Hajóokmányok


A nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítmények (nagyhajók, úszómunkagépek, úszóművek, kompok, kishajók és motoros vízi sporteszközök) lajstromozását és a hivatalos nyilvántartásba bejegyzett legfontosabb adatok tanúsítására a nyilvántartást vezető hajózási hatóság az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000.(XI.29.)Korm. rendelet alapján hajóokmányokat ad ki.

Lajstromozást igazoló hajóokmányok
 • Hajóbizonyítvány,
 • Úszómunkagép bizonyítvány,
 • Úszómű bizonyítvány,
 • Kompbizonyítvány,
 • Hajólevél és
 • Vízi sporteszköz bizonyítvány.

 

Az úszólétesítmények üzemképességét, hajózásra alkalmasságát a 13/2001.(IV.10.)KöViM rendelet szerinti okmányokban igazolja a hajózási hatóság.

Üzemképességet igazoló hajóokmányok
 • Közösségi hajóbizonyítvány,
 • Kiegészítő közösségi hajóbizonyítvány,
 • Ideiglenes közösségi hajóbizonyítvány,
 • Úszómunkagép bizonyítvány,
 • Ideiglenes úszómunkagép bizonyítvány,
 • Bizonyítvány – belvízen közlekedő – tengeri hajó részére,
 • Kompbizonyítvány,
 • Úszómű bizonyítvány,
 • Nemzetközi kedvtelési célú kishajó bizonyítvány.

 

Egyedi hajóokmányok

Jóváhagyási bizonyítvány

Kiegészítő hajóokmány, mellyel azok az úszólétesítmények rendelkezhetnek, amelyek a belvízi veszélyes áruszállításra vonatkozó szabályzat, ADN hatálya alá tartoznak. Szárazáru szállító, illetőleg tartályhajók esetében eltérő tartalommal bírnak.

Ideiglenes jóváhagyási bizonyítvány

Kiegészítő hajóokmány, mellyel azok az úszólétesítmények rendelkezhetnek, amelyek a belvízi veszélyes áruszállításra vonatkozó szabályzat, ADN hatálya alá tartoznak. Szárazáru szállító, illetőleg tartályhajók esetében eltérő tartalommal bírnak.

Köbözési bizonyítvány

A belvízi nagyhajók, önjáró úszómunkagépek és önjáró kompok köbözési adatait rögzítő hajóokmány.

Környezetvédelmi napló

A géptérrel rendelkező belvízi hajók számára a Hajózási Szabályzat előírása alapján kötelezővé tett hajóokmány, melyet a hajózási hatóság ad ki és hitelesít.

Motornapló

A környezetvédelmi okokból közlekedési korlátozás alá eső vízterületeken (Balaton, Velencei- és Fertő tó, valamint a Tisza-tó meghatározott részén) üzemeltetési engedély alapján használt motoros kishajó kötelező hajóokmánya, melyet a hajózási hatóság ad ki és hitelesít.

 

Az eljárás menete

Tengeri hajóokmány igénylésére vonatkozó eljárás megindítható elektronikus úton, faxon, vagy személyesen az ügyfélszolgálatnál.

Tengeri hajóokmányok

 • Jacht napló
 • Személyzeti jegyzék
Mit kell benyújtani tengeri hajóokmány iránti eljárásban?
 • a befizetést igazoló csekk, vagy házipénztári befizetés
 • kitöltött hajóokmány kérelem

 

Jogszabályi háttér

A tengeri hajóokmányok igénylésére vonatkozó eljárás kezdeményezésének jogi alapját a 2000. évi XLII. tv. adja.

A nyilvántartásra kötelezett úszólétesítmények közhiteles nyilvántartása, a lajstrom vezetésével kapcsolatban hatóságunk a tulajdonos indokolt kérelmére pótolja az elveszett, megsemmisült, elhasználódott okmányt (Hajólevelet, Bizonyítványt).

Mit kell benyújtani a lajstromozást igazoló okmány pótlása iránti eljárás elindításához?
 • A szükséges adatok bejelentésére a kitöltött és aláírt Kérelem lapot. (amely osztályunkon beszerezhető, illetve honlapunkról letölthető)
 • Az eljárási díj megfizetésének igazolását.

 

Egyedi esetek

A lajstromozási eljárások az esetek döntő többségében kérelemre indulnak, amennyiben a kérelmet és mellékleteit a jogosult nem személyesen, - illetve postai úton levélben - nyújtja be, hanem megbízott útján, akkor kérjük, mellékletként csatolják az ügyben való eljárásra vonatkozó megbízási megállapodást, amelynek alakisága a teljes bizonyító erejű magánokiratra előírtaknak feleljen meg.

Megbízási szerződést kizárólag az iratok átadása céljából tudunk elfogadni a 1959. évi IV. törvény (a PTK) 222. §-a alapján.

A hiányos kérelem esetén, ha annak pótolható hiányosságai vannak, a kérelmezőt, határidő megjelölésével hiánypótlásra hívjuk fel.

Hiánypótlásra alkalmatlan kérelmeket hatóságunknak a 198/2000.(XI.29.) Korm. rendelet 50. §-a figyelembe vételével el kell utasítania.

Eljárási díj

A lajstromozási eljárások díj kötelesek, az eljárási díjat minden esetben a kérelem benyújtásakor, az eljárás kezdeményezésekor kell megfizetni!

A hajózási hatósági eljárási díjakról szóló 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet rendelkezik, a lajstromozási eljárások díjait e rendelet 2. számú melléklete tételesen tartalmazza.

ELÉRHETŐSÉGEINK

Tel.: +36 (1) - 4741 - 795

Email: hajo.hur@nkh.gov.hu

 

Az eljárási díjakkal kapcsolatban tájékoztatással ügyfélfogadási időben, személyesen ügyfélszolgálatunk, illetve ügyfélszolgálati telefonszámunkon is állunk szíves rendelkezésükre, továbbá a leggyakoribb eljárási díjakat a  Kérelem lap  nyomtatvány alsó részén feltüntettük.

 

Okmánypótláshoz kapcsolódó eljárási díjak

Ft/darab

tulajdonilap igazolás kiadása úszólétesítményenként

33 000

lajstromozási okmány kiállítása

25 000

Hogyan fizethetem be a lajstromozási eljárás díját?

Az eljárási díj ügyfélfogadási időben, helyben működő pénztárunkban (pénztári idők: hétfőn 12.30-15.30, szerdán 08.30-12.00 és 12.30-15.30, pénteken 08.30-12.00 óráig), kézpénzben megfizethető. A pénztárunkban történt befizetés esetén a számlát egyidejűleg átvehetik.

A díjbefizetés banki átutalással is teljesíthető a Nemzeti Közlekedési Hatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289926-00000000 számú előirányzat-felhasználási keretszámlájára. Banki átutalás esetén az átutalás megjegyzés rovatába a díjtétel azonosíthatósága érdekében kérjük a következőket feltüntetni: „KU/HR/75" kód, továbbá az úszólétesítmény azonosító- és/vagy építési számát és a kérelem tárgyának rövid megnevezését (pl.: nyilvántartásba vétel).