Hatásköreink és feladataink


Az útügyi közlekedési hatóságok illetékességét, pontos hatáskörét és feladatait a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII.2.) Korm. rendelet 2. § (2)-(6) bekezdése, 3. §-a, 12. § (1) a) pontja, (6) b) pontja, valamint a 13. § (2) c) pontja határozza meg részletesen.

A jogszabály elérhetősége:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600382.KOR"