Képzések, vizsgák

Gépjárműves szakterület leggyakoribb képzések, vizsgák


Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat

Milyen okból szeretne előzetes pályaalkalmassági vizsgát tenni? Közúti árufuvarozás Amennyiben Ön közúti árufuvarozó szeretne lenni, Önre a 444/2017. (XII. 27.) Kormányrendelet 3.§ (3) c) bekezdése vonatkozik, mely szerint a 7500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, közúti közlekedési szolgáltatást, vagy nemzetközi közúti áruszállítást végző tehergépkocsi vezetéséhez PÁV III-as alkalmassági kategória megszerzése szükséges. Veszélyes áru sz...

Pályaalkalmassági igazolás kérése

Ha nem tudja semmilyen dokumentummal igazolni PÁV minősítését, akkor igazolási kérelmet kell benyújtania írásban, melyet az "Adatlap PÁV igazoláshoz" kitöltésével tehet meg. Beágyazott tartalmak: Adatlap_korabbi_palyaalkalmassag_igazolasahoz_2014_01_07.pdf Az aláírt adatlapot egy 100 Ft-os illetékbélyeggel ellátva kell hozzánk eljuttatnia postán, vagy személyesen. A korábbi PÁV vizsgálat eredményéről szóló igazolást nyilvántartási adataink alapján állítjuk ki, melyet átvehet személ...

Közúti közlekedési szakember képzés, továbbképzés és vizsgáztatás

A közúti közlekedési szakemberek képzését a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott képzési engedéllyel és vizsgaszervezési megbízással rendelkező képzőszervek végzik. Az engedéllyel rendelkező képzőszervek listája Beágyazott tartalmak: 2014 évre érvényes engedéllyel rendelkező közúti járművezető szakoktatók névjegyzéke 2014 évre érvényes engedéllyel rendelkező közúti járművezető vizsgabiztosok névjegyzéke 2014 évre érvényes engedéllyel rendelkező iskolavezetők névjegyzéke K...

Hajózási Szakterület leggyakoribb képzések, vizsgák


Belvízi kedvtelési célú képesítések

Megszerezhető képesítések Kisgéphajó-vezető A belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítés belvízen - beltenger kivételével - kedvtelési céllal közlekedő kisgéphajó vezetésére és gépi berendezéseinek kezelésére jogosít. Belvízen 7,5 kW-nál nagyobb motorteljesítményű, vagy 7 m testhosszú, vagy hosszabb kisgéphajó vezetéséhez kisgéphajó vezetői engedély szükséges. Vitorlás kishajó-vezető A belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői képe...

Belvízi hivatásos és szolgálati célú képesítések

Hajózási Hatósági Főosztály elérhetőségei Email hhf@itm.gov.hu ÜGYFÉLKAPCSOLATI Telefonszám +36 (1) – 510-0201 Ügytípusok Hajózási képesítő okmányok kiállítása, cseréje, pótlása. Megszerezhető képesítések Belvízi hivatásos fedélzeti képesítések: Hajóvezető Gépnélküli hajó-vezető Kishajó-vezető (hivatásos) Kisgéphajó-vezető (szolgálati célú) Révész „A" Révész Fedélzeti tiszt Géphajó-kormányos Korm...

Tengeri kedvtelési célú képesítések

Megszerezhető képesítések A kedvtelési célú IV. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés A kedvtelési célú III. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés A kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés A kedvtelési célú I. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés A kedvtelési célú GMDSS kezelői (SRC) képesítés A kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) képesítés A kedvtelési célú radarhajós (kiegészítő) képesítés A tenge...

Légügyi Szakterület leggyakoribb képzések, vizsgák


Elméleti vizsgáztatás

Kedves Vizsgázók! Ezen az oldalon összefoglaljuk az elméleti vizsgáztatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Általános tudnivalók Felhívjuk figyelmüket, hogy 2016. 01. 01. napjától az elektronikus ügyintézés, továbbá vizsgaidőpont foglalás kizárólag az eHivatal rendszeren keresztül bonyolítható le! Kérjük, hogy amennyiben még nem rendelkeznek a magyar hatóság által kiadott szakszolgálati engedéllyel, a regisztrációhoz forduljanak képzőszervezetükhöz! A gyorsabb ügyintézés...

Vizsgáztatók

A magyar vizsgáztatói tanúsítással rendelkezők névsorát az alább látható hasznos információk közt találja. Más EASA tagállam által kiadott vizsgáztatói tanúsítással rendelkező vizsgáztatók részére szóló „Tájékoztató a személyes adatok védelmével, a felelősséggel, a balesetbiztosítással és díjakkal kapcsolatos nemzeti adminisztratív eljárásokról és követelményekről a 1178/2011 EU rendelet alapján" a következő linken érhető el: http://easa.europa.eu/easa-and-you/aviation-domain/aircrew-...

Part-FCL szakszolgálati engedélyek, Part-CC légiutas-kísérő tanúsítványok

A Part-FCL szerint kiadható repülőgép, helikopter, léghajó, ballon, vitorlázó repülőgép pilóta szakszolgálati engedélyeket, illetve a Part-CC szerint kiadható légiutas-kísérő tanúsítványokat a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló 1178/2011/EU rendelet, a módosításáról szóló 290/2012 EU, 245/2014 EU és 2015/445 rendelet szabályozza. A légiközlekedéssel...

Vasút Hatóság leggyakoribb képzések, vizsgák


Fellebbezések díja

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2. §. (4) alapján: "Az elsőfokú közlekedési hatóság határozata elleni fellebbezés díja azonos az elsőfokú eljárás díjával . A fellebbezés díját a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előirányzat-felhasználási keretszámlájára befizetni. A kérelemhez csatolni kell a fizetési számlára történő készpénzbefizetés ellenőrző sze...

Újrafelvételi eljárások díja

72/2006. (IX. 29.) GKM rendelet a közlekedési hatóság által végzett vasúti hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2. §. (5) alapján: 2. §. (5) Az újrafelvételi eljárás díja megegyezik az első fokú eljárás díjával.

A vasúti járművezetői engedély kiadása (okmánykiadás)

Jogszabályi háttér 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről 36/C. § (1) Vasúti jármű vezetése a közlekedési hatóság által kiállított vasútijárművezetői engedélyhez (a továbbiakban: engedély) kötött tevékenység.Engedélyt az kaphat, aki 20. életévét betöltötte, valamint teljesíti az alapvetőoktatásra és vizsgára, az egészségi alkalmasságra és az általános szakmaikészségekre vonatkozó, külön jogszabályban meghatározott feltételeket. Azengedély jogosultja a járművezető. (2) ...