A Vasút Igazgatási Központi Informatikai programrendszerről


A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a vasúti szakterület támogatására moduláris felépítésű, komplex Vasút Igazgatási Központi Informatikai (továbbiakban: VIKI) programrendszert fejlesztetett ki, amely hatékonyan támogatja az alábbiakban meghatározott vasúti hatósági tevékenységeket, folyamatokat:

A VIKI rendszer a magyarországi vasúti közlekedés teljes vertikumát lefedi. Kiterjed valamennyi vasúti alrendszerre, vasúti tevékenységet végző vállalkozásra, vasúti munkavállalókra, az alrendszerek műszaki paramétereire, hatósági adataira, piaci szabályozás adataira, valamint az oktatás, képzés és a vizsgáztatás hatósági adataira éppúgy, mint az egészségügyi alkalmassági vizsgálattal kapcsolatos adatokra. A rendszer tárolja a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő dokumentumokat, okmányokat, bizonyítványokat, hatósági engedélyeket. A programmal és a programhoz kapcsolódó adatbázissal a szakterület képes eleget tenni az Európai Unió felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium különböző szervezeti egységei a vasúti közlekedés területén számos hatósági feladatot látnak el, mely feladatok összehangolása, egységes adatbázisának kialakítása nélkülözhetetlen a vasúti közlekedés biztonságának egységes és diszkrimináció mentes megítéléséhez.

A vasúti szakemberek képzése, és vizsgáztatása jelentős reformon megy át napjainkban. Európai Uniós szinten bevezetés alatt van az egységes vezetői engedély alkalmazása, melynek számos egyéb vonzata van. Meg kellett teremteni az egységes EU konform adatbázis lehetőségét, a vasúti közlekedés biztonságát szabályozó utasításokat harmonizálni kell, ezek vasutaknál, vasúttársaságoknál történő bevezetését és megfelelő oktatását ellenőrizni kell. A „Harmadik Vasúti Csomagban" szigorodnak a személyszállítási és áruszállítási tevékenységgel kapcsolatos elvárások – kártérítési felelősség a késésért, stb. -, mely a hatósági ellenőrzés mind fokozottabb jelenlétét igényli.

A vasút fejlődése egyre szigorúbb elvárásokat támaszt a veszélyes áru szállítási feladatokat ellátók felé, mind a képzés, mind a járművek műszaki állapota tekintetében. Követelmény növekedést jelent ez mind a járművek fenntartásával foglalkozó vasúti tevékenységet végzők, mind a veszélyes árut rakodó szervezetek, vállalkozások számára.

Ezen feladatok hatósági ellenőrzése, a kiszolgáló létesítmények felügyelete, a képzés és vizsgáztatás szakirányítása, és a vasúti közlekedés biztonságának felügyelete mind szerteágazóbb feladatot jelent a közlekedési hatóság számára, mely a transzeurópai vasúti közlekedésben nem nélkülözheti a tagállamok hatóságaival történő gyors és biztonságos adatcsere lehetőségét.

Belépés a VIKI-be

Hamarosan...