Vasútbiztonság

8 cikk

A vasútbiztonsági tanúsítvány kiadása

A vasútbiztonsági tanúsítványt a közlekedési hatóság a biztonságirányítási rendszerre megállapított követelményekre és a biztonságirányítási rendszerre vonatkozó, valamint a vasútbiztonsági tanúsítvány megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről szóló, 2010. december 9-i 1158/2010/EU európai bizottsági rendeletben foglalt előírások teljesítése esetén adhatja ki annak a vasúti társaságnak, amelyik először Magyarországon kezdi vagy ke...

Biztonsági jelentés és éves beszámoló jelentés

A pályavasúti társaság és a vállalkozó vasúti társaság - legkésőbb minden év június 30-áig - az előző évre vonatkozóan meghatározott tartalommal éves biztonsági jelentést készít és nyújt be a vasúti közlekedési hatósághoz. Mit kell tartalmaznia a biztonsági jelentésnek? a pályavasúti társaság és a vállalkozó vasúti társaság vasútbiztonsági célkitűzéseinek teljesítéséről, valamint a vasútbiztonsági tervek megvalósításáról szóló tájékoztatást, a nemzeti vasútbiztonsági szabályokban meghatározott m...

Fellebbezések díja

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2. §. (4) alapján: "Az elsőfokú közlekedési hatóság határozata elleni fellebbezés díja azonos az elsőfokú eljárás díjával. A fellebbezés díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni. A kérelemhez csatolni kell a fizetési számlára történő készpénzbefizetés ellenőrző szelvényének...

Iparvágány, saját célú vasúti pályahálózat, kisvasút, múzeumvasút

Iparvágány, saját célú vasúti pályahálózat, kisvasút, múzeumvasút Beágyazott tartalmak: Iparvágány, saját célú vasúti pályahálózat, kisvasút, múzeumvasút

Karbantartásért felelős szervezeti tevékenységek tanúsítása

Jogszabályi vonatkozás A Bizottság 445/2011/EU rendelete (2011. május 10.) a tehervagonok karbantartásáért felelős szervezetek tanúsítási rendszeréről és a 653/2007/EK rendelet módosításáról Karbantartásért felelős szervezet (ECM) Az üzembehelyezés vagy a hálózaton való használat előtt valamennyi járműnek rendelkeznie kell egy karbantartásért felelős szervezettel, amelyet a nemzeti vasúti járműnyilvántartásban nyilvántartásba kell venni. A karbantartásért felelős szervezet vasúti társaság, a vas...

Kiegészítő tanúsítvány kiadása

A működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságnak a közlekedési hatósághoz a 653/2007/EK bizottsági rendelet III. mellékletében foglalt nyomtatványon benyújtott kiegészítő tanúsítvány iránti [Vtv. 33. § (5) bekezdés] kérelmében pontosan meg kell határoznia a tanúsítvány hatályán kívüli, igénybe venni kívánt további pályahálózatot. A kiegészítő tanúsítvány hatálya a kérelemben megjelölt pályahálózatra terjed ki. A kiegészítő tanúsítvány iránti kérelemhez az alábbi mellékletek közül azokat kell...

Vasútbiztonsági engedély kiadása

A vasútbiztonsági engedélyt a közlekedési hatóság a vasúti biztonságirányítási rendszerre vonatkozó követelményekre és a biztonságirányítási rendszer alapelemeire a 40/2006. (VI. 26.) GKM rendelet 1. mellékletében meghatározott, valamint a vasútbiztonsági engedély megszerzéséhez szükséges követelményeknek való megfelelés teljesítésének értékelésére szolgáló közös biztonsági módszerről szóló, 2010. december 10-i 1169/2010/EU európai bizottsági rendeletben foglalt követelmények teljesítése esetén ...

Újrafelvételi eljárások díja

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2. §. (5) alapján: 2. §. (5) Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.