Tájékoztató a hatósági felügyeleti díj bevezetéséről


Légügyi Szakterület   |  
2015.11.30.
Tájékoztató a hatósági felügyeleti díj bevezetéséről
Tájékoztató a hatósági felügyeleti díj bevezetéséről
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 2015. december 14. hatállyal módosításra kerül, mely módosítás érinti a hatósági eljárási díjak rendszerét.

Bevezetésre kerül az ún. felügyeleti díj, melyet a hatóság által lejárat nélküli engedéllyel rendelkező olyan szervezetek kötelesek fizetni, melyek engedélye EU-s jogszabály alapján kerül kiadásra.  A fenti dátumot követően tehát nem kell a Hatóság részére megfizetni az engedélyek meghosszabbításának díját, azonban a folyamatosan ellátott felügyeletért évente felügyeleti díj fizetendő.

A felügyeleti díj megfizetésének szabályait az Lt. 66/C.§, a díjak mértékét az Lt. 1. melléklete határozza meg.  Ennek megfelelőn az új díjat évente kell a hatóság számlájára átutalással megfizetni, első alkalommal 2016. január 31.-ig.

A fentiekkel kapcsolatban bővebb információhoz juthat az alábbi dokumentumból:

5 sz Tajekoztato Felugyeleti dij 2015.11.30 sk.pdf
Légügyi Szakterület    |   Hirdetmény |   Utolsó frissítés 2015.11.30.
Tájékoztató - Hatósági felügyeleti díj