Működési Engedély (OL – Operating Licence)


Egy Magyarországon letelepedett vállalkozás csak akkor kaphat engedélyt utas, postai küldemények és/vagy áru díj és/vagy más térítés ellenében történő légi fuvarozására, ha megkapta a megfelelő Működési Engedélyt (OL).

A Működési Engedély (OL) a Hatóság által egy vállalkozás számára megadott engedély, amely engedélyezi a – Működési Engedélyben (OL) rögzítettek szerinti – légi járatok nyújtását.

A Működési Engedély (OL) jogszabályi feltételeit a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 1008/2008/EK Rendelete határozza meg. Minden olyan vállalkozás, mely eleget tesz e rendelet követelményeinek, jogosult a Működési Engedély (OL) megszerzésére.

Nem kell Működési Engedély (OL) a hajtómű nélküli légijárművek és a motoros ultra-könnyű légijárművek által teljesített légi járatokra valamint a helyi repülésekre.

Segédanyagok:

OL-guidance-material.pdf
Légügyi Szakterület    |   Utolsó frissítés 2017.05.08.