Járműengedélyezés

A gazdaságosság indokolhatja-e a hétvégi közlekedési korlátozás alóli felmentést?

Nem, ilyen indok nem fogadható el.

Hogyan lehet túlsúlyos, vagy túlméretes járművel a közúton közlekedni?

Túlsúlyos vagy túlméretes járművel csak közútkezelői engedéllyel, vagyis ún. útvonalengedéllyel lehet közlekedni. A közútkezelő az útvonalengedélyt abban az esetben adja meg, amennyiben a túlsúly, illetve a túlméret adatai a jármű forgalmi engedélyében szerepelnek, azaz a közlekedési hatóságnál ezen paraméterek szerint levizsgázott a jármű. A túlsúlyos, túlméretes jármű műszaki vizsgálatra bocsátásának feltétele, hogy rendelkezzen a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatala által kiállított ún. eltérési engedéllyel. Egy járműre akkor adható ki eltérési engedély, ha a nagyméretű, illetőleg nagytömegű oszthatatlan rakomány szállítására szolgáló gépkocsi és pótkocsinál a méret-, illetőleg tömegkorlátozások a rakomány tulajdonságai miatt nem tarthatóak meg, vagy a speciális, munkavégzésre berendezett járműnél a méret-, illetőleg tömegkorlátozások a járműre szerelt munkagép, illetőleg eszköz tulajdonságai miatt nem tarthatók meg.

Ki kapja az engedélyt, amennyiben a kérelmet a hétvégi közlekedési korlátozás alól a szállítás megrendelője nyújtja be?

A járműveket üzemeltető, az üzemben tartó kapja az engedélyt.

Ki nyújthat be kérelmet a hétvégi közlekedési korlátozás alól?

Az üzemben tartó vagy a szállítás megrendelője.

Mely járművekre vonatkoznak a tehergépkocsik forgalomkorlátozásának szabályai Magyarországon?

Magyar vagy külföldi hatósági jelzéssel ellátott tehergépkocsira, vontatóra, mezőgazdasági vontatóra, lassú járműre, valamint e járművekből és pótkocsiból álló járműszerelvényre (a továbbiakban együtt: tehergépkocsi), amelynek megengedett legnagyobb össztömege a 7,5 tonnát meghaladja.

Mi a környezetvédelmi feltétele a hétvégi közlekedési korlátozás alóli felmentésnek?

Legalább 7-es (EURO 3-as) környezetvédelmi osztály besorolású jármű.

Mi az ITM számlaszáma?

10032000-00290713-38100004, amelyet a Magyar Államkincstárnál vezetnek

Mikor lehet tartós (éves) engedély iránt kérelmet benyújtani a Nemzeti Közlekedési Hatósághoz?

Tartós, éves felmentések iránti kérelmet legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 1-jéig kell benyújtani.

Van-e általános előfeltétele a hétvégi közlekedési korlátozás alóli felmentésnek?

Igen, más járművel, egyedi egybecsomagolt mérete, és egyéb jellemzői alapján nem szállítható a rakomány.

Van-e automatikus mentesülés a közlekedési korlátozás alól rendezvények esetén?

A közlekedési korlátozás nem vonatkozik a kulturális, gazdasági és sportrendezvényekhez berendezések és állatok szállításához használt (ideértve a rádió, televízió és a külső filmfelvételekkel összefüggő szállításokat is) tehergépkocsira. Nem érvényes e kedvezmény a fel- és lerakóhely között, továbbá azok és a telephely viszonylatában - üresen közlekedő tehergépkocsira.