Üzemeltetési engedély korlátozott vízterületre


 A Balatonon, a Velencei-tó és a Fertő tó teljes területén, továbbá a Ráckevei-Dunaág és a Tisza-tó külön jogszabályban meghatározott részein belső égésű motorral hajtott kishajót és csónakot üzemeltetni tilos, kivéve a hajózási hatóság által - külön jogszabályban foglaltak alapján - kiadott üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízijárművek esetében.

Az üzemeltetési engedélyeket korlátozás alá eső vízterületre, egy év időtartamra, meghatározott hajóra, meghatározott tevékenység elvégzésére adja ki a hajózási hatóság. Az engedélyben ezek rögzítve vannak, más célra a hajó nem használható.

Az eljárás menete

Az eljárás megindítása írásos kérelem benyújtásával lehetséges. A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező adatait és a kérelem célját, valamint csatolni kell a 30/2003. (III.18.) Korm. rendelet mellékletének (1) pontja szerinti feltételek meglétét igazoló okiratokat.

Milyen jellegű üzemeltetéshez kapcsolódóan kíván kérelmet benyújtani?

Közforgalmú személyszállítás 

Végezhető tevékenységek

Az Ügyfél motoros kishajójának üzemeltetése közforgalmú személyszállítás céljából.

A kérelem kötelező csatolmányai

 • hajólevél, vagy hajóbizonyítvány másolat, amelyből megállapítható, hogy a hajózási hatóság által utasok rendeltetésszerű szállítására  alkalmasnak nyilvánított, legalább 9m testhosszúságú hajóval akarják a tevékenységet folytatni,
 • érvényes hajózási engedély másolatban, vagy a kérelemben fel kell tüntetni a számát,
 • menetrend (A menetrendnek májustól szeptemberig, legalább heti öt munkanapon, napi nyolc óra szolgáltatást kell meghirdetnie és  megvalósítania. A menetrendet abban a kikötő(k)ben ahol a szolgáltatást igénybe lehet venni, jól látható helyen ki kell függeszteni, továbbá   nyílt, mindeni számára hozzáférhető internetes felületen közzé kell tenni – a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 53.§.).
Vitorlás sportegyesület kishajója 

Végezhető tevékenységek

Szervezett oktatáson, edzésnapon vagy az országos sportági szakszövetség által meghirdetett és hatóságilag engedélyezett versenyen részt vevő nem tőkesúlyos vitorlás csónakokat vagy nem tőkesúlyos vitorlás kishajókat, illetve vitorlás vízi sporteszközöket kísér, vagy rendezői feladatot lát el. Továbbá országos sportági szakszövetség által szervezett és meghirdetett, az illetékes hatóság által engedélyezett kiemelten jelentős, tőkesúlyos vitorlás kishajók részvételével zajló nemzetközi rendezvényén (pl. EB, VB), a hivatalos edzésnapok és a verseny időtartamára lát el kísérő motoros feladatot. A hivatalos edzéseken, illetve versenynapokon kívül kísérő motorost nem lehet használni.

A kérelem kötelező csatolmányai

 • vitorlás sportegyesület bejegyzését igazoló bírósági végzés hiteles másolata,
 • az egyesület hivatalos záró leltára, amelyben fel vannak tüntetve az egyesület vitorlás kishajói, vitorlás csónakjai, vitorlás vízi sporteszközei és az egyesület elnöke, valamint a leltározó bizottság aláírásával hitelesítette,
 • a leltárban szereplő vitorlás kishajók hajóokmányainak másolata, vagy azok felsorolása,
 • saját kikötő, vagy kikötőhely meglétét tanúsító igazolás, amely lehet a kikötő engedély száma, vagy bérelt kikötő esetén a bérleti szerződés,
 • a sportegyesület részéről a kifutást engedélyező személy(ek) neve(i) 
Tavon kikötővel vagy kikötőhellyel nem rendelkező sportegyesület kishajója 

Végezhető tevékenységek

Szervezett oktatáson vagy túrán nem tőkesúlyos vitorlás csónakokat vagy nem tőkesúlyos vitorlás kishajókat, illetve vitorlás vízi sporteszközöket kísér.

A kérelem kötelező csatolmányai

 • a versenyrendező nyilatkozata, amelyben igazolja, hogy igényli a versenyen részt vevő egyesület kishajójának részvételék,
 • a vitorlás sportegyesület záró leltárában szereplő motoros kishajó azonosításra alkalmas adatai (lajstromszám, nyilvántartási szám)
Országos gyermekszervezet motoros kishajója 

A kérelem kötelező csatolmányai

 • a versenyrendező nyilatkozata, amelyben igazolja, hogy igényli a versenyen részt vevő egyesület kishajójának részvételék,
 • a vitorlás sportegyesület záró leltárában szereplő motoros kishajó azonosításra alkalmas adatai (lajstromszám, nyilvántartási szám)
 • a szervezet bejegyzését igazoló bírósági végzés hiteles másolata,
 • a vízi csapat hivatalos záró leltára, amelyben fel vannak tüntetve a vízi
 • csapat vitorlás kishajói, vitorlás csónakjai, vitorlás vízi sporteszközei és a vízi csapat vezetője, valamint a leltározó bizottság aláírásával hitelesítette,
 • a leltárban szereplő vitorlás kishajók azonosításra alkalmas adatai (hajótest száma, motorszám, motortípus),
 • saját kikötő, vagy kikötőhely meglétét tanúsító igazolás, amely lehet a kikötő engedély száma, vagy bérelt kikötő esetén a bérleti szerződés,
 • a leltárban szereplő motoros kishajó azonosításra alkalmas adatai (hajótest száma, motorszám…)
 • a kifutást engedélyező személy(ek) neve(i)
Kikötő, vízi repülőtér, és vízi sportpálya üzemeltetőjének kishajója 

Végezhető tevékenységek

Biztosító, kiszolgálói feladatok a létesítmény területén és annak 300 m-es körzetében. Ha a létesítmény a parttól 300 méternél távolabb helyezkedik el, akkor a közelebbi part és a létesítmény közti legrövidebb útvonal megtételére.

A kérelem kötelező csatolmányai

 • a motoros kishajó azonosításra alkalmas adatai (hajótest száma, motorszám…),
 • a vízi létesítmény érvényes üzemeltetési engedélyének száma (másolata).
Tógazdálkodással, víziút-fenntartással összefüggő feladatokat ellátó termelési célú kishajó 

Végezhető tevékenységek

Halászati tevékenység, halőrzés, kutatás, mérés, a víziút jeleinek ellenőrzése, karbantartása.

A kérelem kötelező csatolmányai

 • hatályos cégbírósági bejegyzést igazoló okirat, vagy alapító okirat, ill. azok hiteles másolatai (a tevékenységi kör feltüntetésével),
 • érvényes társasági szerződés, egyéni vállalkozó esetében a vállalkozói igazolvány másolata.
Bejegyzett vízi mentő egyesület kishajója 

Végezhető tevékenységek

Riasztásra (saját, vagy vízirendészet) kutató, mentőtevékenység, engedélyezett rendezvényeken biztosítás, mentés .

A kérelem kötelező csatolmányai

 • adott évben kiadott igazolás az egyesület bírósági nyilvántartásba vételéről,
 •  hatályos hajózási engedély száma,
 • hatályos szervezeti és működési szabályzat,
 • együttműködési megállapodás az egyesület, és az adott vízterület vízi rendészeti feladatait ellátó hatóság között,
 • a tagok és az egyesület között létrejött megállapodás, tagnyilvántartás dokumentumai,
 • a kérelmezett egyesületi, vagy egyesület tagjának tulajdonában lévő kishajó okmányainak másolata,
 • működési körzetet, riasztási rendet rögzítő utasítás.
Hivatásos képzésben üzemeltetett kishajó 

Végezhető tevékenységek

Hivatásos gyakorlati képzés, vizsgáztatás.

A kérelem kötelező csatolmányai

 • hatályos hajózási engedély,
 • a hajózási hatóság által kiadott képzési engedély,
 • a kérelmező tulajdonában lévő kishajó hatályos hajóokmányának száma (másolata).

 

Jogszabályi vonatkozás

Az engedély kiadásának feltételeit a 30/2003. (III.18.) Korm. rendelet határozza meg.

A 2000. évi XLII. törvény a víziközlekedésről (a továbbiakban: Vkt.) 58. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: „A Balatonon, a Velencei-tó és a Fertő tó teljes területén, továbbá a Ráckevei-Dunaág és a Tisza-tó külön jogszabályban meghatározott részein belső égésű motorral hajtott kishajót és csónakot üzemeltetni tilos."

A Vkt. 58. § (3) rendelkezik azon esetekről, amelyekre az (1) bekezdésben meghatározott tilalom nem terjed ki. A (3) bekezdés e) pontja értelmében: „a hajózási hatóság által - külön jogszabályban foglaltak alapján - kiadott üzemeltetési engedéllyel rendelkező vízijárművekre,"

Eljárási díj

Az eljárási díjat az eljárás megindításakor kell leróni.

 

Üzemeltetési engedély korlátozott vízterületre engedélyezési eljárással összefüggő díjak 

(Ft/darab)

Hajózási engedélyköteles tevékenység

41 000

Üzemeltetési engedély korlátozott vízterületre sportegyesületek részére

36 000