Vasútbiztonsághoz kapcsolódó díjak


1.  A vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos részletes belső szabáyzat (utasítás) hatósági jóváhagyása Díj (Ft/db)
alapdíj 10 oldalig 167 000
további oldalanként 9 000

 

2. Vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély kiadásának hatósági díjai Díj (Ft/db)
a) Pályavasúti társaság, illetve inrtegrált vasúti társaság vasúti pályahálózatot működtető szervezeti egysége részére:  

- 200 km üzemeltetett vasúti hálózatig

2 018 000

- 200 km feletti üzemeltetett vasúti hálózatnál

3 662 000
b) Vállalkozó vasúti társaság, illetve inrtegrált vasúti társaság vállalkozó vasúti tevékenységet végző szervezeti egysége részére vállalkozó vasúti tevékenységenként külön-külön:  

- 1-50 db vasúti járművel rendelkező vasúti társaság

1 033 000

- 51-100 db vasúti járművel rendelkező vasúti társaság

1 553 000

- 100 db feletti vasúti járművel rendelkező vasúti társaság

2 032 000
c) Saját célú vasutak részére vasútbiztonsági tanúsítvány, illetve vasútbiztonsági engedély külön-külön 724 000
d) Bejelentés vagy megtörtént esemény alapján a vasútbiztonsági tanúsítvány és vasútbiztonsági engedély ügyében indított vagy hatósági eljárás díja megegyezik az a)-c) pontok alatt felsorolt díjakkal  
e) A kiegészítő biztonsági tanúsítvány díja megegyezik a b) pontban felsorolt díjakkal  
f) Keskeny nyomközű vasutak részére vasútbiztonsági tanúsítvány, illetve vasútbiztonsági engedély az a)-f) pont alatti díjak 30%-a  
g) A kizárólag történelmi és muzeális vasúti járműveket üzemeltető vasúti társaságok számára a vasútbiztonsági tanúsítvány díja a b)-g) pontban meghatározott díjtételek 30%-a  

 

3. Kockázatelemzés jóváhagyása Díj (Ft/db)
a) vasúti rendszerelemekkel kapcsolatban 215 000
b) vasúti alrendszerek üzembe helyezésével, módosításával kapcsolatban 902 000
c) vasúti járművekkel kapcsolatban 641 000
d) vasútvállalatok átszervezésével, az infrastruktúra, illetve a kiszolgálás változásával kapcsolatban 1 718 000