Szakértői engedélyek


Légiközlekedési területen szakértői tevékenységet az a személy folytathat, aki a Hatóság által vezetett szakértői névjegyzékbe felvételre kerül.

Eljáró hatóság

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mint légiközlekedési hatóság

Ügyfél

Bármely természetes személy (magánszemély), aki rendelkezik a szakértői szakterülethez kapcsolódó képesítéssel, valamint a szakképzettség megszerzését követően szerzett, a kérelmezett szakterületnek megfelelő szakmai gyakorlattal.

Kérelem és nyilvántartás

Szakértői engedély iránti kérelem
Légügyi Szakterület    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.08.05.
Mit kell mellékelni a szakértői engedély iránti kérelemhez?
  • Az iskolai végzettséget, illetve szakképzettséget/szakképesítést igazoló oklevél, bizonyítvány másolata
  • Az oklevél melléklete, ha a kérelmező azt kreditrendszerben szerezte meg, vagy ha az a szakirány megállapítása érdekében szükséges
  • Az eddigi szakmai tevékenység részletes leírása, amely tartalmazza a szakmai gyakorlat megszerzésének helyét, idejét, a betöltött munka - vagy feladatkört és a végzett szakmai tevékenységet
  • A szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata
  • Hatósági eljárási díj befizetésének igazolása, amelyet a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell befizetni, szakterületenként 7 000 Ft (587. díjtétel; 3/2002. GKM rendelet alapján)

Szakértői engedély meghosszabbítása esetén is be kell nyújtani a felsorolt mellékleteket!

Eljárás díja

A 3/2002 GKM rendelet 587. díjtétele szerint 7.000 Ft. A díjat az eljárás kezdeményezőjének a kezdeményezéssel egyidejűleg kell a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak a Magyar Államkincstárnál vezetett MÁK 10032000-00290713-38100004 számú számlájára igazoltan befizetni. A kérelemhez csatolni kell a díj befizetésének igazolását. 

 

Az ügyintézés határideje 25 nap

 

Jogszabályi háttér

A közlekedési területeken végzett szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeiről, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokról szóló 14/2010. (II. 5.) Korm. rendelet