Vízi munkavégzés


Víziutat érintő vízimunkának minősül a víziúton a víziút állapotát, a hajózás biztonságát és a közlekedést befolyásoló munkavégzés.

Az eljárás menete

Az egyedi engedély iránti kérelmet munkavégzésre vonatkozó engedély esetén legalább 30 nappal az engedélyhez kötött tevékenység tervezett megkezdése előtt kell írásban a hajózási hatósághoz benyújtani. Az engedély előírhatja a Hajósoknak szóló hirdetmény közzétételét.

 

Mit kell feltüntetni a vízi munkavégzés engedély iránti kérelemben?
 • a kivitelező nevét, székhelyét (telephelyét) vagy lakóhelyét, továbbá telefonszámát (a kivitelezőnek rendelkeznie kell érvényes Hajózási Engedéllyel),
 • a munkában részt vevő úszólétesítmény(ek) fajtáját, lajstromszámát, nevét, jelét,
 • az úszólétesítmény milyen lobogó alatt közlekedik (magyar, szlovák stb.),
 • munkavégzés megnevezését, pontos időtartamát (a munkakezdés és befejezés dátumát, több szakaszban végzett munkánál időpontokra és a helyszínekre lebontott ütemtervet) és helyszínét (folyamkilométer, azonosítási pontok, esetleg koordináták).

 

Mit kell csatolni a vízi munkavégzés engedély iránti kérelemhez?
 • a kérelmező megbízási nyilatkozatát, ha a munkát végző (kivitelező) nem azonos a kérelmezővel és a vízjogi engedélyessel,
 • az engedélyhez kötött kikötői és vízi létesítmények építésével kapcsolatos vízi munka esetén műszaki ellenőr és felelős műszaki vezető adatait (lásd 9/2001. (II.14.) KöViM rendelet),
 • a munkavégzés helyszínéről készített helyszínrajzot, amelyen a munkavégzés helyét, hosszát és a parttól, valamint a hajóúttól való távolságát is méretarányosan fel kell tüntetni,
 • a munka leírását (munkatechnológia leírása, híd hossz szelvénye, kotrási keresztszelvények, kotrási terület megjelölése stb.),
 • a beavatkozáshoz szükséges egyéb érvényes engedély (például vízjogi, bányafelügyeleti, hírközlési hatósági) hiteles másolatát (a területileg illetékes vízügyi hatóság nyilatkozatára abban az esetben is  szükség van, ha a tervezett munka fenntartási jellegű),
 • az illetékes Vízügyi Igazgatóság kezelői hozzájárulását, valamint ha a tervezett munkavégzés a hajóút szélességének csökkenésével jár, az általa jóváhagyott ideiglenes kitűzési tervet,
 • ideiglenes rakodás esetében a kirakandó áru megnevezését és tervezett kirakási mennyiségét (tonnában), valamint a kirakóhely parti terület tulajdonosának hozzájárulását. (Tehát amennyiben bérelt terület, a tulajdonos rakodásra vonatkozó hozzájárulását csatolni kell.) Mederanyag kirakása esetén meg kell nevezni a kotrási területet, ahonnan a kitermelés történik.
 • eljárási díjat. Az eljárási díj befizetése személyesen a pénztárban, vagy a kérelem benyújtását követően átutalással történhet (Ideiglenes rakodás ill. átrakás, könnyítés esetében az alapdíjat és a tervezett mennyiségre számolt tonnadíjat kell befizetni),
 • a vízi munkavégzés engedély iránti kérelem adatlapot értelemszerűen kitöltve.

Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges, hatóságom további adatokat kérhet be.

Jogszabályi vonatkozás

A kérelem benyújtására a 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 13.§ (6) bekezdése vonatkozik.

Eljárási díj

A hatósági eljárási díj befizetését ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlaszámra történő átutalással - a közleményben a „HE/" jelzés után a tevékenység pontos tárgyára (pl: HE/ mederkotrás Duna 1558,0 fkm) hivatkozva - az átutalás megtörténtét igazoló terhelési bizonylat másolatának hatóságomnak történő megküldésével igazolhatja.

Rakodás esetén a tonnadíjról, illetve a befizetés hiányának okáról akkor is kell az engedélyben megadott határidőig nyilatkozni, amennyiben az adott időszakban rakodás nem történt.

 

A vízi munkavégzés engedélyezési eljárással összefüggő díjak Ft/darab

hajóúton vagy annak közelében munkavégzés

50 000

ideiglenes rakodási tevékenység esetében további megkezdett 100 tonnánként

600