Hasznos tudnivalók a tervjóváhagyásról


A nyilvántartásba vételre kötelezett hajók, – a kedvtelési célból üzemeltetett kishajók és motoros vízi sporteszközök kivételével, – úszómunkagépek, kompok és úszóművek (továbbiakban együtt: hajók) terveit azok építésének, átépítésének megkezdése, illetve üzembe helyezésük előtt jóváhagyásra be kell nyújtani. A hajóépítés/átépítés nem kezdhető meg, illetve a hajók nem helyezhetők üzembe jóváhagyott tervek nélkül.

A terveket a hajó építésének, átépítésének megkezdése előtt legalább 60 nappal, két eredeti példányban, aláírva kell benyújtani, és egyidejűleg csatolni az eljárási díj megfizetésének igazolását.

A tervek elkészítése regisztrált tervezői, - egyes esetekben szakértői – jogosultsághoz kötött.

A jóváhagyott terv szerinti hajóépítést, átépítést arra jogosult műszaki vezetőnek kell irányítania és ellenőriznie.

A hajózási hatóság az építés, átépítés közben is ellenőrizheti a kivitelezés megfelelőségét.

Egyedi esetek

A sorozatban épített, illetve átépített hajók esetében célszerű és hatékony engedélyezési eljárás a típusterv jóváhagyás.

Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidő kezdete a kérelemnek a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz történő beérkezését követő nap, vége pedig az eljárást lezáró döntés postára adásának napja.

Hajózási hatóság engedélyezési eljárásainak az ügyintézési határideje kikötő létesítésével, fennmaradásával, továbbá az úszólétesítmény építési (átépítési) terveinek felülvizsgálatával és jóváhagyásával kapcsolatos ügyekben valamint komp- és révátkelőhely létesítésével és fennmaradásával, üzemben tartásával kapcsolatos ügyekben: 60 nap

Jogorvoslat

Az elsőfokú döntés elleni fellebbezés határidejére és módjára a döntésben külön rendelkeznek.

A jogorvoslati kérelem benyújtásának jogvesztő határideje a döntés közlését követő: 15. nap

Jogszabályi vonatkozás

A benyújtandó terveknek tartalmával kapcsolatban a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló 13/2001. (IV.10.) KöViM rendelet 4. § rendelkezik.