Biztonságos légi közlekedés

Hol jelenthetem be panaszomat visszautasított beszállás, járat késés vagy járat törlés esetén?

A 261/2004/EK Rendelet 16. cikk (2) bekezdése alapján Magyarországon a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóság a NFH Közép-magyarországi Regionális Felügyelősége. www.nfh.hu

Panasz bejelentések, kártérítési igényények rendezése érdekében minden esetben először a légitársasággal célszerű felvenni a kapcsolatot. Amennyiben a kárigényét nem sikerül érvényesítenie közvetlenül a légitársaságnál, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testülethez fordulhat panaszával, mely eljárása ingyenes. www.bekeltetes.hu

Másik lehetőség a kártérítési igényének realizálására az Európai Fogyasztói Központ Magyarország megkeresése. A Központ működésére vonatkozóan a www.efk.hu weboldalon talál részletes információt.

Milyen esetekben szükséges akadályvilágítással ellátni egy épületet?

Akadályvilágításra van szükség egy épületen, ha annak EOV koordinátái a legközelebb eső 3 magyarországi repülőtér, fel-leszállóhely vagy rádió navigációs ponttól a határértékeken belülre esnek.
Amennyiben az épület távolsága 0-4 km közé esik, az akadályvilágítás kötelező.
Amennyiben a távolság 4-10 km közé esik, a 20 méternél magasabb épületeknél kötelező az akadályvilágítás.
Amennyiben a távolság több, mint 10 km, a 60 méternél magasabb épületek esetében kötelező az akadályvilágítás.