Utazás itthon és külföldön

Hogyan lehet túlsúlyos, vagy túlméretes járművel a közúton közlekedni?

Túlsúlyos vagy túlméretes járművel csak közútkezelői engedéllyel, vagyis ún. útvonalengedéllyel lehet közlekedni. A közútkezelő az útvonalengedélyt abban az esetben adja meg, amennyiben a túlsúly, illetve a túlméret adatai a jármű forgalmi engedélyében szerepelnek, azaz a közlekedési hatóságnál ezen paraméterek szerint levizsgázott a jármű. A túlsúlyos, túlméretes jármű műszaki vizsgálatra bocsátásának feltétele, hogy rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala által kiállított ún. eltérési engedéllyel. Egy járműre akkor adható ki eltérési engedély, ha a nagyméretű, illetőleg nagytömegű oszthatatlan rakomány szállítására szolgáló gépkocsi és pótkocsinál a méret-, illetőleg tömegkorlátozások a rakomány tulajdonságai miatt nem tarthatóak meg, vagy a speciális, munkavégzésre berendezett járműnél a méret-, illetőleg tömegkorlátozások a járműre szerelt munkagép, illetőleg eszköz tulajdonságai miatt nem tarthatók meg.

Mi az ITM számlaszáma?

10032000-00290713-38100004, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetnek

Milyen dokumentumokat kérhetnek közúti és telephelyi ellenőrzések alkalmával?

A hatóság a közúti és telephelyi ellenőrzések alkalmával - a végzett tevékenységtől függően - vizsgálja a közúti személy és árufuvarozást végző gépkocsivezető, és gépjármű dokumentumait többek között:
 • közúti árufuvarozói engedélyt,
 • a közösségi engedély hiteles másolatát,
 • a közlekedési engedélyt,
 • az autóbuszos személyszállító engedélyt,
 • a járati engedélyt,
 • a személyszállításra vonatkozó szerződés másolatát,
 • a taxiengedélyt,
 • a személygépkocsis személyszállító engedélyt,
 • a járművezető előírt képesítés megszerzéséről szóló igazolást,
 • a gépjárművezető foglalkoztatási minőségét igazoló okmányt (bérelt járműnél, saját számlás járműnél),
 • a járművezető állampolgárságától függően a járművezetői igazolványt,
 • a fuvarlevelet, menetlevelet, utas listát,
 • az üzemeltetési és karbantartási naplót.