Túlsúlyos, túlméretes jármű eltérési engedélye


A túlméretes és a megengedett össztömeget, illetve tengelyterhelést meghaladó járművek forgalomba helyezésének, valamint tehergépkocsival második pótkocsi vontatásának engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlása,

1) Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal (NKH KGH)


2) Hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése

Nemzeti Közlekedési Hatóság Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Jármű Főosztály Műszaki Engedélyezési Osztály


3) Illetékességi terület

Országos illetékesség


4) Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerint.
Az eljárás illetékköteles, az illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény tartalmazza.


5) Alapvető eljárási szabályok

Az ügyfajta a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálya alá tartozik. Az eljárás kérelemre indul.
A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.


6) Az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

A tevékenységi engedély iránti kérelmet az ügyfélnek az NKH KGH-nak kell postai úton (1389 Budapest 62., Pf.: 102.), vagy személyesen, ügyfélfogadási időben benyújtani (1066 Budapest, Teréz krt. 62., III. em. 308.).


7) Ügyfélfogadás ideje

H, Sz, Cs: 9:00-14:00


8) Az ügyintézés határideje (intézési, fellebbezési határidő) 

Az ügyintézés határideje 21 nap. A fellebbezési határidő a döntés közlésétől számított 15 nap.


9) Az ügyek intézését segítő útmutatók

Nincs ilyen. 


10) Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, - az igénybe vehető elektronikus programok elérése

Nincs ilyen. 


11) Időpontfoglalás

1/477-15-92


12) Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke

A közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet.
A meghatározott össztömeget, tengelyterhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről szóló 13/2010. (X.5.) Nemzeti Fejlesztési Minisztériumi rendelet


13) Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről 

Nincs ilyen.