A lajstromozásra nem kötelezett légi járművek légi alkalmassági tanúsítása


Engedély adható ki lajstromozásra nem kötelezett légi járművek légi alkalmasságának tanúsításával foglalkozó szervezetek részére.

Jogszabályi háttér

A polgári légi járművek típus-és légi alkalmasságáról szóló 63/2001. (XII.23.) KöViM rendelet 39.§.

Az eljárás menete

Alapvető feltételek

Az engedély kiadását Magyarországon székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet kérelmezheti a Légügyi Hivataltól.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani az engedély kiadására irányuló kérelemmel egyidejűleg?
 • szervezeti és működési szabályzat, amely tartalmazza az alábbiakat:
  • műszaki és vizsgálati előírások
  • vizsgáló berendezések, eszközök, laboratóriumok ismertetése
  • minőségbiztosítási szervezet ismertetése
 • érvényes felelősségbiztosítási szerződés
 • bírósági bejegyzés hiteles másolata a szervezet, tevékenységének, telephelyének és tisztségviselőinek adataival
 • a szervezet vezető személyeinek aláírási címpéldánya
 • az elméleti/gyakorlati ismereti/tapasztalati követelmények teljesítésének igazolására szolgáló dokumentumok a vezető beosztású és vizsgáló személyekre
 • a területileg illetékes adóhatóság igazolása arról, hogy a cég köztartozástól mentes
 • a megfelelő eljárási díjbefizetésének igazolása

Eljárási díj

A hatályos, hatósági eljárások díjairól szóló 3/2002. (VI.20.) GKM rendelet szerint vonatkozó díjtétel: 128.

Lajstromozásra nem kötelezett légijármű légialkalmasságának tanúsítására engedély/

megbízás kiadása kérelemre erre jogosított szervezetnek, ennek meghosszabbítása

25 000 Ft

Az engedély érvényessége

Az engedély határozatlan érvényességi idővel kerül kiadásra és mindaddig érvényben marad, amíg az illetékes hatóság folyamatos felügyelete keretében a szervezet megfelel a vonatkozó követelményeknek.