Vízi rendezvény engedély


A vízi rendezvény engedélyét minden esetben a területileg illetékes vízirendészeti rendőrkapitányságtól kell megkérni.

Rendezvények engedélyezése

Olyan vízi ünnepély, sport- és egyéb rendezvény lebonyolításához, amely a hajózás biztonságát veszélyeztetheti és rendjét megzavarhatja, az illetékes hatóságok engedélye szükséges.

Sport- és egyéb vízirendezvény

  1. Vízirendezvény a rendezvény helye szerint illetékes vízirendészeti rendőrkapitányság, a vízirendészeti szervek illetékességi területén kívül eső folyókon, tavakon és egyéb szabad vizeken a rendezvény helye szerint a területileg illetékes rendőrkapitányság engedélyével tartható.
  2. A hajózás korlátozását okozó, víziúton tartott rendezvényhez a hajózási hatóság engedélye (a vízirendészeti engedélyben fel van tüntetve), egyéb esetben szakhatósági hozzájárulása szükséges.
  3. Víziúton a rendezvény - a hajózási hatóság eltérő rendelkezése hiányában - hajósoknak szóló hirdetménnyel vagy tájékoztatóval való meghirdetése nélkül nem tartható meg.
Milyen adatokat kell megadni a vízi rendezvény engedély iránti kérelemhez?
  • Hatóságunk által kiadott vízi rendezvény adatalap kitöltve,
  • A vízi rendezvény jellege, megnevezése.
  • A rendezvény pontos helye (ahol van, ott folyamkilométer szelvény, tavon jól behatárolható vízterület megnevezése). A helyszínről készített méretarányos, áttekintő helyszínrajz, bejelölve a vízi rendezvény helyét és a kihelyezésre tervezett jelzéseket ( a hajózási zárlat jelzéseit is ).  A rendezvény kezdési és befejezési ideje, hónap, nap, óra lebontásban.
  • A vízi közlekedést befolyásoló tényezők ismertetése ( pl. úszó- és egyéb sportversenyeknél a résztvevők várható száma, tűzijáték esetén a töltetek biztonsági távolsága stb.).
  • A hajózási zárlat biztosításáért, jelzések kihelyezéséért – ami minden esetben a kérelmező feladata - felelős szervező megnevezése, címe, telefon és fax száma.
  • Az eljárási díj befizetésének igazolását.

 

Egyedi esetek

Hatóságom a hajózási zárlatot ill. forgalomkorlátozást akkor rendelhet el, ha a rendezvény a hajóútban a hajózást szükségszerűen korlátozza, illetve a hajózás a rendezvényen résztvevőket veszélyeztetheti, vagy a rendezvény más vízi közlekedésben résztvevőt veszélyeztethet.

A rendezvény szervezője a területileg illetékes vízügyi igazgatóságtól - mint a víziút kezelőjétől -  köteles tájékozódni, hogy a tervezett rendezvény érint-e a hajóutat.

Eljárási díj

A befizetés történhet személyesen a pénztárba történő befizetéssel, illetve átutalással. Átutalás esetén a hatósági eljárási díj befizetését a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú számlaszámra történő átutalással - a közleményben a „HE" jelzés után a  tevékenység pontos tárgyára (pl: HE/ evezős  verseny Duna 1590-1592 fkm)  hivatkozva - az átutalás megtörténtét igazoló terhelési bizonylat másolatának hatóságomnak történő megküldésével igazolhatja.

 

Vízi rendezvény engedélyezési eljárással összefüggő díjak

Ft/darab

1.a. Vízi rendezvény vízirendészeti engedélyéhez szükséges szakhatósági eljárás díja víziközlekedési korlátozással nem járó rendezvények engedélyezésénél

10 000

1.b. Vízi rendezvény vízirendészeti engedélyéhez szükséges szakhatósági eljárás díja víziközlekedési korlátozással járó rendezvények engedélyezésénél 40 000

2.a.  Hajózási tevékenység korlátozása nemzetközi víziúton

58 000

2.b.   Hajózási tevékenység korlátozása egyéb belvizeken

29 000

3.   Hajósoknak szóló hirdetmény kiadása (átmeneti hatósági rendelkezés közzététele kérelemre)

17 000