Időszakos pályaalkalmassági vizsgálat


Milyen esetekben szükséges időszakos pályaalkalmassági vizsgát tenni?

Régi PÁV I. minősítése van, amelyet meg kell újítani

Ha 2000. december 15-e előtt szerezte PÁV I. minősítését, időszakos vizsgálat keretében 5 évente (vagy a határozaton feltüntetett időhatáron belül) meg kell újítania PÁV minősítését, a 41/2004 GKM rendelet 3§ (7) bekezdése alapján.

Lejárt a PÁV I. II. III-as időkorlátos minősítése

Amennyiben Önnek lejárt a korábban megszerzett, határozott (1-5 év) időre érvényes PÁV I. II. vagy III. kategóriában alkalmas minősítése és szeretné tovább folytatni adott PÁV kategóriá(k)hoz kötött gépjárművezetői tevékenységét, akkor Önre a 41/2004. GKM rendelet 3.§ (6) bekezdése vonatkozik.

 

A jelentkezés módja

Amennyiben lehetősége van a vizsgálati díjat banki átutalással befizetni, úgy az NKH e-kapu rendszerén keresztül tud időpontot foglalni pályaalkalmassági vizsgálatra.

Link: PÁV vizsga online időpontfoglalás

Egyéb esetben jelentkezni személyesen vagy írásban lehet, legegyszerűbben a „Letölthető nyomtatványok" menüpontban található „Jelentkezési lap" kitöltésével.

Az aláírt jelentkezési lapot postán, e-mailben, vagy személyesen nyújthatja be. A jelentkezés regisztrálása után kapja meg a csekket a vizsgálati díj befizetéséhez és egy vizsgálatra szóló berendelőt, amelyben tájékoztatjuk a vizsgálat pontos helyéről és idejéről.

A jelentkezés feltételei 

Érvényes 2-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény – a jogosítványban 102-es kóddal szerepel -, melyet háziorvos, foglalkozás-egészségügyi orvos adhat ki.

A vizsgálati díj befizetését igazoló csekktőszelvény – a csekket a vizsgálatra szóló berendelővel együtt postázzuk ki, a vizsgálat díja PÁV kategóriánként 8.310 Ft.

PÁV I. és II. kategóriákra való jelentkezés esetén két éves folyamatosan hatályos vezetői engedély.

 

I. fokú eljárás díjai 

Ft/db

I. kategória  

8.310 Ft 

II. kategória  

8.310 Ft 

III. kategória 

8.310 Ft 

IV. kategória 

8.310 Ft 

 

II. fokú eljárás díjai   

Ft/db

I-IV. kategória, kategóriánként 

12.620 Ft 

Ha az I. vagy II. fokú eljárásoknál PAV jármű igénybevétele szükséges, a   gépjárműhasználat díja  

2.600 Ft 

 

Jogszabályi vonatkozás 

Amennyiben Önnek lejárt a korábban megszerzett, meghatározott (1-5 év) időre érvényes PÁV I.,II.,III. kategóriában alkalmas minősítése és szeretné tovább folytatni adott PÁV kategóriá(k)hoz kötött gépjárművezetői tevékenységét, akkor Önre a 41/2004. (IV. 7.)  GKM rendelet 3.§ (6) és (7) bekezdései vonatkoznak.

 

Letölthető dokumentumok

Az előzetes pályaalkalmassági vizsgálathoz kapcsolódó nyomtatványok

PÁV jelentkezési lap
Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal    |   Nyomtatvány, Pályaalkalmasság Vizsgálati Főosztály |   Utolsó frissítés 2016.11.15.

 

Mire figyeljünk a pályaalkalmassági vizsgálaton?

A vizsgálatra megfelelő állapotban jelenjen meg, azaz kipihenve, alkohol, drog- és bódító hatású gyógyszerektől mentes állapotban.

A vizsgálatot vegye komolyan, igyekezzen a legjobb képességei szerint teljesíteni, mert az eredmény Önön múlik.

A vizsgálatra nem kell előre gyakorolni. A képességvizsgálatok ugyan egy számítógép által vezérelt műszeren történnek, azonban az eredményt nem befolyásolja az, hogy Ön rendszeresen használ-e számítógépet, vagy játszik-e számítógépes játékokkal.

Az értékelés során eredményeit a PÁV-on résztvevő magyar emberek átlageredményeivel vetjük össze. Minden feladat előtt részletes - audiovizuális - instrukciót kap és gyakorolhat is, amennyit szükséges, csak ezután kezdődik az éles vizsgálat, aminek már számít az eredménye.

 

Kizáró okok

A pályaalkalmassági vizsgálat eredményét a közlekedési hatóság határozat formájában közli a vizsgálaton részt vevőkkel. A határozat rendelkező része tartalmazza a minősítést. Ha valaki alkalmatlan minősítést kap, vagy ha alkalmas minősítése időtartamra korlátozott, akkor a minősítés alapjául szolgáló kizáró okok az indokolásban szerepelnek. A kizáró, vagy korlátozó okokat számok jelzik és a jelentésük az alábbi:

1. Elégtelen észlelési teljesítmény. A rövid ideig észlelhető ingerek közül keveset tud helyesen felismerni, vagy túl sok a téves észlelések száma.

2. A közlekedési helyzetek biztonságos megoldásához szükséges felismerési és döntési képesség hiánya, vagy nem kielégítő szintje. Sok hibával, vagy túl lassan hozza meg a feladat helyes megoldásához szükséges döntéseket.

3. A jármű irányításához szükséges mozgási képességek hiánya, vagy nem kielégítő szintje. A karokkal, lábakkal végrehajtandó, gyors reagálást kívánó helyzetben a jelzésekre hibásan vagy túl lassan reagál. Váratlan közlekedési helyzetben a jó megoldások megtalálásához elkerülhetetlen az a képesség, hogy a szükséges manővereket kellő gyorsasággal, helyesen hajtsa végre.

4. A figyelmi teljesítmény nem kielégítő szintje. A vizuális tájékozódást, figyelmi teljesítményt vizsgáló feladatban túl sok hibával, vagy túl lassan dolgozik. A közúti forgalomban a biztonságos vezetéshez fontos a lényeges információk gyors és pontos megragadása.

5. Az észlelési, a döntési és a mozgásos tevékenység összerendezettségének hiánya. Összetett cselekvéseket igénylő feladatok során nyújtott nem megfelelő teljesítmény (pl. egy adott célpont követése, vagy mozgó pont irányítása, vagy eszközökkel végzett munkamód próba).

6. Az értelmi működések nagymértékben csökkent szintje, ezen belül kiemelten ennek a gyakorlati járművezetői tevékenységben való megnyilvánulása.

7. A közlekedési magatartást közvetlenül befolyásoló személyiségvonások, amelyek fokozott baleseti veszélyeztetettségre utalnak. A személyiségvonások szabályozzák az ember viselkedését, magatartását, valamint a képességek, készségek működtetésének, felhasználásának módját. A kizáró ok arra utal, hogy a környezethez, emberekhez, közlekedési partnerekhez való spontán viszonyulás valószínűleg alkalmazkodási zökkenőkhöz vezet.

8. A járművezetői teljesítmény szélsőséges ingadozása terhelés, fáradtság, vagy monotónia hatására. Ez az egyéni tulajdonság többféle módon is megjelenhet a vizsgálati eredményekben. A koncentrációs teljesítményt vizsgáló monoton feladatban sok hibával, vagy túl lassan dönt, terhelés hatására figyelme lankad, ismételt feladatoknál hullámzó teljesítményt nyújt, első- és másodfokú vizsgálati eredményében szélsőségesen teljesít.

9. A járművezetéshez szükséges jártasságok és készségek elsajátítására való képtelenség. A vizsgált személy nem kielégítő színvonalú teljesítménye a feladat többszöri végrehajtása után sem mutat elfogadható javulást.

10. A pszichés kifáradás. Több vizsgálati eredményben is megmutatkozó olyan jellegzetesség, mely az általános testi-lelki lelassulásból, és a hibás cselekvések megszaporodásából következik.

11. Foglalkozási vagy életkori sajátosságokból eredő kedvezőtlen személyiségkép, mely pl. az életkor előrehaladása nyomán bekövetkező magatartásbeli rugalmasság csökkenésében jelentkezhet.

A PÁV határozat háromféle minősítést tartalmazhat:

  1. Alkalmas - korlátlan ideig

Amennyiben Ön a kért PÁV kategóriában alkalmas minősítést kapott, amely korlátlan időre szól – kivéve a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetése -, akkor semmi más teendője nincs, mint gondosan megőrizni a kapott határozatot és azt a járművezetés során a jogosítvány és egyéb iratok mellett tartania, illetve közúti ellenőrzéskor bemutatnia az erre jogosult személynek.

  1. Alkalmas – meghatározott (1-5 év) időre korlátozva

Amennyiben Ön a kért PÁV kategóriában alkalmas minősítést kapott, mely (1-5 év) időre szól – kivéve a megkülönböztető jelzést használó gépjármű vezetése – akkor az alábbi két lehetőség közül választhat:

  • Elfogadja ezt a döntést.  

             Ebben az esetben a megadott időtartamig a PÁV minősítésnek megfelelő gépjárművezetői tevékenységet végezhet, de ahhoz, hogy folytathassa az időkorlát letelte után, ismételten PÁV vizsgálaton kell részt vennie az adott vagy magasabb PÁV kategóriában. Érdemes az időkorlát lejárta előtt legalább 3-4 héttel a vizsgálatra bejelentkeznie, hogy munkavégzése folyamatos lehessen.

  • Nem fogadja el ezt a döntést.

Ebben az esetben jogában áll az elsőfokú határozatot megfellebbezni.

  1. Nem alkalmas

 Amennyiben Ön a kért PÁV kategóriában nem alkalmas minősítést kapott, akkor az alábbi két lehetőség közül választhat:

  • Elfogadja ezt a döntést.

Ebben az esetben a határozatban szereplő, és annál magasabb pályaalkalmassági kategóriában max. 2 éven belül nem kezdeményezhet újabb vizsgálatot, csak alacsonyabb kategóriában.

  • Nem fogadja el ezt a döntést.

Ebben az esetben jogában áll az elsőfokú határozatot megfellebbezni.

A másodfokú eljárás kezdeményezési módja, feltételei

A Pályaalkalmasság Vizsgálati Főosztály (továbbiakban: PVF) döntéseivel szemben benyújtott fellebbezési ügyekben, országosan illetékes szervezet, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala.

Minden olyan elsőfokú határozaton, amely a vizsgázó eredeti, tehát még a jelentkezéskor beadott kérelmének nem teljesen felel meg, fel van tüntetve a fellebbezés benyújtásának módja. Kérjük, figyelmesen olvassa el, hogy hova és meddig lehet benyújtani a fellebbezési kérelmet.

Másodfokú eljárást, azaz fellebbezést kezdeményezni az elsőfokú határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehetséges.

Ügyének intézését megkönnyíti, ha fellebbezését a mellékelten megküldött formanyomtatványon nyújtja be.

A benyújtott fellebbezési kérelmet a PVF elsőfokú döntést hozó osztálya - az osztályvezető elbírálása, és a fellebbezés elfogadásának rávezetése után - a pályaalkalmassági vizsgálat összes iratával, valamint a kérelmező ügyére vonatkozó korábbi dokumentumokkal együtt felterjeszti a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatalának Másodfokú Hatósági Főosztályára.

A fellebbezési eljárás díja

A fellebbezési formanyomtatványon megjelölt PÁV kategóriánként 12.620,- (azaz tizenkettőezer-hatszázhúsz) forint.

Az újabb vizsgálat helyéről és időpontjáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság értesítést küld. A fellebbezési eljárás díját az értesítéssel együtt kiküldött csekken kell befizetnie, és a befizetést igazoló csekk-tőszelvényt a vizsgálatra magával kell vinnie. E nélkül a vizsgálat, illetve a fellebbezési eljárás nem folytatható.

Amennyiben a fellebbezést a járművezető az elsőfokú döntés kézhezvételétől számított 10 munkanap elteltével nyújtja be, és nem él igazolási kérelemmel, úgy azt az államigazgatási eljárásra vonatkozó jogszabállyal összhangban a szervezeti egység vezetőjének el kell utasítania.

A MHF az előterjesztésben foglaltak, az ügy iratai és a másodfokú eljárásban elvégzendő kiegészítő vizsgálatok eredményei alapján dönt arról, hogy az elsőfokú határozatot helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti.