Együttműködő partnerek


Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) küldetése, hogy meghatározó módon és mértékben járuljon hozzá az ország gazdasági fejlődéséhez elengedhetetlen kutatás, fejlesztés és innováció hosszú távú eredményességéhez a műszaki, továbbá a természet-, gazdaság- és társadalomtudományok egyes területein nyújtott magas színvonalú képzései és tudományos kutatómunkája révén.


CORTE

NKH 2005-től tagja a Közúti Ellenőrző Szerveztek Konföderációjának. A szervezet által vezetett EU-s projektben (MIDT) való részvételünk nagyban hozzájárult a digitális tachográf rendszer sikeres hazai bevezetéséhez. Manapság a közúti szállításhoz szorosan kapcsolódó szakfeladatokon túl a szervezet aktív szerepvállalást folytat a közlekedésbiztonsági, közútvédelmi területeken is mind EU-s projekteken, kezdeményezéseken, mind fórumok szervezésén keresztül.


ECR

Az Euro Controle Route-nak az NKH 2007-től teljes jogú tagja. Az európai közlekedési miniszterek által aláírt alapító okiraton nyugvó – jelenleg 14 tagú - együttműködés fő célkitűzése a közúti ellenőrzés minőségének új szintre való emelésén keresztül az egyenlő versenyfeltételek, a vezetők szociális körülményeinek és közlekedésbiztonság védelme.
A szervezet az ellenőrzés teljes spektrumának átfogására és fejlesztésére törekszik a rendszeres tapasztalat- és információcserékkel.


European Safe Logistics Association (EUMOS)

Az EUMOS egy olyan nemzetközi nonprofit szervezet, amely a teherszállítás biztonságát emelte a fókuszba, tagjainak elsősorban a csomagolás, a tárolás, a rakodás és a rakományrögzítés terén kínál olyan megoldásokat, amelyek elősegítik a biztonságos közlekedést. Az EUMOS célja a biztonságos áruszállítással kapcsolatos tudástár létrehozása, fejlesztése, új szabványok és módszerek kidolgozása, tesztelése.


Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala

A Hivatal a központi, hiteles nyilvántartások -többek között a személy és lakcímadat-, közúti közlekedési-, bűnügyi nyilvántartások- adatkezelőjeként és adatfeldolgozójaként Magyarország közigazgatási intézményrendszerének meghatározó szervezete. A Magyary Zoltán Közigazgatás-Fejlesztési Programban foglaltaknak megfelelően a Hivatal munkájának fontos része az e-közigazgatási szolgáltatások körének bővítése és minőségének javítása. Hivatalunk kiemelt célja az ügyfélközpontúság erősítése, a gyors és hiteles tájékoztatás, valamint a jogszabályoknak megfelelő, magas színvonalú ügyintézés és az ehhez kapcsolódó biztonságos és pontos adatkezelés.

Az egész országra kiterjedő informatikai hálózatunkon keresztül szolgáltatásokat és támogatást biztosítunk többek között a választások sikeres lebonyolításához, az okmányirodák működéséhez, az anyakönyvvezetők tevékenységéhez, és a Kormányablakok integrált ügyfélszolgálatainak munkájához.


Közlekedéstudományi Intézet

A KTI tevékenységi köre a közlekedés egészét lefedő személyközlekedés-, az áruszállítás- és az infrastruktúra-fejlesztés együttesére terjed ki; a vasúti, közúti, vízi és légi közlekedési módokra vonatkozóan olyan horizontális elemeken keresztül, mint a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem, a közlekedés energia-felhasználása és intelligens technológiák alkalmazása. 

A KTI küldetése, hogy a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve – az EU közlekedéspolitikai irányelveit követve – folyamatosan fejlődő, biztonságos és versenyképes közlekedési környezetet alakítson ki hazánkban, mindezt az élhető környezet érdekében.


Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

A minisztérium feladata az infrastrukturális vagyonkezelés körében a lakosság energiaigényeinek biztonságos, gazdaságos, a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével történő kielégítése, az energiapiaci verseny erősítése, valamint az Európai Unió keretében meghatározott közösségi célok megvalósulásának elősegítése. Emellett a közlekedéssel és bányászati ügyekkel kapcsolatos feladatok ellátása is ide tartozik.


Nemzetközi Gépjármű Vizsgálati Bizottság - CITA

A CITA egy nemzetközi nem profitorientált szervezet, melynek központja Brüsszelben van. Munkája középpontjában a járművek műszaki megfelelősége, az időszakos műszaki megvizsgálás és közúti műszaki ellenőrzés áll, különös tekintettel a közúti biztonságra és a környezet védelmére. Feladatának tekinti a tagországok tapasztalatai alapján a legjobb vizsgálati módszerek elterjesztését. Együttműködik az Európai Bizottsággal, aminek felkérésére tanulmányokat készít, részt vesz a járművizsgáztatással kapcsolatos jogszabály tervezetek kidolgozásában.

Magyarország részéről az NKH teljes jogú tagként vesz részt a CITA munkájában. Képviselője műszaki tanácsadói minőségben dolgozik a „folyamatos megfelelőség" témakörével foglalkozó munkacsoport munkájában.


Nemzetközi Gépjárművezetői Vizsgabizottság (CIECA)

Az 1956-ban brüsszeli székhellyel létrehozott nemzetközi nonprofit szervezet a gépjárművezetői vizsgáztatást végző hatóságokat, valamint a hatóságok által felügyelt nonprofit civil vizsgáztató szervezeteket tömöríti magába. A CIECÁ-nak ma 40 országból összesen 50 tagszervezete van (egy országból több szervezet is rendelkezhet tagsággal). A CIECA legfőbb döntéshozó szerve a közgyűlés, amely évente egyszer ülésezik. A végrehajtó szerve az állandó hivatal, amely biztosítja a szervezet működőképességét és évente legalább négy alkalommal ülésezik. A CIECA az Európai Bizottság első számú szakértője a gépjárművezetői vizsgáztatási kérdésekben, egyben az EU első számú projekt partnere ugyanezen a szakterületen és az ehhez kapcsolódó közlekedésbiztonsági témakörökben. Az NKH jogelődje 1980-ban kérte a felvételét a CIECA tagjai közé, és felvételét a tagság az 1981. évi amszterdami közgyűlésen megszavazta.


TISPOL

A TISPOL (European Traffic Police Network) az európai közúti közlekedési rendőri szervezeteket tömöríti. Célkitűzése - az ECR-hez hasonlóan - a végrehajtott akciókon, projekteken keresztül a közlekedésbiztonság fokozása és a balesetek megelőzése. Az utóbbi években az ECR és a TISPOL számos területen szorosan együttműködik.


Típus-jóváhagyó Hatóságok Szakértői Csoportja

Type -Approval Authorities Expert Group

A csoport az Európai Bizottság szervezésében az autóipari szektor témakörében szerveződött azzal a céllal, hogy a bizottság munkatársai közvetlenül tájékoztathassák a típusjóváhagyásban érintett hatóságok munkatársait, illetve visszajelzést kaphassanak a kialakított közösségi szabályozás gyakorlati működésével kapcsolatban. A csoportnak a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok szakértői a tagjai, és évente rendszerint kétszer, Brüsszelben ülésezik.


Típus-jóváhagyó Hatóságok Találkozója

Type-Approval Authorities Meeting

Az európai típus-jóváhagyó hatóságok rendszeres találkozókat tartanak, általában évente kétszer, mindig más-más tagország hatósága vállalja a találkozó megszervezését és biztosítja a találkozó helyszínét. A találkozó célja, hogy a közösségi szabályozás alkalmazása során felmerülő eljárási és műszaki kérdések tekintetében egységes nézőpont alakuljon ki. A találkozó a tapasztalatcsere és a személyes kapcsolatok építése szempontjából különösen fontos, mert elősegíti az információ gyorsabb áramlását.