Révhajósok Országos Szövetségének éves értekezlete


Hajózási Szakterület   |  
2012.12.05.
Révhajósok Országos Szövetségének éves értekezlete
Révhajósok Országos Szövetségének éves értekezlete
A Nemzeti Közlekedési Hatóság munkatársai is részt vettek a két napos Révhajósok Országos Szövetségének éves értekezletén Berekfürdőn.

A 2011. január 1-től az első fokú hajózási hatósági ügyekben megszűnt a háromszintű hajózási igazgatás. Az átalakulást követően a hét különálló szervezeti egység hajózási hatósági feladatai egyetlen közös szervezetbe, az NKH Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatalának (UVHH) hatáskörébe integrálódtak, így kizárólag az UVHH foglalkozik az ország 64 pontján működő közútpótló tevékenységet végző komp- és révátkelések sokrétű (személyt, tárgyat és pályát/átkelést érintő) hajózási hatósági feladataival.
A megtartott tanácskozáson a jogszabályi változtatások és az azokkal kapcsolatos feladatok ismertetésén túl már az egy éves tapasztalatok értékelésére is sor kerülhetett.
A konferencián előadások hangzottak el a kompközlekedés helyéről és szerepéről a mai közlekedéspolitikában, a kompközlekedés, mint a hajózási alágazat speciális szerepű hídpótló tevékenységének helyzetéről, a kötelező utazási kedvezmények fennállásáról a komp- és révátkelőhelyeknél, valamint a szociálpolitikai menetdíj-támogatás növelésének lehetőségeiről.

Kiköt a komp Komp átkelés közben

 

A hajózási szakterület munkatársai ismertették a 2011-2012-ben módosult legfontosabb, az üzemeltetőket és a hatósági feladatokat is érintő jogszabályi változásokat; tájékoztatást adtak a hajózási hatósági önálló, és a vízirendészetekkel tartott közös ellenőrzések tapasztalatairól; értékelték a közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatása igénybevételének szabályairól szóló jogszabályi előírások tapasztalatait.

Javaslatokat fogalmaztak meg továbbá az úszólétesítmények állagmegőrzési és a biztonságos üzemeltetéshez szükséges feladatainak elvégzésével kapcsolatban

Az érintettek tájékoztatást kaptak a 2013-ban lejáró üzemben tartási engedélyek meghosszabbításával kapcsolatos jogszabályai előírásokról és követelményekről, valamint az átkelőhelyek üzemeltetési szabályzatainak megújításával kapcsolatos hatósági elképzelésekről. A 2011. szeptember 1-től a Duna magyarországi szakaszán is kötelezően bevezetett helyzetmeghatározó berendezés (AIS) alkalmazásával kapcsolatos tapasztalatok ismertetése után a szakemberek megvitatták a komp- és révközlekedés turisztikai szerepét és a forgalom növelésének lehetőségeit, majd a rendezvény a Révhajósok Országos Szövetségének Nyílt Közgyűlésével zárult).

Helyzetmeghatározó berendezés