Újrabodorítás


Légügyi Szakterület   |  
2015.08.18.
Újrabodorítás
Újrabodorítás
Több mint negyven év alatt tizenkétezernél is több repült óra, valamint huszonegyezer fő, 440 tonna teher és 240 város csak az elmúlt nyolc évben.

Ez a magyar légierő által használt 11 db An-26 (NATO-kód: CURL) könnyű, közepes hatótávolságú katonai szállító repülőgép eddigi mérlege. Ezt a hosszú, néha viszontagságos, de leginkább lenyűgöző történetet színesíti a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légügyi Hivatal - Magyarország katonai légügyi hatósága - által 2015. június 15-én megújított karbantartási engedély, amelyet a kijevi 410. számú polgári repülési állami vállalat számára bocsátott ki.

Az Ancsák szülőhazája Ukrajna, Kijev; megújulni is oda járnak vissza; haza. A 3406-os gyári számú repülőgép viszont a magyar állami légijármű-nyilvántartásba van bejegyezve, 406-os fedélzeti azonosító jellel. Ebből kifolyólag magyar állami légi járműként kell tekintenünk rá. Állami légi járművön viszont csak akkor végezhető bárminemű tevékenység - repüléshez való előkészítések, időszakos karbantartások, sérülések javítása, ipari javítások, üzemidő hosszabbítás, modernizálás -, ha azt a katonai légügyi hatóság engedélyezte. Egy ilyen ipari jellegű javításra (nagyjavítás) várt közel három évet a 406-os Ancsa, hogy folytathassa rögös útját a magyar légierő kötelékén belül.

1996. december 10-én a Magyar Honvédség Légügyi Hatósági Hivatala kiadta az első hatósági engedélyét 97/18/1995 nyilvántartási számon. Az engedély a 410. számú ukrán polgári repülőgép-javító vállalat részére engedélyezte a magyar állami tulajdonban lévő An-26 típusú légijárművek ipari javításának és üzemidő-hosszabbításának végrehajtását.

Az engedély hatálya alatt - közel húsz évig - számos magyar Ancsa megfordult a gyárban nagyjavítás és modernizáció kapcsán, de a gyár szakemberei is többször végeztek üzemidő-hosszabbítási és javítási munkálatokat Magyarországon. A hatóság mindvégig figyelemmel kísérte ezeket a tevékenységeket, s amikor szükséges volt - hatósági felügyeleti ellenőrzés keretein belül -, külön hatósági engedélyek által (egyedi határozatok) biztosította a gyár jogszerű működését.

Húsz év hosszú idő. Ezalatt megváltozott a világ, megváltozott a jogi környezet, a követelményrendszer, a Magyar Honvédség szervezete többször is, de megváltozott a hatóság is, sőt még a gyár is! Viszont az Ancsák maradtak. Ennek fényében, valamint a 406-os nagyjavításának aktualitását kihasználva - a katonai, politikai, gazdasági érdekektől és behatásoktól függetlenül - döntött a hatóság, hogy szükséges a gyár újratanúsítása, működési engedélyének megújítása. Eljött az ideje egy új frizura készítésének!

Mint miden hatósági tanúsítási eljárás, ez is a tevékenységet folytatni kívánó jogi személyiség - a 410-es gyár - írásbeli kérelmére indult, előzetes egyeztetést követően, áprilisban. A kijelölt ellenőrző csoport (egy Ancsa-hajózó és két repülőműszaki szakember, egy-egy légialkalmassági és minőségirányítási szakmérnök) számára már a kérelem érdemi vizsgálata után - on-desk - világossá vált, hogy a gyár az elmúlt néhány évben igen komoly változásokon ment át, ezért jogos volt az újratanúsítási eljárás kezdeményezése. Szervezetét a Part-145 követelményeinek szellemében alakította át, így már birtokolják az ukrán polgári és katonai légügyi hatóság jóváhagyását is, továbbá folyamatban van az EASA ez irányú ellenőrzése. Továbbá a gyár rendelkezik ISO és NATO AQAP minőségirányítási tanúsítványokkal is, mely utóbbit ráadásul Magyarország Honvédelmi Minisztériumának kormányzati (állami) minőségbiztosításért felelős szervezete bocsátotta ki.

A rendelkezésre álló információk (objektív bizonyítékok) birtokában elkészült a helyszíni szemle - on-site - háromnapos vizsgálati terve, amelyet egyeztetést követően a gyár képviselői is elfogadtak. A szemle május végén zajlott le. Ez a tanúsítási eljárás nagyon fontos része. Itt van lehetősége a hatóság szakembereinek a személyes tapasztalatok és közvetlen információk beszerzésére. A csoport számára teljesen nyíltan betekintést engedtek a gyár eredeti dokumentációiba, az ellenőrök meglátogatták az akkreditált laboratóriumokat, a sárkány-, hajtómű- és légcsavar-, valamint avionikai ellenőrző és javító műhelyeket is. A műhelyek, a szerszámok és eszközök, a dokumentáció természetesen tükrözte az Ancsa típuscsalád (An-24/30/26/32 és változataik) technikai/technológiai színvonalát, de a gyárnak sikerült becsempészne a rendszerbe a modern kor vívmányit is - ahol az lehetséges volt és hozzá tudott tenni az előállított értékhez - (digitális technika; működő, a szabványoknak megfelelő minőségirányítási rendszer; folyamatos képzések). Ezáltal tudnak megfelelni a számukra merőben eltérő és új követelményeknek. Nem utolsósorban, a csoport folyamatában látta a 406-os Ancsa nagyjavításának végső, összeszerelési fázisát, így saját benyomásokat szerezhettek a folyó munka minőségéről.

A hatóság kért és kapott is lehetőséget az Antonov tervezőirodával való konzultációra, amely során az ellenőrző csoport meggyőződött az igen szoros kapcsolatról a gyár és a tervezőiroda között. Minden repülős ember szívét megdobogtatja, ha látja azt a szellemi műhelyt, amely a repülőgép tervezést/gyártást a mai napig is kiszolgálja: a nagyon sok fiatal tehetség, a mai napig tesztelés alatt álló géptípusok, az ehhez kapcsolódó fejlett informatika, anyagtechnológia, a különleges repülő szerkezetek (An-124/225-ös) és együtt a legmodernebb (An-178-as), valamint az öreg veteránok (An-24-es). Ennek köszönhetően a tervezőiroda már elérhetővé tette az Ancsák számára az akár 50 ezer repült óra és az ötven év szolgálati idő ledolgozását. A folyamatos fejlesztéseknek következményeként a típus mára teljes mértékben megfelel az ICAO és az EASA által támasztott fedélzeti elektronikai követelményeknek, ahogy az összes magyar Ancsa is. Továbbá az An-26 - a volt szovjet légijármű-típusok között egyedülállóan - rendelkezik EASA típusalkalmassági bizonyítvánnyal is.

A szemlét követően az ellenőrző csoport javaslatot tett a hatóság vezetőjének az engedély megújításával kapcsolatban. Az új frizura elkészült, az engedélyt a helyszínen, a nagyjavítást követő légialkalmassági vizsgálat keretében átadtuk a gyár vezetőjének, aki kihangsúlyozta, hogy ez egy mérföldkő számukra Európa irányába vezető útjukon.

A gyár idén ünnepelte alapításának 67. évfordulóját. Ennek kapcsán, július 17-én hatósági működési engedélyünk ünnepélyes keretek között is átadtuk a cég vezetésének.

A hatóság számára sohasem csupán a szerződésben foglaltak teljesülése a fontos. A lényeg hogy a légi jármű alkalmas legyen a légi forgalomban való biztonságos közlekedésre, érvényesüljön a folyamatos légi alkalmasság elve. Ennek elengedhetetlen része egyebek közt a karbantartó szervezetek folyamatos felügyelete is.

A 406-os a sikeres átvételt és a hatósági vizsgálatot követően biztonságosan hazavitte kiváló és kitartó hajózó, valamint műszaki személyzetét. Csak a mellékhelység vetülhetett némi árnyék a képre, a kisdolgok tudnak a legnagyobbak lenni (az űrben mindenképp, de még egy Ancsa fedélzetén is).

Morvay Balázs - hatósági és minőségügyi szakmérnök