Vasúti Igazgatási Osztály


A Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ Vasúti Igazgatási Osztálya országos illetékességgel végzi a vállalkozó vasúti társaságok és a vasúti pályahálózat-működtetők működési engedélyezésével kapcsolatos feladatokat. Monitoring tevékenysége keretében folyamatos figyelemmel kíséri, hogy a vasúti piac szereplői működésüket a jogszabályoknak megfelelően végzik-e. A Vasúti Igazgatási Osztály a piac felügyeletével kapcsolatos tevékenysége során figyelemmel kíséri a vasúti közlekedési piac működését, az arra vonatkozó jogszabályokban, a vasúti igazgatási szerv határozataiban, valamint a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltak megtartását, és arról elemzést készít.. A jogszabályokban meghatározott keretek között védi a vasúti utasok jogait, biztosítja azok érvényesülését és felel az utasok által benyújtott panaszok kivizsgálásáért, valamint a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogaira vonatkozó rendelkezések betartását ellenőrzi.

 

Árutovábbítás engedélyezése

A vasúti pályahálózatokat a működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságok használhatják.

A működési engedély valamennyi nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatra, vagy a működési engedélyben meghatározott térségi, elővárosi, helyi vagy saját célú vasúti pályahálózatra adható ki. A működési engedély mellett a vasúti társaságok számára más, nem az Útügyi, Vasúti, Hajózási Hivatal, Vasúti Főosztálya által kiadott engedélyek/tanúsítványok beszerzése is szükséges a tevékenység jogszerű végzéséhez.

Személyszállítás engedélyezése

A vasúti pályahálózatokat a működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságok használhatják. A működési engedély valamennyi nyílt hozzáférésű vasúti pályahálózatra, valamint a működési engedélyben meghatározott térségi, elővárosi, helyi pályahálózatra adható ki. A működési engedély mellett a társaságok számára más, nem az Útügyi, Vasúti, Hajózási Hivatal, Vasúti Főosztálya által kiadott engedélyek/tanúsítványok beszerzése is szükséges a tevékenység jogszerű végzéséhez.

Működési engedélyezés

Országos működési engedély
Az NKH Központ Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály Vasúti Igazgatási Osztálya a működési engedélyeket a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényalapján, a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet előírásai szerint adja ki.A működési engedély kérelmet a honlapról letölthető adatlapokon kell benyújtani, a rendeletben előírt (adatlapon is megjelölt) mellékletek csatolásával.Az eljárási díjat a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet határozza meg.
Térségi működési engedély
Az NKH Központ Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály Vasúti Igazgatási Osztálya a működési engedélyeket a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényalapján, a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet előírásai szerint adja ki.A működési engedély kérelmet a honlapról letölthető adatlapokon kell benyújtani, a rendeletben előírt (adatlapon is megjelölt) mellékletek csatolásával.A térségi pályahálózat működtetési engedély kiadásának része a megjelölt pályahálózat térségi pályahálózattá való kijelölése, amely akkor lehetséges, ha:vasúti pályahálózatnak az országos közforgalmú közlekedésben betöltött szerepe csekély, elsősorban a térségi forgalom lebonyolítására szolgál,az adott térség érintett önkormányzatai önként vállalt feladataik keretében kötelezettséget vállalnak a helyi igényekhez jobban illeszkedő, térségi jelentőségű szolgáltatások fejlesztésére, vagy a hálózat az országos vasúti pályahálózatokhoz képest keskenyebb nyomtávú.Az eljárási díjat a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet határozza meg.
Elővárosi működési engedély
Az NKH Központ Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály Vasúti Igazgatási Osztálya a működési engedélyeket a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény alapján, a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet előírásai szerint adja ki.A működési engedély kérelmet a honlapról letölthető adatlapokon kell benyújtani, a rendeletben előírt (adatlapon is megjelölt) mellékletek csatolásával.Az elővárosi pályahálózat működtetési engedély kiadásának része a megjelölt pályahálózat elővárosi pályahálózattá való kijelölése.Az eljárási díjat a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet határozza meg.
Helyi működési engedély
Az NKH Központ Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály Vasúti Igazgatási Osztálya a működési engedélyeket a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényalapján, a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet előírásai szerint adja ki.A működési engedély kérelmet a honlapról letölthető adatlapokon kell benyújtani, a rendeletben előírt (adatlapon is megjelölt) mellékletek csatolásával. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a rendelet némi könnyítést ad a helyi vasúti működési engedélyt kérelmezőknek. Jelentős eltérések vonatkoznak a sífelvonót működtető szervezetekre.Az eljárási díjat a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet határozza meg.
Saját célú működési engedély
Az NKH Központ Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály Vasúti Igazgatási Osztálya a működési engedélyeket a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényalapján, a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet előírásai szerint adja ki.A működési engedély kérelmet a honlapról letölthető adatlapokon kell benyújtani, a rendeletben előírt (adatlapon is megjelölt)mellékletek csatolásával.Az eljárási díjat a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet határozza meg. Felhívom a figyelmét, hogy a saját célú vasúti árutovábbítási és pályahálózat működtetési tevékenység végzéséhez nincs szükség a működési engedély megszerzésére. Kérem a részletekről tájékozódjon a „nem működési engedély köteles tevékenység" pont alatt.
Nem működési engedély köteles vasúti tevékenyéség

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (Vtv.) 6.§ (8) bekezdése alapján a Vasúti Igazgatási Osztály kérelemre a működési engedély kiadására irányuló eljárás helyett ún.  bejelentésre jóváhagyására irányuló eljárást folytat le a következő tevékenységet végző vasúti társaságok esetén:

 • vasúti személyszállítást végző és keskeny nyomtávú vasúti pályahálózatot működtető integrált vasúti társaság (turistavasút),
 • saját célú vasúti pályahálózatot működtető és a saját célú vasúti pályán áruszállítást végző társaság,
 • sífelvonót működtető társaság.

A bejelentésre vonatkozó részletes szabályokat a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről szóló 45/2006. (VII. 11.) GKM rendelet 5/A.§-a tartalmazza. Az igazgatási szolgáltatási díjat a vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet melléklete határozza meg.

Egyéb információk

A vasúti társaságoknak működésük során folyamatosan meg kell felelniük az üzleti jóhírnév, a pénzügyi teljesítőképesség, a szakmai alkalmasság és a felelősségi körébe tartozó baleseti károk megtérítésére való alkalmasság követelményének. A vasúti társaságok e követelmények teljesítését minden év május 31. napjáig igazolni kötelesek a vasúti igazgatási szerv felé.

 

Amennyiben a vasúti igazgatási szerv megállapítja, hogy a vasúti társaság nem teljesíti a működési engedély kiadásának valamely feltételét vagy a vasúti közlekedési tevékenységét a működési engedélyben foglaltaktól eltérően gyakorolja, a működési engedélyt felfüggeszti.

Működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságok listája

Működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságok listája
Közlekedési Hatóság    |   Nyilvántartás |   Utolsó frissítés 2016.07.12.
Működési engedéllyel rendelkező vasúti társaságok listája

 

Pályahálózatok kijelölése

Országos vasúti pályahálózatok

Magyarország országos vasúti pályahálózata 7869,972 km hosszú, amely az országos közúthálózat negyede, és ahhoz hasonlóan a nemzeti vagyon része. Az országos hálózatba tartozik a vasúti közlekedésről szóló  2005. évi CLXXXIII. törvényben is meghatározott transz-európai vasúti áruszállítási hálózat részeként működő 2830 km vasútvonal, valamint az egyéb országos törzshálózati pályák, és normál nyomtávú mellékvonalak.

Térségi vasúti pályahálózatok

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény jelentősége, hogy újra lehetővé teszi nem országos érdekű, térségi vasutak működését. A térségi vasutakat a közösségi jogban regionális vasutaknak is nevezik.  A térségi vasutak olyan pályahálózatokon működhetnek, amelyek legfeljebb három megyét érintenek, vagy a hosszuk nem haladhatja meg a 400 km-t.

A térségi vasutak engedélyezését és a térségi pályahálózatok kijelölését az NKH Központ Vasúti Igazgatási Osztálya végzi el. Erre akkor van lehetőség, ha az érintett pályahálózatnak az országos közforgalmú közlekedésben betöltött szerepe csekély, elsősorban a térségi forgalom lebonyolítására szolgál, illetve az adott térség érintett önkormányzatai önként vállalt feladataik keretében kötelezettséget vállalnak a helyi igényekhez jobban illeszkedő, térségi jelentőségű szolgáltatások fejlesztésére. A térségi vasúti pályahálózat azonban a Vtv. 49-50.§-ai alapján mindaddig mentesíthető a nyílt hozzáférés alól is, amíg kizárólag személyszállítás céljára van fenntartva. A kizárólag egy, országos működési engedéllyel nem rendelkező vasúti társaság által árutovábbításra használt térségi vasúti pályahálózatra a kapacitáselosztási folyamatot is csak azt követően kell alkalmazni, ha újabb hozzáférésre jogosult jelent be vasúti pályakapacitás iránti igényt.

A térségi vasúti társaságok árutovábbítási szolgáltatást is nyújthatnak.

Helyi vasúti pályahálózatok

A helyi vasúti pályahálózat a helyi közforgalmú vasúti szolgáltatás végzéséhez szükséges vasúti pályahálózat.

Elővárosi vasúti pályahálózatok

Az elővárosi vasúti pályahálózatot az ezen vasúti pályahálózat működtetésére vonatkozó működési engedély iránt kérelmet benyújtó szervezet kérelmére a külön jogszabályban meghatározottak szerint a vasúti igazgatási szerv a működési engedély kiadásával egyidejűleg, a vasúti pályahálózatba tartozó vasúti pályaszakaszok meghatározásával jelöli ki.

Saját célú vasúti pályahálózatok

Saját célú vasúti pályahálózat olyan vasúti pályahálózat, amelyen kizárólag a vasúti pálya és tartozékainak tulajdonosa vagy használója érdekében folyik vasúti közlekedési tevékenység.

Monitoring tevékenység

A vasúti igazgatási szerv folyamatosan ellenőrzi, hogy a működési engedélyhez kötött vasúti tevékenység végzésére a vasúti társaság működési engedéllyel rendelkezik-e, valamint ellenőrzi a működési engedély kiadása feltételeinek való folyamatos megfelelést.

A vasúti társaság a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 8. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján évente - a vasúti igazgatási szerv részére május 31. napjáig megküldött írásbeli beszámolójában - igazolni köteles a működési engedély kiadása feltételeinek való folyamatos megfelelést.

Amennyiben a vasúti igazgatási szerv észleli, hogy a vasúti társaság működési engedély nélkül végez tevékenységet vagy a működési engedélyében foglaltaktól eltérően végez vasúti tevékenységet, a működési engedély feltételeinek fennálltát nem, vagy nem a jogszabályban előírtak szerint igazolja, hivatalból piacfelügyeleti eljárást indít.

Piacfelügyelet

A vasúti igazgatási szerv a vasúti közlekedési piac zavartalan, eredményes működésének, a piaci szereplők érdekei védelmének, a tisztességes és hatékony piaci verseny fenntartásának elősegítése, illetve a versenykorlátozó magatartás tanúsítására lehetőséget adó helyzetek kiküszöbölése érdekében hatósági jogkörében felügyeleti ellenőrzési tevékenységet végez.

A vasúti igazgatási szerv a piac felügyeletével kapcsolatos tevékenysége során figyelemmel kíséri a vasúti közlekedési piac működését, az arra vonatkozó jogszabályokban, a vasúti igazgatási szerv határozataiban, valamint a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltak megtartását, és arról elemzést készít.

Ha a vasúti igazgatási szerv a piac felügyelete során észleli a működési engedélyhez kötött tevékenység végzésével, a vasúti pályahálózathoz való nyílt hozzáféréssel, illetve a számviteli elkülönítéssel és a keresztfinanszírozás tilalmával kapcsolatosan a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben, külön jogszabályban, a vasúti igazgatási szerv határozatában, valamint a Hálózati Üzletszabályzatban meghatározott valamely kötelezettség megsértését, jogosult

 • a jogsértőt kötelezni az eljárás költségeinek megtérítésére,
 • külön jogszabályban foglaltak alapján bírságot kiszabni,
 • a tevékenység végzésének feltételeit megállapítani,
 • a jogsértő magatartás folytatását megtiltani.

Piaci jelentések

A vasúti közlekedésről szóló törvény szerint a vasúti igazgatási szerv feladatai közé tartozik a vasúti közlekedési piac fejlődésének nyomon követése, elemzése és értékelése. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Központ Piacfelügyeleti és Utasjogi Főosztály Vasúti Igazgatási Osztálya mint a vasúti igazgatási feladatokat ellátó szerv által készített elemzés célja, hogy bemutassa a vasúti áru- és személyszállítási piacot  jellemző tendenciákat, a vasúti infrastruktúra és gördülőállomány fejlesztésével kapcsolatos legfontosabb történéseket és a vasúti piac szabályozásának aktuális kérdéseit.

 

A 2008-as év piaci jelentései

 

A vasúti igazgatási szerv felügyeli a vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogaira vonatkozó jogszabályi rendelkezések vasúti társaságok és a közlekedésszervező általi megtartását. E tevékenysége körében hivatalból ellenőrzi és elemzi az 1371/2007/EK rendeletben, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben (a továbbiakban: Vtv.), a vasúti személyszállítás részletes feltételeiről szóló rendeletben, a vasúti társaságok személyszállítási üzletszabályzatában és a közlekedésszervező személyszállítási üzletszabályzatában foglaltak megtartását.

 

Ha a vasúti igazgatási szerv a fentebb meghatározott valamely rendelkezés megsértését állapítja meg,

 • előírja a vasúti társaság részére a tevékenység jogszerű végzéséhez szükséges lépések megtételét,
 • megtiltja a jogsértő magatartás folytatását,
 • külön jogszabályban foglaltak alapján bírságot szabhat ki,
 • a jogsértőt kötelezi az eljárás költségeinek megtérítésére.

 

A kötelezettségek súlyos és ismétlődő megszegése esetén - amennyiben a fentebb meghatározott egyéb jogkövetkezmények nem vezettek eredményre - a vasúti igazgatási szerv felfüggesztheti vagy visszavonhatja a vasúti személyszállításra szóló működési engedélyt.

A vasúti személyszállítást igénybe vevő vagy igénybe venni szándékozó személy (a továbbiakban: panaszos) panasszal élhet a vasúti igazgatási szervnél, ha álláspontja szerint a személyszállító szolgáltató vagy a közlekedésszervező megsértette a fenti rendelkezéseket. E panasz akkor terjeszthető elő, ha a panaszos a vasúti személyszállító szolgáltató vagy a közlekedésszervező panaszkezelési eljárását igénybe vette, de az nem vezetett a panaszos számára kielégítő eredményre.

Panaszt benyújtani a vasúti társaság panaszkezelési eljárását lezáró dokumentum panaszossal való közlésétől számított 30 napon belül lehet. E határidőn túl a vasúti igazgatási szervhez benyújtott panaszokat a vasúti igazgatási szerv érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. A vasúti társaság panaszkezelési eljárásában hozott, az ügyet lezáró dokumentumot a vasúti igazgatási szerv részére a panasz mellékleteként be kell nyújtani. Ennek hiányában a vasúti igazgatási szerv hiánypótlási felhívást bocsát ki. A vasúti igazgatási szerv a bejelentésnek minősülő beadványok megtételének elősegítése érdekében honlapján is közzéteszi a panasz megtételére szolgáló űrlapot.

Panasz olyan beadvány benyújtásával tehető, amely tartalmazza a panaszos és a panaszolt vasúti társaság azonosításához szükséges adatokat, a feltételezett jogsértés megjelölését, a feltételezett jogsértést megvalósító konkrét magatartás leírását, a feltételezett jogsértéssel kapcsolatos állításokat alátámasztó tényeket és bizonyítékokat.

A vasúti igazgatási szerv a panaszost, a szolgáltatót és az érintett harmadik felet meghallgathatja, valamint tőlük további felvilágosítást és információt kérhet.

A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos által tett ismételt, továbbá a névtelen panasz vizsgálata mellőzhető.

A panasz alapján - ha az alaposnak bizonyul - a vasúti igazgatási szerv, illetve a közlekedési hatóság dönt a szükséges hatósági lépések megtételéről, s erről a panaszost tájékoztatja.

A Vtv. 70. §-a alapján a vasúti igazgatási szerv által lefolytatott hatósági eljárásokban az ügyfél nem jogosult, és a vasúti igazgatási szerv nem köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani.

 

 

A vasúti igazgatási szerv által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 9/2008. (VI. 30.) KHEM rendelet.

 

A vasúti igazgatási szerv eljárásaival összefüggő díjak

Ft/db

1. Működési engedéllyel kapcsolatos eljárások

 

a) működési engedély kiadása

 

1. a) országos, pályahálózat működtető

2 271 000

1. b) országos, vállalkozó vasúti

2 271 000

2. a) elővárosi, pályahálózat működtető

454 000

2. b) elővárosi, pályahálózat működtető, nyílt hozzáférés alóli mentesítéssel

681 000

2. c) elővárosi, vállalkozó vasúti

227 000

3. a) térségi, pályahálózat működtető

454 000

3. b) térségi, pályahálózat működtető, nyílt hozzáférés alóli mentesítéssel

681 000

3. c) térségi, vállalkozó vasúti

23 000

3. d) térségi, ha az országos vasúti pályahálózatokhoz képest keskenyebb nyomtávú, pályahálózat működtető

23 000

3. e) térségi, ha az országos vasúti pályahálózatokhoz képest keskenyebb nyomtávú, vállalkozó vasúti

23 000

4. a) helyi, pályahálózat működtető

454 000

4. b) helyi, pályahálózat működtető, nyílt hozzáférés alóli mentesítéssel

681 000

4. c) helyi, vállalkozó vasúti

23 000

4. d) helyi sífelvonó, pályahálózat működtető

23 000

4. e) helyi sífelvonó, személyszállítási

15 000

5. a) saját célú, pályahálózat működtető

38 000

5. b) saját célú, pályahálózat működtető, nyílt hozzáférés alóli mentesítéssel

265 000

5. c) saját célú, árutovábbítási

38 000

b) 1. működési engedély módosítási díja az engedély kiadásának 50%-a (ideértve: ideiglenes működési engedély átminősítése működési engedéllyé, felfüggesztett működési engedély visszaminősítése, tevékenységkezdés határidejének meghosszabbítása, egyesülés esetén elrendelt felülvizsgálat miatt szükséges módosítás)

 

c) 2. működési engedély módosítása a nyílt hozzáférés alóli mentesítés vagy visszavonása tekintetében

227 000

d) működési engedély 5 évenkénti kötelező felülvizsgálatának díja az engedély kiadásával megegyezik

 

2. Jogvitás eljárások a nyílt hozzáférésre jogosult szervezet vagy az integrált vasúti társaság kérelmére

 

a) a Hálózati Üzletszabályzatban megállapított valamely kötelezettségnek a pályavasúti társaság, a Vasúti Pályakapacitás-elosztó Szervezet vagy az integrált vasúti társaság általi megsértése miatt indított eljárás

227 000

b) a Hálózati Üzletszabályzatnak a megkülönböztetéstől mentes eljárás követelményével ellentétes rendelkezése miatt indított eljárás

227 000

c) a Hálózati Üzletszabályzatban meghatározott hálózat-hozzáférési díjak mértékére vagy struktúrájára vonatkozó, a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvényben vagy külön jogszabályban foglaltakkal ellentétes rendelkezés miatt indított eljárás

454 000

d) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztása során elkövetett eljárási szabálysértés miatt indított eljárás

227 000

e) a vasúti pályahálózat-kapacitás elosztására vonatkozó eljárás jogszabálysértő, illetve a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltakkal ellentétes eredménye miatt indított eljárás

454 000

f) a vasúti pályahálózat-kapacitás biztosítására vonatkozó eseti igénybejelentés elintézése során elkövetett eljárási szabálysértés vagy eljárás jogszabálysértő, illetve a Hálózati Üzletszabályzatban foglaltakkal ellentétes eredménye miatt indított eljárás

227 000

g) a pályahálózathoz való nyílt hozzáférés tárgyában kötött szerződés megsértése miatt indított eljárás

227 000

h) a menetvonal igénybevételéért fizetendő hálózat-hozzáférési díj mértékének jogszabálysértő, illetve a Hálózati Üzletszabályzatba ütköző megállapítása miatt indított eljárás

227 000

3. Üzletszabályzatok (személyszállítási, árufuvarozási, vontatási) és módosításaik jóváhagyása

 

a) szabványoldalanként

3 000

b) minimum díj

69 000

c) mintaszabályzat alapján készített térségi üzletszabályzat

15 000

d) mintaszabályzat alapján készített sífelvonó üzletszabályzat

15 000

4. Keretmegállapodások jóváhagyása

2 271 000

5. Integrált vasúti társaság belső megállapodásának jóváhagyása

2 271 000

05 Telephelyek.pdf
Közlekedési Hatóság    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.11.06.
B-00 Alapadatok.xls
Közlekedési Hatóság    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.09.01.
B-01 Általános adatok.xls
Közlekedési Hatóság    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.09.01.
B-02 - tevékenység leírása.xls
Közlekedési Hatóság    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.09.01.
10 üzleti jóhírnév.xls
Közlekedési Hatóság    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.09.01.
11 Üzleti jóhírnév-Vezető tisztségviselő adatai.xls
Közlekedési Hatóság    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.09.01.
02c Forgalmi adatok - vontatási szolgáltatás.xls
Közlekedési Hatóság    |   Nyomtatvány |   Utolsó frissítés 2014.09.01.

 

További vasútigazgatási nyomtatványok