Együttműködő partnerek


AKA Alföld Koncessziós Autópálya ZRt.

Az AKA Zrt. feladata megtervezni, finanszírozni, megépíttetni, működtetni és fenntartani az M5-ös autópályát.


Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága (The United Nations Economic Commission for Europe) (UNECE)

A szervezetet az ENSZ Gazdasági és Szociális Bizottsága alapította 1947-ben, abból a célból, hogy a páneurópai gazdasági integrációt elősegítse. Az UNECE alapelveket, normákat fektet le a különböző régiók együttműködését elősegítve. A szervezet tevékenységi, tapasztalati köre kiterjed a kereskedelemre és a szállítmányozásra is.


BKK Közút Zrt.

A BKK Közút Zrt. az MSZ 28001 minőségirányítási és az ISO9001, ISO 14001 környezetközpontú irányítási rendszer szerint végzi munkáját.

A BKK Közút Zrt. látja el a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő utak, hidak, műtárgyak, egész Budapesten a forgalomtechnikai létesítmények, valamint a nem fővárosi tulajdonú, de a közösségi közlekedés által igénybe vett utak üzemeltetési és fenntartási feladatait.


Európai Útügyi Szövetség (European Union Road Federation) (ERF)

Az Európai Útügyi Szövetség egy non-profit szervezet, amely az európai közúti szektor nézőpontját koordinálja valamint platformot teremt számára a dialógushoz. A szervezet foglalkozik továbbá a mobilitást érintő kérdésekkel szem előtt tartva azt a tényt, hogy a közúti személy és áruszállítás szempontjából az útügy meghatározó szerepet tölt be napjainkban. A közúti szállítás túlsúlya a közlekedési ágazatokon belül mutatja ezen terület fontosságát és koordinálásának fejlesztésének folyamatos szükségességét.


Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium háttérintézménye, az országos közúthálózat vagyonkezelője, elsődleges feladata a közúthálózat finanszírozását szolgáló költségvetési előirányzatok kezelése és a közlekedési szakma koordinációja. Tudományos igényű szakmai előkészítő és információs hátteret nyújt a minisztériumban, illetve az egyéb háttérintézményekben, kutatóhelyeken folyó munkához.


Közlekedési Kutatói Tanács (The Transportation Research Board) (TRB)

A szervezet célja, hogy kutatásokon keresztül fejlessze a szállítmányozást és elősegítse az innovációt. Szakmai tanácsokkal és kutatásokkal elősegíti a közlekedési programok megvalósulását. A kutatások eredményeit széles körben teszi közzé és előmozdítja azok gyakorlati kivitelezését.


Közlekedéstudományi Egyesület

Az 1949-ben alapított Egyesület önkéntes társuláson alapuló tudományos egyesület, mely országos társadalmi szervezetként működik. Tagja lehet minden természetes, vagy jogi személy, illetve szervezet, aki, illetve amely érdeklődést tanúsít a közlekedés, a közlekedésépítés és a kapcsolódó tudományok iránt.

Az Egyesületnek közel 200 hazai jogi és pártoló (gazdálkodó szervezet, vállalkozó) és mintegy 7.000 egyéni tagja van.

Az Egyesület nyitott, tehát fórumain bárki részt vehet, szakmai véleményét elmondhatja, szakmai vitát folytathat. A nyitottság biztosítja az Egyesület tevékenységének demokratizmusát, amely felöleli a működés összes területeit.

A Közlekedéstudományi Egyesület önálló jogi személy, s mint ilyen a Magyar Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének a tagja.


Közlekedéstudományi Intézet

A KTI tevékenységi köre a közlekedés egészét lefedő személyközlekedés-, az áruszállítás- és az infrastruktúra-fejlesztés együttesére terjed ki; a vasúti, közúti, vízi és légi közlekedési módokra vonatkozóan olyan horizontális elemeken keresztül, mint a közlekedésbiztonság, a környezetvédelem, a közlekedés energia-felhasználása és intelligens technológiák alkalmazása. 

A KTI küldetése, hogy a fenntartható fejlődés szempontjait figyelembe véve – az EU közlekedéspolitikai irányelveit követve – folyamatosan fejlődő, biztonságos és versenyképes közlekedési környezetet alakítson ki hazánkban, mindezt az élhető környezet érdekében.


M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.

Az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. koncessziós társaságot 2004-ben a PPP projektek területén vezető német Bilfinger Berger Project Investments GmbH, az osztrák piacon több mint 125 éve jelen lévő Porr Infrastruktur GmbH, és a főként Közép-Európában tevékenykedő Swietelsky International Baugesellschaft m.b.H alapították.

A több mint 482 millió euró nagyságrendű M6 projekt finanszírozásához - amelybe beletartozik az autópálya kivitelezése, valamint üzemeltetése és a karbantartása 2026-ig - hosszú lejáratú kölcsönt vett fel a társaság. A kölcsönt nyújtó bankok az Európai Befektetési Bank (EIB), a DEXIA Capital Markets és Financial Security Assurance UK Ltd (FSA) biztosító.


M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt.

Az M6 Tolna Autópálya Dunaújváros és Szekszárd városát köti össze, mely a Magyar Állam PPP programjának részeként összeköttetést teremt Budapest és Pécs között.

Az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt.-t 2008. júniusában alapították, miután ennek a 65 km-es autópálya szakasznak a koncesszióját a Bilfinger Berger, a Porr és az Egis cégek nyerték el. Az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt. feladata az M6 autópálya Dunaújváros - Szekszárd szakaszának finanszírozása, tervezése, kivitelezése és üzemeltetése.

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. - NIF Zrt. (korábban Nemzeti Autópálya Rt.) az útügyi adminisztráció átszervezése során, többletfeladatok - közúti és vasúti beruházások - miatt 2007. február 19-ével került ezen a néven bejegyzésre a Cégbíróságnál.

Társadalmi igényeket kiszolgálva - gazdasági és közlekedési szakmai programokat valósít meg. Beruházói - gyorsforgalmi utak, közutak, vasútfejlesztés - feladataikat költséghatékonyan végzik, megteremtve mindenki számára az európai színvonalú közlekedés lehetőségét.


Nemzetközi Útügyi Szövetség (International Road Federation) (IRF)

Az 1948-ban létrejött Nemzetközi Útügyi Szövetség egy nem kormányzati, non profit szervezet, melynek elsődleges célja, hogy a jobb és biztonságosabb közút és közúti hálózatok fejlesztését és fenntartását elősegítse és támogassa. Támogatja azokat az elképzeléseket, amelyek környezetvédelmi szempontból a fenntartható közúti szállítást elősegítik. A Nemzetközi Közúti Oktatási Alapítványon keresztül az IRF díjazza a végzős mérnököket és más közlekedési területen dolgozó szakmabelieket a világ minden tájáról, hogy támogassa az egyetemi képzésüket. Ezzel az IRF aktívan támogatja a jövő útjait építő generációt.


Világ Közúti Egyesület (World Road Association) (PIARC)

A PIARC egy nem politikai non-profit egyesület, amely a közúttal és a közúti szállítással foglalkozó nemzetközi fórum. 1970-ben kapta meg az ENSZ Gazdasági és Szociális Tanácsától a konzultációs státuszt. A szervezet egy vezető nemzetközi fórum, amely a közlekedési kérdések elemzésén, megvitatásán keresztül azonosítja és közzé teszi a közúti szállítás szempontjából hasznosítható legjobb gyakorlatot és jobb hozzáférést biztosít a nemzetközi információkhoz.