Éves felügyeleti díjak


A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. Törvény 35. § (5) bekezdés és 36/I. § (5) bekezdés szerinti eljárási költségek:

35. §

 (5a) Az éves felügyeleti díj mértéke: Nettó (Ft) egység díj
a) pályavasúti társaság, valamint integrált vasúti társaság vasúti pályahálózatot működtető szervezeti egysége esetén  

200 km üzemeltetett vasúti hálózatig: 

1 016 000

200 km feletti üzemeltetett vasúti hálózatnál: 

1 845 000
b) vállalkozó vasúti társaság, valamint integrált vasúti társaság vállalkozó vasúti tevékenységet végző szervezeti egysége esetén, a vállalkozó vasúti tevékenységenként külön-külön  

1-50 darab vasúti járművet üzembentartó vasúti társaság esetén 

601 000

51-100 darab vasúti járművet üzembentartó vasúti társaság esetén 

782 000

100 darab feletti vasúti járművet üzembentartó vasúti társaság esetén 

1 024 000
c) saját célú vasutak vasútbiztonsági tanúsítványa, valamint vasútbiztonsági engedélye esetén külön-külön 421 000
d) kiegészítő biztonsági tanúsítvány esetén a b) pont alatt felsorolt díjak,  

1-50 darab vasúti járművet üzembentartó vasúti társaság esetén 

601 000

51-100 darab vasúti járművet üzembentartó vasúti társaság esetén 

782 000

100 darab feletti vasúti járművet üzembentartó vasúti társaság esetén 

1 024 000
e) keskeny nyomtávú vasutak vasútbiztonsági tanúsítványa, valamint vasútbiztonsági engedélye esetén az a)-d) pontokban meghatározott díjtételek 30%-a  
f) a kizárólag történelmi és muzeális vasúti járműveket üzembentartó vasúti társaságok vasútbiztonsági tanúsítványa esetén a b)-f) pontokban meghatározott díjtételek 30%-a  

 

36/I. §

(5) Az éves felügyeleti díj mértéke Nettó (Ft) egység díj
a) a vasúti járművek gyártását, javítását végző személyek és szervezetek  

járműgyártása, főjavítás végzése esetén: 

967 000

fővizsgák végzése esetén: 

725 000

közlekedés biztonságával összefüggő részegységek gyártása, javítása esetén: 

484 000
b) a (4) bekezdés b)-d) pontban meghatározott  szervezetek esetén:  

a vasúti tartályok megfelelőségértékelését, az időszakos és soron kívüli vizsgálatát, valamint az üzemi vizsgálóhely felügyeletét ellátó vizsgáló szervezetek

727 000

a vasúti járművek időszakos vizsgálatát végző vizsgahelyek 

727 000

a vasúti alrendszerek, rendszerelemek karbantartásáért felelős szervezetek

727 000
c) a nem átjárható, keskeny nyomtávú vasúti pályán közlekedő vasúti járművekre vonatkozóan, valamint a kizárólag történelmi és muzeális vasúti járműveket üzemben tartó vasúti társaságok számára a felügyeleti díj mértéke a jelen bekezdésben meghatározott díjtételek 20%-a.