Nemzeti Közlekedési Hatóság

Hozzáférésre jogosult

A belföldön bejegyzett vasúti társaság, vasúti árutovábbítás céljából más EGT-tagállamban létrejött, a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban kiállított működési engedéllyel rendelkező vállalkozó vasúti társaság, nemzetközi személyszállítás céljából más EGT-tagállamban létrejött, a 2012/34/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel összhangban kiállított működési engedéllyel rendelkező vállalkozó vasúti társaság, külföldön létrejött vállalkozó vasúti társaság nemzetközi szerződés rendelkezése vagy viszonosság esetén,  vállalkozó vasúti társaságok nemzetközi csoportosulása.

Forrás: 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

Szakterület: Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály

Kapacitásfoglalásra jogosult

Az a közszolgáltatást nyújtó, vagy a pályahálózat-kapacitás megszerzésében kereskedelmi érdekeltséggel bíró nem hozzáférésre jogosult természetes vagy EGT-tagállamban bejegyzett jogi személy, továbbá szállíttató, szállítmányozó és kombinált fuvarozással foglalkozó szállító, aki a vasúti pályahálózat-működtetővel a vasúti pályahálózat-kapacitás foglalására vonatkozó keretszerződést köt

Forrás: 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

Szakterület: Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály

Kapacitásigénylő

A kapacitásfoglalásra jogosult és a hozzáférésre jogosult.

Forrás: 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

Szakterület: Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály

Kiszolgáló létesítmény

Olyan létesítmény - a földterületet, épületet és berendezést is beleértve -, amelyet egészében vagy részben úgy alakítottak ki, hogy az lehetővé tegye a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. melléklet 2-4. pontja szerinti szolgáltatás nyújtását.

Forrás: 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről

Szakterület: Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály