Úthibák, hibás forgalmi rend

Kihez fordulhatok az úthibák által okozott károk megtérítése ügyében?

Az úthiba miatt bekövetkezett kár hitelt érdemlő igazolásával igényével a közútkezelőhöz fordulhat. Vitás esetben igényét polgári peres eljárásban érvényesítheti.

Kihez fordulhatok az útügyekkel, forgalmi renddel kapcsolatos észrevételem kapcsán, azt a közlekedési hatóságnak vagy a kezelőnek jelentsem be?

Bejelentését elsősorban a helyszín szerint illetékes közútkezelő számára tegye meg. A forgalombiztonsággal kapcsolatos észrevételeit a közlekedési hatóság is fogadja, indokolt esetben a közlekedési hatóság a közút kezelőjét a forgalmi rend felülvizsgálatára kötelezheti.

Kihez fordulhatok, ha közlekedési jelzés (jelzőtábla, jelzőlámpa), forgalmi rend illetve út, gyalogút hibát tapasztaltam, mely kapcsán forgalmi rend módosítását tartom szükségesnek?

A forgalmi rend fenntartásáért a közútkezelő a felelős. A hibát a helyszín tekintetében az illetékes kezelőnek jelentse be. Ügyeljen arra, hogy a helyszínt, a haladás irányát, az észlelés időpontját pontosan adja meg. Ezzel elősegíti hiba minél gyorsabb elhárítását. A kezelőnek az elhárításra előírt határidő a bejelentéstől kezdődik.