Hajók, úszó létesítmények engedélyezése


A témához kapcsolódó tartalmak

Hajók üzembe helyezésének általános menete

A hajók, úszó létesítmények engedélyezési eljárásának legfontosabb lépései: az építés/átépítés megkezdése előtt a hajó terveit jóvá kell hagyatni, az elfogadott terveknek megfelelően megépített hajót vízre tételt megelőzően és működés közben be kell mutatni, a származásra vonatkozó dokumentumok benyújtásával a hajót lajstromba vétel céljából be kell jelenteni. 1 Tervjóváhagyás ...

Hajólajstrom, lajstromozás

A lajstrom a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7. § alapján nyilvántartásba vételre kötelezett, magyar lobogó alatt üzemelő úszólétesítmények közhiteles nyilvántartása. A lajstrom tartalmazza a bejegyzett úszólétesítmény azonosításához szükséges adatokat, a tulajdonos, az üzemben tartó és egyéb jogosult adatait, az úszólétesítmény tulajdoni lapján szereplő tulajdoni korlátozásokat, valamint egyéb az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (X...

Hajóokmányok

A nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítmények (nagyhajók, úszómunkagépek, úszóművek, kompok, kishajók és motoros vízi sporteszközök) lajstromozását és a hivatalos nyilvántartásba bejegyzett legfontosabb adatok tanúsítására a nyilvántartást vezető hajózási hatóság az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000.(XI.29.)Korm. rendelet alapján hajóokmányokat ad ki. Lajstromozást igazoló hajóokmányok Hajóbizonyítvány, Úszómunkagép bizonyítvány,...

Hasznos tudnivalók a hajólajstromról, lajstromozásról

A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7. § alapján nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítmények hivatalos és közhiteles nyilvántartása a lajstrom. A lajstromozás, mint a mindenkori magyar hajózási hatóság egyik alaptevékenysége közel 150 éves múltra tekint vissza. Lajstromköteles úszólétesítmények A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7. § alapján nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítmény: a tengeri és belvízi nagyhajók, úszómunkagépe...

Hasznos tudnivalók a hajószemlékről

A nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítmények (nagyhajók, úszómunkagépek, kompok, úszóművek, kishajók és motoros vízi sporteszközök) hajózásra alkalmasságának feltétele az üzemképesség. Az üzemképesség megállapítása szemle keretében történik. A szemlék fajtái A szemlék fajtája többféle lehet: az üzembe helyezés előtti vizsgálat, vízből kiemelt állapotban történő vizsgálat (parti szemle), időszakos üzemképességi vizsgálat, építés közbeni szemle (az engedélyezési ...

Hasznos tudnivalók a tervjóváhagyásról

A nyilvántartásba vételre kötelezett hajók, – a kedvtelési célból üzemeltetett kishajók és motoros vízi sporteszközök kivételével, – úszómunkagépek, kompok és úszóművek (továbbiakban együtt: hajók) terveit azok építésének, átépítésének megkezdése, illetve üzembe helyezésük előtt jóváhagyásra be kell nyújtani. A hajóépítés/átépítés nem kezdhető meg, illetve a hajók nem helyezhetők üzembe jóváhagyott tervek nélkül. A terveket a hajó építésének, átépítésének megkezdése előtt legalább 60 nappa...

Kishajó tervjóváhagyás

A nem sport- és kedvtelési célból üzemeltetett (pl.: személyszállító, szolgálati, mentési, gazdasági tevékenység végzésére szolgáló, stb.) kishajók engedélyezési eljárásának első lépéseként az építés/átépítés megkezdése előtt a kishajó terveit jóvá kell hagyatni. Az eljárás menete A terveket a hajó építésének, átépítésének megkezdése előtt legalább 60 nappal, két eredeti példányban, aláírva kell benyújtani, és egyidejűleg csatolni az eljárási díj megfizetésének igazolását. Mit kell t...

Kishajó üzembe helyezési vizsgálat, hajószemle

A magyar lajstromban még nem szereplő, belvízen és tengeren kedvtelési célból üzemeltetett, illetve üzemeltetni kívánt kishajók és motoros vízi sporteszközök üzembe helyezése az üzemképesség, a rendeltetésszerű használatra való biztonságos alkalmasság, a műszaki megfelelőség és vízi közlekedésbiztonsági előírások teljesülésének vizsgálatával kapcsolatos eljárás. Üzembe helyezési eljárást folytat le a hajózási hatóság a nyilvántartásba vételt megelőzően, motorcserék...

Komp tervjóváhagyás

A komp engedélyezési eljárásának első lépéseként az építés/átépítés megkezdése előtt a nagyhajó terveit jóvá kell hagyatni. Az eljárás menete A terveket a komp építésének, átépítésének megkezdése előtt legalább 60 nappal, két eredeti példányban, aláírva kell benyújtani, és egyidejűleg csatolni az eljárási díj megfizetésének igazolását. Mit kell tartalmaznia a benyújtandó terveknek? A benyújtandó terveknek tartalmaznia kell a 13/2001. (IV.10.) KöViM rendelet 4. § szerint felsorol...

Nagyhajó tervjóváhagyás

A belvízi nagyhajó engedélyezési eljárásának első lépéseként az építés/átépítés megkezdése előtt a nagyhajó terveit jóvá kell hagyatni. Az eljárás menete A terveket a hajó építésének, átépítésének megkezdése előtt legalább 60 nappal, két eredeti példányban, aláírva kell benyújtani, és egyidejűleg csatolni az eljárási díj megfizetésének igazolását. Mit kell tartalmaznia a benyújtandó terveknek? A benyújtandó terveknek tartalmaznia kell a 13/2001. (IV.10.) KöViM rendelet 4. § szer...

Úszómű tervjóváhagyás

Az úszómű engedélyezési eljárásának első lépéseként az építés/átépítés megkezdése előtt a nagyhajó terveit jóvá kell hagyatni. Az eljárás menete A terveket az úszómű építésének, átépítésének megkezdése előtt legalább 60 nappal, két eredeti példányban, aláírva kell benyújtani, és egyidejűleg csatolni az eljárási díj megfizetésének igazolását. Mit kell tartalmaznia a benyújtandó terveknek? A benyújtandó terveknek tartalmaznia kell: műszaki leírást, általános elrendezési- ...

Úszómunkagép tervjóváhagyás

Az úszómunkagép engedélyezési eljárásának első lépéseként az építés/átépítés megkezdése előtt a nagyhajó terveit jóvá kell hagyatni. Az eljárás menete A terveket az úszómunkagép építésének, átépítésének megkezdése előtt legalább 60 nappal, két eredeti példányban, aláírva kell benyújtani, és egyidejűleg csatolni az eljárási díj megfizetésének igazolását. A benyújtandó terveknek tartalmaznia kell a 13/2001. (IV.10.) KöViM rendelet 4. § szerint felsorolt dokumentációkat, különösen:...

Letölthető nyomtatványok

HAJO MEGHATALMAZÁS CÉG RÉSZÉRE MEGHATALMAZOTT CÉG 2017 HÜR
Hajózási Szakterület    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2017.02.21.    |   PDF    |   198 KB
TOVÁBBI DOKUMENTUMOK