Állami célú légiközlekedés


A légiközekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (Lt.) 71. § 1. pontjában meghatározott honvédelmi, vámhatósági, rendőrségi és határőrizeti célú légiközlekedés, valamint a katasztrófavédelmi célú légiközlekedés.

Az Lt. 3. § (2) bekezdése alapján az állami célú légiközlekedéssel kapcsolatos hatósági feladatokat katonai légügyi hatóság látja el.

A katonai légügyi hatósági feladatokat a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 5/A. § (2) bekezdésében megjelölt Légügyi Hivatal látja el.

Az állami célú légiközlekedéssel kapcsolatos ügyek (katonai légügyi hatósági eljárások), a Nemzeti Közlekedési Hatóság Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 23/2014. (V. 30.) NFM utasítás mellékletének 2. függeléke 6.2. pontjában meghatározott szervezeti egység, jelesül a Légügyi Hivatal Állami Légügyi Főosztálya hatáskörébe vannak utalva.