Szombathelyen, a kiemelten teherkocsi futójavítással foglalkozó egysége Celldömölkön helyezkedik el. Az üzemet 1872-ben alapította a Vasút. Kezdetben a vasúti gőzmozdony- és teherkocsijavítás volt a fő feladat. Az üzem a történelmi, politikai és gazdasági viszontagságok ellenére rendkívüli alkalmazkodóképességének köszönhetően, a MÁV Vasjármű Kft. 1992. december 30-iki megalakulását követően is jelentős erőt képvisel az ipari termékek és szolgáltatások piacán.


MÁVÉPCELL Kft.

A Mávépcell Kft. önálló mély-, magas- és vasútépítő társaság 1993-ban alakult meg  a  Magyar  Államvasutak  egyik  területi  építési főnökségéből, mely az 1950-es évek óta működött Celldömölkön. A társaságot 2000-ben teljes mértékben privatizálták.

A társaság neve ma is a Mávépcell Kft. tevékenységi körét tükrözi. A cég elsősorban  a következő üzleti ágazatokban van jelen:

 • Vasútépítés - projektek kivitelezése az építés, a felújítás és a kivitelezés terén
 • Vasútépítő gépekkel kapcsolatos szolgáltatások
 • Egyéb építési tevékenység - magasépítés, mélyépítés, szakipar

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - NIF Zrt. (korábban Nemzeti Autópálya Rt.) az útügyi adminisztráció átszervezése során, többletfeladatok - közúti és vasúti beruházások - miatt 2007. február 19-ével került ezen a néven bejegyzésre a Cégbíróságnál.

Társadalmi igényeket kiszolgálva - gazdasági és közlekedési szakmai programokat valósítunk meg. Beruházói -gyorsforgalmi utak, közutak, vasútfejlesztés - feladatainkat költséghatékonyan végezzük, megteremtve mindenki számára az európai színvonalú közlekedés lehetőségét.


Olajipari Karbantartó Fejlesztő és Tervező Kft.

Az OKFT Kft. dolgozói - szakmunkások, technikusok - több évtizedes olajipari gyakorlattal: fúrási, kútjavítási, termelési tapasztalatokkal rendelkeznek. Ismerik a munkafolyamatokat, veszélyforrásokat és azok esetleges hatásait, az üzemzavarok elhárításának módját és megelőzésük fontosságát. Dolgozóink tisztában vannak az olajipari munkák minden kockázatával, ezért mindig fokozott figyelemmel végzik tevékenységüket. Rendszeresen részesülnek szakmai és munkavédelmi oktatásban és ezekből vizsgát is tesznek.

Cégünk az olajipari munkákhoz önálló eszközparkkal: szállítóeszközökkel, darukkal, tartálykocsival, aggregátorokkal, szivattyúkkal, tartályparkkal rendelkezik. A speciális rétegkezelésekhez a MOL Nyrt. igényeinek megfelelően kialakított, stabil géppark áll rendelkezésre (tartályok, szivattyúk, aggregátorok, stb.) A próbatermeltetésekhez 5 db portábilis szeparátor biztosított.PQRS Quality Reference System Zrt.

A PQRS Quality Reference System Zrt. szakemberei a közlekedés területén szerzett 30-40 éves műszaki és jogi tapasztalatuk alapján – az Európai Unió jogszabályok előrehaladását követve – kialakították a vasúti fejlesztések magas szintű szolgálatára az EK-hitelesítés eljárás lefolytatására és az EK tanúsítvány kiadására jogosult kijelölt szervezetet, angolul Notified Body.

Munkatársaink felkészültsége, több évtizedes tapasztalata, a minőség, a jog és a műszaki haladás iránti elkötelezettsége kiváló alapot teremt a tanúsítási szolgáltatás maradéktalan teljesítésére.

A PQRS Quality Reference System Zrt. függetlensége és a vezetés elhivatottsága biztosítja azt, hogy alkalmas a jogszabályok, törvények, szabványok és egyéb műszaki előírások figyelembevételével a tényszerű vizsgálatok eredményei szerint a tanúsítások kiadására.

A PQRS Quality Reference System Zrt. MSZ EN ISO 45011-1999 és az MSZ EN ISO/IEC 17020:2005 szabvány szerint kialakított eljárásai, dokumentumai és az információszolgáltatási technikái lehetővé teszik a leghatékonyabb tanúsítási eljárás lefolytatását, tiszteletben tartva a gyártók műszaki fejlesztési erőfeszítéseit és eredményeit.

A PQRS Quality Reference System Zrt. – megtartva a harmóniát a törvények és a műszaki fejlesztés eredményei között – a kérelmezők részére lefolytatja a tanúsítási eljárást, és a sikeres termék jogosulttá válik a PQRS tanúsító védjegy használatára.


Pultrans Vasúti Szállítmányozási Kft.

A Pultrans Vasúti Szállítmányozási Kft.-t 1990. június 1-én alapították a magyarországi építőipar vasúti szállítási igényeinek kiszolgálására.

Fő szolgáltatások

 • Vasúti és összetett (elsősorban vasút + közút) szállítás szervezése
 • Vagonok bérbeadása
 • Teljes logisztikai szervezés

 


RAIL Navigator Informatikai és Szolgáltató Kft.

A Rail Navigator Kft. (és jogelődjei) 1994 óta foglalkoznak vasúti technológiai szoftverek fejlesztésével. A társaság alapítói 1990-94 között kovácsolódtak össze a dél-Balatoni vasúti központi forgalomirányító rendszer építésén/üzemeltetésén, vasúti közlekedésautomatizálási és informatikai mérnökök. A 90-es években Magyarországon az elsők között valósítottak meg teljes vasúthálózatra kiterjedő, grafikus felületű vasúti informatikai rendszereket: "ATLASZ" grafikus menetrend alapú vasúti üzemirányító rendszer, "RAIL GRAPHICS" grafikus, objektum-orientált vasúti infrastruktúra megjelenítő, adatbázis-kezelő rendszer. A 90-es évek végére mindkét rendszer országos lefedettségűvé vált, és az óta is működik. 

A társaság 2000 óta a vasúti személyszállítási technológiai folyamatok IT támogatására specializálódott, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság Vasúti Felügyeletét támogató szoftvereket fejleszt és üzemeltet.Rail Cargo Hungaria Zrt

A Rail Cargo Hungaria Zrt. a közép- és délkelet-európai térség piacvezető árufuvarozási vállalatcsoportjának, a Rail Cargo Csoportnak kiemelkedően fontos tagja. Büszkén vállaljuk a híd szerepét a régióban, amelyre anyavállalatunkkal közösen egyedülálló szakmai tudásunk, innovatív logisztikai megoldásaink tesznek bennünket alkalmassá. Megrendelőink ellátási láncát megbízhatóan, költséghatékony és környezetbarát módon, stratégiai partnerségre törekedve optimalizáljuk.

A vállalat 2006-tól MÁV Cargo Árufuvarozási Zrt.-ként kezdte meg önálló működését, miután kivált a Magyar Államvasutak Zrt. szervezetéből. 2008-as privatizációját követően két évvel a társaság új néven, Rail Cargo Hungaria Zrt.-ként folytatta tevékenységét és fejlődésének új korszakába lépett. Hozzákezdett működési folyamatainak racionalizálásához, vagonparkjának korszerűsítéséhez, saját vontatási kapacitásának kialakításához és hosszú távú versenyképességének biztosításához. Célirányos és következetes üzletpolitikájának, stratégiájának köszönhetően a társaság az európai vasúti árufuvarozási piac meghatározó szereplőjévé vált, és a mai napig anyavállalatának, a Rail Cargo Austriának az egyik legfontosabb támasza a térségben.


Rail Service Hungaria Kft.

A Rail Service Hungaria Kft. 1996-ban kezdte meg működését, az akkor még MÁV Rt. 100%-os tulajdonában lévő vállalataként, MÁV Kombiterminál Kft néven.  Fő profilját a kombinált fuvarozást lebonyolító terminálok üzemeltetése, valamint a MÁV Rt. tulajdonában lévő konténerekkel való gazdálkodás jelentette. A Társaság kezdetben 3 terminállal indította tevékenységét, de a MÁV Rt. tulajdonában lévő kombiterminálok folyamatosan a Társaságba, és tulajdonában lévő vállalataiba történő integrációjával lassan országos méretűvé fejlődött e hálózat.

Ennek köszönhetően hamarosan piacvezető szerepet töltött be a MÁV Kombiterminál Kft. a Magyarországon működő kombinált fuvarozást folytató terminálok üzemeltetése tekintetében.

Mára  azonban igazodva az új gazdasági viszonyokhoz, a kevésbé jövedelmező tevékenységek lassan háttérbe szorulnak utat nyitván az új, kedvezőbb lehetőségek kiaknázására új főtevékenységekkel, mint a rakományigazítás, Ro-La tevékenység, illetve a belső vasútüzem.

A Rail Cargo Hungaria a jövőben meghatározóbb szerepet szán a Társaságnak a hazai kombináltfuvarozás és logisztikai szolgáltatás területén, és a határon túli kombinált fuvarozás érdekeit is a Rail Service Hungaria Kft. képviseli. A 2006-tól az önálló Rail Cargo Hungaria Zrt. leányvállalataként dolgozik tovább Társaságunk


STADLER Trains Magyarország Kft.

A Stadler Magyarországon három leányvállalattal van jelen. A helyi értékesítésért felelős Stadler Trains Magyarország Kft. irodája Budapesten található. Ez a leányvállalat felelős a pusztaszabolcsi karbantartóbázisért is, amely a Magyar Államvasutak FLIRT flottájának karbantartását végzi. A leányvállalat tevékenységi körébe tartoznak ezen felül a harmadik piacokra irányuló megrendelések is.


Shell Gas Hungary

A Shell Magyarországon 1925 óta van jelen. Tevékenységi körébe tartozik az üzemanyag kis- és nagykereskedelem, kenőanyag értékesítés és földgázkereskedelem.

Magyarországon a Shell a legrégebbi külföldi szereplője az üzemanyag-piacnak. A világ több mint 90 országában jelenlévő Royal Dutch/Shell Csoportot Magyarországon a múlt század első felében, 1925. augusztus 26-án jegyezték be Shell Kőolaj Rt. néven. A vállalat rövidesen megkezdte magyarországi benzinkút-hálózatának kialakítását.

A Shell Kőolaj Rt. széles tevékenységi körével – amelybe beletartozott a finomítás, a szállítás és a kiskereskedelem is - a második világháborúig elismerésre méltó helyet vívott ki magának a magyar piacon.

A cég vagyonát 1949-ben államosították, s a Shell csak 1960-ban jelenhetett meg újra Magyarországon; a háború utáni első Shell töltőállomás 1966-ban nyílhatott meg Budapesten. A vállalat magyarországi térnyerése a rendszerváltást követően indulhatott meg igazán. Az elmúlt 86 év alatt a cég magyarországi képviselete bebizonyította, hogy képes alkalmazkodni a legkülönfélébb környezeti körülményekhez, s nemcsak, hogy talpon maradt, hanem mára az üzletág egyik legjelentősebb magyarországi szereplőjévé vált.

Mára a Shell magyarországi hálózata 243 töltőállomásból áll. A Shell a jó minőségű üzemanyagok mellett széleskörű és minőségi szolgáltatásokat nyújt vásárlóinak. Ebbe a körbe tartozik a 24 órás kiszolgálás a töltőállomásokon, a törzsvásárlói rendszer és hozzá kapcsolódó szolgáltatások, valamint a speciálisan kifejlesztett üzemanyagok értékesítése is.TRAIN Hungary Zrt.

Vasúttársasági engedélyünket 2006. január 10-én kaptuk meg. Tevékenységi körünket fokozatosan az árutovábbítás és vontatási szolgáltatás területére bővítettük. Kezdetben belföldi megrendeléseket láttunk el, később a vasút piaci liberalizációja után külföldi árutovábbítási feladatokat is teljesítettünk. Szállítási feladatokat láttunk el Romániába, majd Lengyelország, Szerbia, Szlovénia, Szlovákia, Németország, Hollandia, Franciaország, Olaszország, Ausztria és Ukrajna irányába.Vasúti Pályakapacitás-elosztó Kft.

A Vasúti Pályakapacitás-elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény alapján jött létre 2004-ben. Vasúti társaságoktól független, országos hatáskörű szerv, melynek kizárólagos tulajdonosa a magyar állam. A tulajdonosi jogokat az állam nevében a miniszter gyakorolja.

A VPE Kft. hatáskörébe tartozik a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 62. § (2) alapján:

 • a vasúti pályahálózat kapacitásának elosztása,
 • a nem független vasúti társaság Hálózati Üzletszabályának kidolgozása,
 • a Díjképzési Módszertan és a Díjszámítási Dokumentum megállapítása, illetőleg a hozzáférésre jogosult által fizetendő 
  hálózat-hozzáférési díjak összegének meghatározása, valamint
 • a nem független vasúti társaságnak az általa működtetett vasúti pályahálózathoz hozzáférése költségeinek meghatározására.

Záhony Port Zrt.

ZÁHONY-PORT Zrt. küldetése, hogy hatékony, piacorientált működésével elősegítse Európa és Ázsia közötti kereskedelmi áruk áramlását. A Kelet – Nyugat áruforgalomban aktív kereskedelmi híddá, többoldalú befektetési, érték- és jövedelemteremtő központtá váljon. Mindezekkel elősegítse a környezetkímélő vasúti árufuvarozás növekedését, az árufuvarozó vasútvállalatok piaci pozícióinak javulását, eredményes működését.
Tulajdonosi szintű stratégiai küldetése, hogy olyan cél- és eredményorientált társasággá váljon, amely komplex szolgáltatásértékesítési és beszerzési piacainak harmonikus működésével, kiegyensúlyozott gazdálkodásával a mindenkori tulajdonos(ok) üzletrészeinek tőkepiaci értéknövekedésével szembeni elvárásait teljesítse.