Vasút szakmai oktatói névjegyzék vezetése


Jogszabályi háttér

 • 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 36. § (4); 81. § (7)
 • 19/2011. (V. 10.) NFM rendelet a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól 8. §; 9. §
 • A közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet 2. melléklet 21. A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörök alapképzésével, időszakos oktatásával, alap- és időszakos vizsgáival kapcsolatos nyilvántartási, igazolás-kiállítási hatósági díj 6 000 Ft.
Mit kell tartalmaznia a kérelemnek?

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező adatait (név, születési név, születési hely, idő, lakóhelyének címét),
 • a kérelmező milyen képzéseken, milyen témaköröket kíván oktatni.

A kérelemhez mellékelni kell az alábbiakban meghatározott dokumentumokat:*

 • a Vasúti Vizsgaközpont által kiállított vasútszakmai oktatói vizsgaigazolásokat,
 • hatósági bizonyítványt, mellyel igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű,
 • a legmagasabb iskolai végzettséget igazoló okiratok (felsőfokú végzettséget bizonyító oklevél vagy középiskolai végzettséget igazoló bizonyítvány) hiteles másolatát,
 • a képzés tartalmának megfelelő szakmai vizsgák és gyakorlatok meglétének igazolásait,
 • igazolást az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről.

 

Az eljárások igazgatási szolgáltatási díj megfizetése

Banki átutalással (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium számlaszáma: 10032000-00290713-38100004) is.

 

A kérelem és mellékleteinek Hatóságunkhoz történő eljuttatása

 • személyesen (Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.), vagy
 • postai úton (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Vasúti Hatósági Főosztály - Vasúti Képzés- és Vizsgafelügyeleti Osztály - 1441 Budapest, Pf. 88.)

A vasúti közlekedési hatóság a kérelemről, a kérelemben foglalt módosítások tudomásulvételéről határozatban dönt.

Ellenőrző lista

* A Vasúti Képzés- és Vizsgafelügyeleti Osztály által használt ellenőrző lista a vasútszakmai oktatói névjegyzékbe vételi kérelem benyújtásakor mellékelt dokumentumokról

 

Elméleti vasútszakmai oktató

Kérelem

 

Igazolás az egy évnél nem régebbi vasútszakmai oktatói vizsgáról

 

Felsőfokú végzettség igazolása (diploma)

 

Igazolás a képzés tartamának megfelelő felsőfokú szakmai vagy képesítő vizsgáról

 

Igazolás legalább 3 év vasútforgalmi, vagy a képzés tartalmának megfelelő szakmai gyakorlatról

 

Büntetlen előélet igazolása

 

Eljárási díj befizetését igazoló dokumentum

 

 

 

Gyakorlati vasútszakmai oktató

Kérelem

 

Igazolás az egy évnél nem régebbi vasútszakmai oktatói vizsgáról

 

Igazolás a középiskolai végzettségről (érettségi)

 

Igazolás a képzés tartamának megfelelő felsőfokú szakmai vagy képesítő vizsgáról

 

Igazolás legalább 5 év vasútforgalmi, vagy a képzés tartalmának megfelelő szakmai gyakorlatról

 

Büntetlen előélet igazolása

 

Eljárási díj befizetését igazoló dokumentum

 

 

A Kérelemnek minden esetben tartalmaznia kell kérelmező nevét, címét, születési helyét és idejét.

 

Kapcsolódó dokumentumok