Engedélyezések

Gépjárműves szakterület leggyakoribb engedélyezések


Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat

Milyen okból szeretne előzetes pályaalkalmassági vizsgát tenni? Közúti árufuvarozás Amennyiben Ön közúti árufuvarozó szeretne lenni, Önre a 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet 3.§ (4) c) bekezdése vonatkozik, mely szerint a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást, vagy nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi vezetéséhez PÁV III-as alkalmassági kategória megszerzése szükséges. Veszélyes áru szállítá...

Vezetési és pihenőidő szabályai

A napi vezetési idő nem haladhatja meg a 9 órát , azonban hetente két alkalommal meghosszabbítható 10 órára. Egy héten 6 napi vezetési időszak lehet. A heti vezetési idő nem haladhatja meg az 56 órát , a kétheti vezetési idő a 90 órát. Négy és fél óra vezetési időszak eltelte után legalább 45 perces szünet et kell tartani, de ez felosztható 15 perces és azt követő 30 perces szünetre. A rendszeres napi pihenőidőnek legalább 11 órának kell lennie, amely heti...

Egyéb, a járművek használatához szükséges engedélyek, igazolványok, kártyák

Ezek az engedélyek valamely tevékenység gyakorlásához szükséges speciális, vagy kiegészítő engedélyek, okmányok (járati, sajátszámlás, áruszállítási, osztrák taxis, közlekedési korlátozás alóli engedély, digitális tachográf kártyák). Sajátszámlás utasszállító igazolvány Autóbusszal saját számlás személyszállítás közúti személyszállítási igazolvánnyal végezhető. A közúti személyszállítási igazolványt – járművenként két példányban, kérelemre – a székhely szerint illetékes Kormányhiva...

Hajózási Szakterület leggyakoribb engedélyezések


Kishajó üzembe helyezési vizsgálat, hajószemle

A magyar lajstromban még nem szereplő, belvízen és tengeren kedvtelési célból üzemeltetett, illetve üzemeltetni kívánt kishajók és motoros vízi sporteszközök üzembe helyezése az üzemképesség, a rendeltetésszerű használatra való biztonságos alkalmasság, a műszaki megfelelőség és vízi közlekedésbiztonsági előírások teljesülésének vizsgálatával kapcsolatos eljárás. Üzembe helyezési eljárást folytat le a hajózási hatóság a nyilvántartásba vételt megelőzően, motorcserék...

Hajólajstrom, lajstromozás

A lajstrom a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7. § alapján nyilvántartásba vételre kötelezett, magyar lobogó alatt üzemelő úszólétesítmények közhiteles nyilvántartása. A lajstrom tartalmazza a bejegyzett úszólétesítmény azonosításához szükséges adatokat, a tulajdonos, az üzemben tartó és egyéb jogosult adatait, az úszólétesítmény tulajdoni lapján szereplő tulajdoni korlátozásokat, valamint egyéb az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (X...

Kikötőkkel kapcsolatos hatósági eljárások

Elvi létesítési engedély Új kikötő létesítési, illetve meglévő kikötő esetében, annak rendeltetés megváltoztatására irányuló szándék esetén elvi létesítési engedély kérhető. Üzemelő, vagy építés alatt álló – a Rendelet hatálya alá tartozó – kikötő és átkelőhely 1000 méteres körzetében megvalósítani kívánt kikötőre minden esetben elvi engedélyt kell kérni a hajózási hatóságtól. Mit kell tartalmaznia a kikötő elvi létesítési engedély iránti kérelemnek? ...

Légügyi Szakterület leggyakoribb engedélyezések


Elméleti vizsgáztatás

Kedves Vizsgázók! Ezen az oldalon összefoglaljuk az elméleti vizsgáztatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Általános tudnivalók Felhívjuk figyelmüket, hogy 2016. 01. 01. napjától az elektronikus ügyintézés, továbbá vizsgaidőpont foglalás kizárólag az eHivatal rendszeren keresztül bonyolítható le! Kérjük, hogy amennyiben még nem rendelkeznek a magyar hatóság által kiadott szakszolgálati engedéllyel, a regisztrációhoz forduljanak képzőszervezetükhöz! A gyorsabb ügyintézés...

Vizsgáztatók

A magyar vizsgáztatói tanúsítással rendelkezők névsorát az alább látható hasznos információk közt találja. Más EASA tagállam által kiadott vizsgáztatói tanúsítással rendelkező vizsgáztatók részére szóló „Tájékoztató a személyes adatok védelmével, a felelősséggel, a balesetbiztosítással és díjakkal kapcsolatos nemzeti adminisztratív eljárásokról és követelményekről a 1178/2011 EU rendelet alapján" a következő linken érhető el: http://easa.europa.eu/easa-and-you/aviation-domain/aircrew-...

Part-FCL szakszolgálati engedélyek, Part-CC légiutas-kísérő tanúsítványok

A Part-FCL szerint kiadható repülőgép, helikopter, léghajó, ballon, vitorlázó repülőgép pilóta szakszolgálati engedélyeket, illetve a Part-CC szerint kiadható légiutas-kísérő tanúsítványokat a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet, a módosításáról szóló 290/2012 EU, 245/2014 EU és 2015/445 rendelet szabályozza. A légiközlekedéssel...

Vasút Hatóság leggyakoribb engedélyezések


Üzembehelyezési engedély

Vasúti jármű belföldi vasúti pályahálózaton való közlekedtetéséhez a hatóság által kiadott üzembehelyezési engedély szükséges, kivéve a külföldi pályaszámú történelmi, muzeális, valamint bemutató és vizsgálat céljából a vasúti pályahálózaton közlekedő vasúti járműveket, amelyekre különleges menet iránti kérelmet kell benyújtani a hatósághoz. Különleges menet iránti kérelmet kell benyújtani a hatósághoz a magyar pályaszámú vasúti járművekre, amennyiben azok üzembehely...

Típusengedély

A hatóság a típusengedély iránti kérelmet teljes körű típusengedélyezési eljárásban bírálja el azon járműtípus esetében, amelyre az EGT-államokban még nem került típusengedély kiadásra. A hatóság a típusengedélyt az előzetes típusengedély vagy átalakítási engedély és a prototípusvizsgálatok eredményei alapján adja ki. Az engedélyezés során alkalmazott ÁME-k és jogszabályok vonatkozó rendelkezéseinek változása esetén, az érintett típusengedélyeket a hatóság az erre...

Vasúti járművek hatósági nyilvántartása

A vasúti járművek azonosítása A vasúti jármű azonosítására a pályaszám és az alvázszám szolgál. A vasúti járművek pályaszámát a 96/48/EK és a 2001/16/EK irányelv 14. cikkének (4) és (5) bekezdésében előírt nemzeti járműnyilvántartás közös előírásainak elfogadásáról szóló, 2007. november 9-i 2007/756/EK bizottsági határozatban meghatározottak szerint, valamint a vasúti vontatójárművek és a helyi, elővárosi, valamint keskeny-nyomközű pályahálózaton közlekedő járművek esetében a 31/2010. (XI...