Hajózási kísérlet


Hajózási kísérlet: úszólétesítménnyel vízi úton vagy kikötő vízterületén végzett menet-, gép- és ellenőrzési próba, illetve valamely úszólétesítménnyel meghatározott ideig végzett olyan próba, amelynek célja az úszólétesítmény műszaki, üzemeltetési jellemzőinek ellenőrzése, a hajózással kapcsolatos technológiák fejlesztése, hajózás gazdaságosságának növelése.

Az eljárás menete

Az egyedi engedély iránti kérelmet hajózási kísérletre vonatkozó engedély esetén legalább 30 nappal az engedélyhez kötött tevékenység tervezett megkezdése előtt kell írásban a hajózási hatósághoz benyújtani.

Mit kell feltüntetni a hajózási kísérlet iránti kérelemben?
  • a kivitelező nevét, székhelyét (telephelyét) vagy lakóhelyét, továbbá telefonszámát, (a kivitelezőnek rendelkeznie kell érvényes Hajózási Engedéllyel),
  • a kísérletben részt vevő úszólétesítmény(ek) fajtáját, lajstromszámát, nevét, jelét,
  • az úszólétesítmény milyen lobogó alatt közlekedik (magyar, szlovák stb.),
  • a kísérlet megnevezését, pontos időtartamát (a kezdés és befejezés dátumát) és helyszínét (folyamkilométer, azonosítási pontok, esetleg  koordináták).
Mit kell csatolni a hajózási kísérlet iránti kérelemhez?
  • az engedélykérelemben szereplő úszólétesítmény tervrajzát, dokumentációját,
  • a hajózási kísérlet helyszínéről készített, a kísérlet jellegének és a vízterület sajátosságának megfelelő méretarányú rajzot, amelyen a  hajózási kísérlet helyszínét és a hajóút elméleti határvonalait is fel kell tüntetni,
  • a hajózási kísérlet lefolytatásáról szóló nyilatkozatot,
  • a hajózási kísérlet műszaki leírását,
  • az eljárási díj befizetésének igazolását (személyesen a pénztárban, vagy átutalással).

 

Amennyiben a kérelem elbírálásához szükséges, a Hatóság további adatokat kérhet be.

Jogszabályi vonatkozás

A kérelem benyújtására a 28/2000. (XII. 18.) KöViM rendelet 13.§ (5) bekezdése vonatkozik.

Eljárási díj

A hatósági eljárási díj befizetését ügyfélfogadási időben személyesen, vagy a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlaszámra történő átutalással - a közleményben a „HE/" jelzés után a tevékenység pontos tárgyára (pl: HE/ XY úszólétesítménnyel végzett hajózási kísérlet) hivatkozva - az átutalás megtörténtét igazoló terhelési bizonylat másolatának hatóságomnak történő megküldésével igazolhatja.

 

Hajózási kísérlet engedélyezési eljárással összefüggő díjak 

(Ft/darab)

úszólétesítmények előírttól eltérő feltételekkel közlekedésének, illetve igénybevételének ideiglenes engedélyezése

60 000

 

Az eljárási díj nem tartalmazza az esetlegesen szükséges hajószemle díját.