Víziközlekedés irányítására szolgáló jelzések használata


A 27/2002. (XII. 5.) GKM rendeletében ismertetett vízi közlekedés irányítására szolgáló jelzések, valamint radarreflektorok elhelyezésével és engedélyezésével kapcsolatos hatósági jogkört a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala gyakorolja.

A  víziközlekedés irányítására szolgáló jelzések használati engedélyezés folyamata:

1) Létesítési engedély kérelem Jobbra mutató nyíl 2) Üzembe helyezési engedély kérelem

Létesítési engedély kérelem

A kérelemre induló eljárásban az irányító jel tervének mellékleteként a következőket kell három példányban benyújtani:

 • az irányító jel kihelyezésének céljára, illetve rendeltetésére vonatkozó leírás,
 • a jel elhelyezésének és technikai kivitelezésének terve,
 • a jel műszaki leírása a 27/2002. (XII.5.) GKM rendelet alapján.
 • a jel megvilágításának terve, ha azt jogszabály vagy az engedélyező hajózási hatóság előírja,
 • a jelen elhelyezendő azonosító tábla felirata (lásd az adatlap szerint),
 • a kérelmező, illetve kivitelező nevét, címét, telefon-, illetve telefaxszámát,
 • az eljárás díjának befizetési igazolását (4. pont).

Üzembe helyezési engedély kérelem

a létesítési engedély alapján kihelyezett jel üzemeltetéséhez szükséges engedély (üzemeltetési engedély) iránti kérelemhez csatolni kell:

 • a folyamatos üzemeltetés feltételeinek és a jelzések karbantartási módjának leírását,
 • a jel fenntartási tervét és az üzemeltető nyilatkozatát a rendeletben meghatározott üzemeltetői kötelezettségek vállalásáról, vagy az üzemeltetői szerződést be kell mutatni,
 • használatbavételi díj befizetéséről szóló igazolást (4.pont).

A vízi közlekedés irányítására szolgáló jelzés(ek) üzemeltetésre való alkalmasságának megállapításához szükséges vizsgálatok elvégzéséről és esetleges szakvélemények beszerzéséről az építtető köteles gondoskodni.

Az üzemeltetési engedély visszavonásig érvényes.

Mit kell csatolni a kérelemhez meglévő jelzések esetén?

Már meglévő jelzések esetén, úgynevezett fennmaradási engedély részeként a kérelemre induló eljárásban az irányító jel tervének mellékleteként a következőket kell három példányban benyújtani:

 • az irányító jel kihelyezésének céljára, illetve rendeltetésére vonatkozó leírás,
 • a jel elhelyezésének és technikai kivitelezésének terve,
 • a jel műszaki leírása a 27/2002. (XII.5.) GKM rendelet alapján,
 • a jel megvilágításának terve, ha azt jogszabály vagy az engedélyező hajózási hatóság előírja,
 • a jelen elhelyezendő azonosító tábla felirata (lásd az adatlap szerint),
 • a kérelmező, illetve kivitelező nevét, címét, telefon-, illetve telefaxszámát,
 • az eljárás díjának befizetési igazolását (4. pont).

 

Egyedi esetek

Horgonyfogó kötél (lánc) létesítése esetén a kérelemhez csatolni kell:

 • a részletes helyszínrajzon a tervezett védőkötél (lánc) parti rögzítésének helyét, a víziutat keresztező vonalas létesítmény tengelyétől mért távolság feltüntetésével,
 • a részletes helyszínrajzon a tervezett - középen kifeszített - horgonyfogó kötél (lánc) középpontjának a védendő vonalas létesítmény külső pontjától mért távolságának feltüntetésével.
 • a kötél/lánc műbizonylatának másolatát.

Eljárási díj

Az eljárási díj befizetés történhet ügyfélfogadási időben személyesen a pénztárba történő befizetéssel, illetve átutalással. Átutalás esetén a hatósági eljárási díj befizetését a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlaszámra történő átutalással - a közleményben a „HE" jelzés után jelzésre vonatkozó (pl: HE/ horgonyzást tiltó jelzés Duna 1500 fkm)  hivatkozva - az átutalás megtörténtét igazoló terhelési bizonylat másolatának hatóságomnak történő megküldésével igazolhatja.

 

Víziközlekedés irányítására szolgáló jelzések engedélyezési eljárással összefüggő díjak  (Ft/darab)

a víziközlekedés irányítására szolgáló jelzések elhelyezése (létesítés), üzembe helyezése, fennmaradása, üzemeltetése,

valamint megszüntetése engedélyezésének alapdíja

54 000

továbbá jelenként/jelzésenként további (db)

2 000