Hasznos tudnivalók a hajólajstromról, lajstromozásról


A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7. § alapján nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítmények hivatalos és közhiteles nyilvántartása a lajstrom.

A lajstromozás, mint a mindenkori magyar hajózási hatóság egyik alaptevékenysége közel 150 éves múltra tekint vissza.

Lajstromköteles úszólétesítmények

A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7. § alapján nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítmény:

 • a tengeri és belvízi nagyhajók,
 • úszómunkagépek,
 • kompok,
 • úszóművek,
 • kishajók és ezen belül a motoros vízi sporteszközök
Mit érdemes tudni a hajólajstromozásról?
 • Az esetek többségében a jogosult kérelmére indulnak.
 • A lajstromozási eljárásokban az okirat elve érvényesül.
 • A nyilvántartásba vett úszólétesítmény egyedi azonosítója a lajstromszám.
 • A lajstromba jog bejegyzése, törlése, illetőleg tény feljegyzése és törlése alapját a jogszabályban tételesen meghatározott kellékekkel rendelkező, az előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelő okirat képezheti.
 • A lajstromozási eljárásban a jogszabály megállapítja, milyen dokumentumokkal kell igazolni bejegyzést kérelmező jogosult létezését, fennállását és képviseletét.
 • A lajstromozást az okmány tanúsítja, a bejegyzett jogokról és feljegyzett tényekről (illetőleg ezek törléséről) határozatban rendelkezik hatóságunk.
 • A lajstrom – a törvény szerinti korlátokkal – nyilvános.

 

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő kezdete a kérelemnek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő beérkezését követő nap, vége pedig az eljárást lezáró döntés postára adásának napja.

Hajózási hatóság engedélyezési eljárásainak az ügyintézési határideje:

 • Általános eljárások és kiemelt üggyé nyilvánított esetekben: 30 nap
 • Kikötő létesítésével, fennmaradásával, továbbá az úszólétesítmény építési (átépítési) terveinek felülvizsgálatával és jóváhagyásával kapcsolatos ügyekben valamint komp- és révátkelőhely létesítésével és fennmaradásával, üzemben tartásával kapcsolatos ügyekben: 60 nap
 • Hajózási  szakhatósági nyilatkozat kiadása: 15 nap

Jogorvoslat

Az elsőfokú döntés elleni fellebbezés határidejére és módjára a döntésben külön rendelkeznek.

A jogorvoslati kérelem benyújtásának jogvesztő határideje a döntés közlését követő: 15. nap

Jogszabályi vonatkozás

Az egyes úszólétesítmény fajtáknak megfelelő lajstromok felépítését, a lajstromozással kapcsolatos eljárásokat, a lajstromozás feltételrendszerét és a nyilvántartásba vétel tanúsítását a 2000. évi XLII. törvény 8 – 15. § szakasza és részletesen az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI.29.) Korm. rendelet állapítja meg.