kishajó engedélyezések

7 cikk

Hajólajstrom, lajstromozás

A lajstrom a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7. § alapján nyilvántartásba vételre kötelezett, magyar lobogó alatt üzemelő úszólétesítmények közhiteles nyilvántartása. A lajstrom tartalmazza a bejegyzett úszólétesítmény azonosításához szükséges adatokat, a tulajdonos, az üzemben tartó és egyéb jogosult adatait, az úszólétesítmény tulajdoni lapján szereplő tulajdoni korlátozásokat, valamint egyéb az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet ala...

Hajóokmányok

A nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítmények (nagyhajók, úszómunkagépek, úszóművek, kompok, kishajók és motoros vízi sporteszközök) lajstromozását és a hivatalos nyilvántartásba bejegyzett legfontosabb adatok tanúsítására a nyilvántartást vezető hajózási hatóság az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000.(XI.29.)Korm. rendelet alapján hajóokmányokat ad ki. Lajstromozást igazoló hajóokmányok Hajóbizonyítvány, Úszómunkagép bizonyítvány, Úszómű bizonyítvány, ...

Hasznos tudnivalók a hajólajstromról, lajstromozásról

A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7. § alapján nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítmények hivatalos és közhiteles nyilvántartása a lajstrom. A lajstromozás, mint a mindenkori magyar hajózási hatóság egyik alaptevékenysége közel 150 éves múltra tekint vissza. Lajstromköteles úszólétesítmények A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7. § alapján nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítmény: a tengeri és belvízi nagyhajók, úszómunkagépek, kompok, úszóműve...

Hasznos tudnivalók a hajószemlékről

A nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítmények (nagyhajók, úszómunkagépek, kompok, úszóművek, kishajók és motoros vízi sporteszközök) hajózásra alkalmasságának feltétele az üzemképesség. Az üzemképesség megállapítása szemle keretében történik. A szemlék fajtái A szemlék fajtája többféle lehet: az üzembe helyezés előtti vizsgálat, vízből kiemelt állapotban történő vizsgálat (parti szemle), időszakos üzemképességi vizsgálat, építés közbeni szemle (az engedélyezési eljárással kapcsolatban ö...

Hasznos tudnivalók a tervjóváhagyásról

A nyilvántartásba vételre kötelezett hajók, – a kedvtelési célból üzemeltetett kishajók és motoros vízi sporteszközök kivételével, – úszómunkagépek, kompok és úszóművek (továbbiakban együtt: hajók) terveit azok építésének, átépítésének megkezdése, illetve üzembe helyezésük előtt jóváhagyásra be kell nyújtani. A hajóépítés/átépítés nem kezdhető meg, illetve a hajók nem helyezhetők üzembe jóváhagyott tervek nélkül. A terveket a hajó építésének, átépítésének megkezdése előtt legalább 60 nappal, két...

Kishajó tervjóváhagyás

A nem sport- és kedvtelési célból üzemeltetett (pl.: személyszállító, szolgálati, mentési, gazdasági tevékenység végzésére szolgáló, stb.) kishajók engedélyezési eljárásának első lépéseként az építés/átépítés megkezdése előtt a kishajó terveit jóvá kell hagyatni. Az eljárás menete A terveket a hajó építésének, átépítésének megkezdése előtt legalább 60 nappal, két eredeti példányban, aláírva kell benyújtani, és egyidejűleg csatolni az eljárási díj megfizetésének igazolását. Mit kell tartalmaznia ...

Kishajó üzembe helyezési vizsgálat, hajószemle

A magyar lajstromban még nem szereplő, belvízen és tengeren kedvtelési célból üzemeltetett, illetve üzemeltetni kívánt  kishajók és motoros vízi sporteszközök üzembe helyezése  az üzemképesség, a rendeltetésszerű használatra való biztonságos alkalmasság, a műszaki megfelelőség és vízi közlekedésbiztonsági előírások teljesülésének vizsgálatával kapcsolatos eljárás. Üzembe helyezési eljárást folytat le a hajózási hatóság a nyilvántartásba vételt megelőzően, motorcserék többségében, ...