Vasúti gördülőállományhoz kapcsolódó tevékenységek


A témához kapcsolódó tartalmak

A vasúti járművek időszakos vizsgája

Az üzembentartó a vasúti jármű időszakos vizsgáját az üzembehelyezést követően a hatóságtól a meghatározott vizsgaciklusok szerint kérelmezi. Hogyan alakulnak az időszakos vizsgaciklusok? a vontató, a személyszállító, valamint a veszélyes anyagot szállítójármű esetén legalább 4 év, a csak saját célú pályahálózaton közlekedő vontatójárművek esetében legalább 6 év egyéb vasúti jármű esetében legalább 6 év Kapcsolódó vasúti járművek és berendezések: motorvon...

Átalakítási engedély

Átalakítási engedély szükséges a magyar pályaszámmal rendelkező vasúti jármű olyan átalakításához, amelynek során a vasúti járműtípus-meghatározó adatainak valamelyike vagy a jármű tűzvédelmi, közlekedésbiztonsági, munka- és környezetvédelmi jellemzői megváltoznak. A vasúti jármű üzembentartója az üzembehelyezési engedéllyel rendelkező vasúti jármű bármilyen átalakítására vonatkozó szándékát köteles előzetesen bejelenteni a hatóság részére. A hatóság a bejelentés alapján tájékoztatja az üzem...

Előzetes típusengedély

A belföldi vasúti pályahálózaton való közlekedtetésre szánt, típusengedéllyel nem rendelkező járműtípusba tartozó első, prototípus jellegű vasúti jármű gyártása, valamint valamely EGT-állam által kiadott típusengedéllyel rendelkező, de a hagyományos transzeurópai vasúti rendszeren még nem közlekedő vasúti jármű beszerzése akkor kezdhető meg, ha a hatóság az adott járműtípusra előzetes típusengedélyt adott ki. Kapcsolódó vasúti járművek és berendezések: motorvonatok, motorkocsik, v...

Elvi előzetes típusengedély

Vasúti jármű beszerzésére vagy átalakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás elvi előzetes típusengedély birtokában folytatható le. A vasúti jármű beszerzésére vagy átalakítására vonatkozó szállítási előszerződés műszaki feltételei alapján elvi előzetes típusengedély iránti kérelmet kell benyújtani a hatósághoz. Ha a hatóság elvi előzetes típusengedélyt adott ki, az előzetes típusengedély kiadása iránti eljárásban annak alapján határoz. Kapcsolódó vasúti járművek és berendezések: mot...

Kazánok és nyomástartó edények engedélyezési eljárásai

A vasúti járművekre szerelt és egyéb vasútüzemi célt szolgáló kazánok és nyomástartó edények üzembe helyezéséről, időszakos vizsgálatáról és ellenőrzéséről szóló 11/1984. (VI. 27.) KM rendelet alapján az alábbi vasúti berendezések engedély kötelesek: a vasúti járművekre szerelt, továbbá a közforgalmú vasutak kezelésében levő mozdonyeredetű, vagy vasúti járműre szerelt egyéb gőzfejlesztőkkel megegyező típusú kazánok és fűtött nyomástartó edények, a vasúti járművekre szerelt - vontatás...

Típusengedély

A hatóság a típusengedély iránti kérelmet teljes körű típusengedélyezési eljárásban bírálja el azon járműtípus esetében, amelyre az EGT-államokban még nem került típusengedély kiadásra. A hatóság a típusengedélyt az előzetes típusengedély vagy átalakítási engedély és a prototípusvizsgálatok eredményei alapján adja ki. Az engedélyezés során alkalmazott ÁME-k és jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek változása esetén, az érintett típusengedélyeket a hatóság az erre...

Üzembehelyezési engedély

Vasúti jármű belföldi vasúti pályahálózaton való közlekedtetéséhez a hatóság által kiadott üzembehelyezési engedély szükséges, kivéve a külföldi pályaszámú történelmi, muzeális, valamint bemutató és vizsgálat céljából a vasúti pályahálózaton közlekedő vasúti járműveket, amelyekre különleges menet iránti kérelmet kell benyújtani a hatósághoz. Különleges menet iránti kérelmet kell benyújtani a hatósághoz a magyar pályaszámú vasúti járművekre, amennyiben azok üzembehely...

Vasúti járművek hatósági nyilvántartása

A vasúti járművek azonosítása A vasúti jármű azonosítására a pályaszám és az alvázszám szolgál. A vasúti járművek pályaszámát a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról szóló, 2007. november 9-i 2007/756/EK bizottsági határozatban meghatározottak szerint, valamint a vasúti vontatójárművek és a helyi, elővárosi, valamint keskeny-nyomközű pályahálózaton közlekedő járművek esetében a 31/2010. (XI...