Díjtáblázat tájékoztató


72/2006. (IX. 29.) a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló GKM rendelet alábbi pontjai alapján:

2. § (1)2 Az (1a) bekezdésben felsorolt díjak kivételével, a 2. mellékletében meghatározott díjakat (azaz az alábbiakban listázott díjakat) a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni.

(1a)3 A 2. melléklet 16. pont b)-e) alpontjában meghatározott díjakat (azaz a Vasúti egészségügyi alkalmasság vizsgálatának hatósági díjainak b)-e)  alpontjait) a kérelem benyújtásával egyidejűleg kell a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00286325-00000017 számú számlájára befizetni.

 

Díjtáblázat


A témához kapcsolódó tartalmak

Éves felügyeleti díjak

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. Törvény35. § (5) bekezdés és 36/I. § (5) bekezdés szerinti eljárási költségek: 35. § (5a) Az éves felügyeleti díj mértéke: Nettó (Ft)egység díj a) pályavasúti társaság, valamint integrált vasúti társaság vasúti pályahálózatot működtető szervezeti egysége esetén 200 km üzemeltetett vasúti hálózatig: 1 016 000 200 km feletti üzemeltetett vasúti hálózatná...

Fellebbezések díja

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2. §. (4) alapján: "Az elsőfokú közlekedési hatóság határozata elleni fellebbezés díja azonos az elsőfokú eljárás díjával . A fellebbezés díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni. A kérelemhez csatolni kell a fizetési számlára történő készpénzbefizetés ellenőrző sze...

Megfelelőségértékelő szervezetek kijelölési eljárási díjak

A közlekedésért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölési eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 89/2011. (XII. 30.) NFM rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjak 3. § 1. Ha a kérelmezett megfelelőségértékelési terület nem tartozik harmonizációs uniós jogi aktus hatálya alá Nettó (Ft)egység díj a)Még ki nem jelölt szerveze...

Nem közúti mozgó gépekbe épített belsőégésű motorokkal kapcsolatos díjak

1. Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok Díj (Ft/db) típusjóváhagyása motorcsaládonként 176 000 2. Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorok Díj (Ft/db) típusjóváhagyás alóli felmentési eljárása 121 000 3. Nem közúti mozgó gépekbe épített belső égésű motorokesetében a rugalmas végrehajtás engedélyezése Díj (Ft/db) iránti...

Újrafelvételi eljárások díja

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2. §. (5) alapján: 2. §. (5) Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

Vasútbiztonsághoz kapcsolódó díjak

1. A vasúti közlekedés biztonságával kapcsolatos részletesbelső szabáyzat (utasítás) hatósági jóváhagyása Díj (Ft/db) alapdíj 10 oldalig 167 000 további oldalanként 9 000 2. Vasútbiztonsági tanúsítvány vagy engedély kiadásának hatósági díjai Díj (Ft/db) a) Pályavasúti társaság, illetve inrtegrált vasúti társaság vasúti pályahálózatotműködtető szervezeti egysége részére: ...

Vasúti egészségügyi alkalmasság vizsgálatának hatósági díjai

Vasúti egészségügyi alkalmasság vizsgálatának hatósági díjai: a) Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság vizsgálat hatósági minősítésének díja vasúti járművezetői munkakörökben: 11 000 Ft b) Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság alkalmassági vizsgálat díja pszichológiai vizsgálatra nem kötelezett munkakörökben 20 300 Ft c) Vasúti egészségügyi előzetes egészségi alkalmasság alkalmassági vizsgálat díja pszichológiai vizsgálatra kötelezett, nem vasúti járműve...

Vasúti építmények, járművek és berendezések engedélyezése

1. A vasúti pálya és egyéb vasúti építmények engedélyezésével kapcsolatos díjak Díj (Ft/db) a) Vasúti pályák, iparvágányok - létesítési, átalakítási, használatbavételi, feltétfüzet jóváhagyása 5 kilométer pályahosszig 444 000 további megkezdett kilométerenként 74 000 - megszüntetési vagy üzemszüneteltetési engedély 14 7000 ...

Vasúti képzéssel, engedélyekkel és vizsgáztatással kapcsolatos díjak

1. Vizsgahelyek Díj (Ft/db) vasúti járművek időszakos vizsgáztatásátvégző vizsgahelyek működési engedélye 1 211 100 2. Vasúti járművek gyártását, javítását végző személyek és szervezetek Díj (Ft/db) a) járműgyártás, főjavítás végzése 1 661 000 b) fővizsgák végzése 1 246 000 c) közlekedés biztonságával összefüggőrészegységek gyártása, javítása 830 000 ...