Közlekedésbiztonsági Akcióprogram


A magyarországi közúti közlekedésbiztonsági akcióprogram 2011-2013

A „Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2011-2013" című dokumentum jogszabályi alapját a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló 188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése teremti meg.

A hivatkozott Kormányrendelet alapján az ország közlekedésbiztonságának javításával, a közúti balesetek megelőzésével összefüggő állami feladatok teljesülésének pénzügyi forrásait „...három egymást követő évre szóló akcióprogram alapján kidolgozott éves intézkedési terv keretében lehet felhasználni".  Célrendszerét és kidolgozási folyamatát a vonatkozó európai és hazai stratégiai dokumentumok felhasználásával határozták meg.

A hazai Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram három éves tervekből áll, melyek a közúti közlekedésbiztonság javítására irányulnak, és kiterjednek a teljes hazai közúthálózatra. Az irányelveket, célokat, prioritási területeket és az akciókat határozzák meg.

Az Akcióprogram fő elve, hogy a közlekedés minden résztvevője közötti partneri viszonynak kell létrejönni. A biztonságos közlekedés mindenki közös ügye és akarata, a társadalmi élet egyik alapértéke legyen! Így érhetőek el a Magyar Közlekedéspolitika, valamint az EU közlekedésbiztonsági célkitűzései.

A hazai Akcióprogram átfogó céljai gyakorlatilag megegyeznek az EU Akcióprogram korábban már felsorolt céljaival. Ezek érintik a közlekedés emberi tényezőit, a biztonságosan igénybe vehető közlekedési létesítményeket, a közlekedő járművek biztonsági követelményeit, a hatékony közúti ellenőrzés fejlesztését és hangsúlyosan a fiatalokat érintő nevelés, képzés, oktatás témakörét. A Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal, a Belügyminisztériummal továbbá az Országos Rendőr-Főkapitánysággal, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal, a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel, az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal és számos más szervezettel együtt, a Nemzeti Közlekedési Hatóság támogatja a hazai Akcióprogram minden egyes célkitűzését és csatlakozik azokhoz a részprogramokhoz valamint egyéb kezdeményezésekhez, amelyek célja a hazai közlekedésbiztonsági helyzet javítása.

Közlekedésbiztonsághoz kapcsolódó események, rendezvények megtekintése

A Közlekedésbiztonsági Akcióprogram hivatalos honlapjának megtekintése