Nyilvántartások


Személyes adatok nyilvántartása a vasúti szakterületen:

  • A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 82.§ (1) bekezdésében adott törvényi felhatalmazás alapján, a 82.§ (3)-(8) bekezdésében megállapított céllal, módon és meghatározott ideig történő nyilvántartások:
    • a vasúti járművezetők képzésére és vizsgáztatására;
    • a sikló, a függőpálya, a sífelvonó és a mozgólépcső (mozgójárda) kezelőinek vizsgáztatására;
    • a villamos meghajtású közúti vasúti, az elővárosi vasúti, a fogaskerekű vasúti, a millenniumi földalatti vasúti, a földalatti (METRÓ) vasúti járművezető-képző szakoktatók képzésére
  • A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 8. §-ának (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján kiadott, az Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.Rendelet 6. sz. mellékletében 1397 szám alatt elrendelt adatszolgáltatás: „Kötélpálya, sikló, távolsági szalagpálya és sífelvonó szállítási és baleseti adatai".

A közigazgatási hatósági eljárásokról és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és a közlekedési hatóság különleges eljárási, engedélyezési jogszabályaiban meghatározott ügyfelek az eljárások ügyirataiba betekinthetnek, arról másolatot készíthetnek.

Az előzetes orvosi alkalmassági vizsgálatokat végző vagy véleményező orvosok jegyzéke

Akkreditáció orvosok 2017 03 03
Vasút Hatóság    |   Nyilvántartás |   Utolsó frissítés 2017.03.03.

A pszichológusok névsora

pszichologusok_nevsora_fj.pdf
Vasút Hatóság    |   Nyilvántartás |   Utolsó frissítés 2014.08.11.

Vasútszakmai oktatói névjegyzék

Vasútszakmai oktatói névjegyzék OKT-20181120
Vasút Hatóság    |   Nyilvántartás |   Utolsó frissítés 2018.11.20.

A vasúti vizsgabiztosi névjegyzék

Vasúti vizsgabiztosi névjegyzék VB-20180618
Vasút Hatóság    |   Nyilvántartás |   Utolsó frissítés 2018.01.19.

A kazánbiztosi névjegyzék

kazánbiztosok RID 20180829
Vasút Hatóság    |   Nyilvántartás |   Utolsó frissítés 2018.09.03.
kazánbiztosi névjegyzék20180903
Vasút Hatóság    |   Nyilvántartás |   Utolsó frissítés 2018.09.03.