Üzembentartás

Mely légijárművek minősülnek komplex motoros meghajtásúnak (Complex Motor-Powered Aircraft)?

Az a repülőgép:

  • amelynek bizonyítvány szerinti legnagyobb felszálló tömege meghaladja az 5700 [kg]-ot, vagy
  • amelynél a bizonyítvány szerint az utasok megengedett maximális száma több mint tizenkilenc, vagy
  • amelynek bizonyítvány szerinti üzembentartása legalább két pilótából álló személyzettel lehetséges, vagy
  • amely egy vagy több turbó-sugárhajtóművel rendelkezik; vagy

az a helikopter:

  • amelynek bizonyítvány szerinti legnagyobb felszálló tömege meghaladja a 3175 [kg]-ot, vagy
  • amelynél a bizonyítvány szerint az utasok megengedett maximális száma több mint kilenc, vagy
  • amelynek bizonyítvány szerinti üzembentartása legalább két pilótából álló személyzettel lehetséges; vagy

az összes dönthető rotoros légi jármű.

Mi az a Működési Engedély (OL - Operating Licence)?

A Hatóság által egy vállalkozás számára megadott engedély, amely engedélyezi a Működési Engedélyben (OL) rögzítettek szerinti légi járatok nyújtását (Referencia: 1008/2008/EK Rendelet 1. Fejezet , 2. cikk (1) bekezdés)

Mik azok a Veszélyes Áruk (DG - Dangerous Goods)?

Olyan áruk vagy anyagok, amelyek kockázatot jelenthetnek az egészségre, a biztonságra, a vagyontárgyakra vagy a környezetre nézve, és amelyek fel vannak tüntetve a műszaki utasítások veszélyes árukat tartalmazó listáján, vagy amelyeket ezen utasítások szerint osztályoztak (Referencia: 965/2012/EU Rendelet I. melléklet (33) bekezdés)

Milyen légijármű kategóriákat különböztetünk meg?

A Hatóság a következő légijármű kategóriákat különbözteti meg: vitorlázó-repülőgép, autogiro, ultralight, repülőgép, helyből felszálló repülőgép, helikopter, ballon, léghajó, pilóta nélküli légijármű

Mit jelent az, hogy bevezető repülés (introductory flight)?

Díjazás vagy egyéb ellenszolgáltatás ellenében végrehajtott, rövid időtartamú repülés, amelyet jóváhagyott képzési szervezet vagy a légi sportok, illetve a kedvtelési célú repülés népszerűsítése céljából létrehozott szervezet kínál új tanulók vagy új tagok toborzása céljából (Referencia: 965/2012/EU Rendelet 2. cikk (9) bekezdés)

Mit jelent az, hogy Egyedi Műveletek (SPO - Specialized Operations)?

Bármely, a kereskedelmi légiszállítástól eltérő művelet, amelynek során a légijárművet olyan egyedi tevékenységre használják, mint például mezőgazdasági vagy építőipari tevékenység, fényképezés, földmérés, megfigyelés és őrjáratozás, légi hirdetés (Referencia: 965/2012/EU Rendelet 2. cikk (7) bekezdés)

Mit jelent az, hogy helyi repülés (local flight)?

Olyan repülés, amely nem tartalmazza utasok, postai küldemények és/vagy áruk különböző repülőterek, vagy más engedélyezett leszállóhelyek közötti szállítását (Referencia: 1008/2008/EK Rendelet 1. Fejezet , 2. cikk (6) bekezdés)

Mit jelent az, hogy Kereskedelmi Célú Üzembentartás (Commercial Operation)?

Kereskedelmi célú üzembentartás a légijárműnek díjazás vagy bármilyen egyéb ellenszolgáltatás ellenében történő üzemben tartása, amely a lakosság által igénybe vehető, vagy amennyiben az a lakosság által nem vehető igénybe, az üzemben tartó és az ügyfél közötti szerződés alapján végzett üzemben tartás, ahol az ügyfél nem gyakorol ellenőrzést az üzemben tartó felett (Referencia: 216/2008/EK Rendelet I. Fejezet, 3. cikk (i) bekezdés)

Mit jelent az, hogy Kereskedelmi Légiszállítási Művelet (CAT - Commercial Air Transport Operations)?

Egy légijárműnek díjazás vagy egyéb ellenszolgáltatás ellenében történő, utasok, árú vagy postai küldemény szállítását célzó üzembentartása (Referencia: 965/2012/EU Rendelet 2. cikk (1) bekezdés)

Mit jelent az, hogy légi bemutató (flying display)?

Minden olyan repülés, amelyet a nagyközönség számára meghirdetett esemény keretében, kifejezetten bemutatás vagy szórakoztatás céljából végeznek, ideértve a bemutatóra való felkészülés, valamint a meghirdetett esemény helyszínének elérése, illetve onnan való távozás során végrehajtott repüléseket is (Referencia: 965/2012/EU Rendelet 2. cikk (11) bekezdés)

Mit jelent az, hogy légi járat (air service)?

Egy repülés vagy repülések sorozata, amely utasokat, árut és/vagy postai küldeményeket szállít díj és/vagy más térítés ellenében (Referencia: 1008/2008/EK Rendelet 1. Fejezet , 2. cikk (4) bekezdés)

Mit jelent az, hogy Légitaxi Művelet (Air Taxi Operations)?

A repülési idő és a szolgálati idő korlátozásának vonatkozásában nem menetrend szerinti, rendelésre történő kereskedelmi célú légifuvarozás egy 19-et meg nem haladó utasülés-konfigurációjú (MOPSC) repülőgéppel (Referencia: 965/2012/EU Rendelet 2. cikk (6) bekezdés)

Mit jelent az, hogy versenyrepülés (competition flight)?

Minden olyan repülés, amikor a légi járművet repülőverseny során, repülőversenyre való felkészülés céljából, vagy a repülőverseny helyszínének elérése, illetve onnan való távozás céljából használják (Referencia: 965/2012/EU Rendelet 2. cikk (10) bekezdés)