Úszóműves kikötővel kapcsolatos hatósági eljárások


Az úszóműves kikötő olyan kikötőhely, amelynél az úszólétesítmények az utasok be- és kiszállása (hajóállomás) vagy rakodási műveletek (úszóműves rakodóhely) céljából a parthoz tartósan kikötött és kikötőeszközökkel ellátott úszóműhöz köthetnek ki. Az úszóműves kikötőhely lehet önálló hajóállomás vagy kikötő része.

Az úszóműves kikötő létesítése és üzemben tartása hajózási hatósági engedély köteles tevékenység, amelyet a Nemzeti Közlekedési Hatóság engedélyez.

Mit kell tartalmaznia az úszóműves kikötő létesítési engedélyezési tervének?

Az úszóműves kikötő létesítési engedélyezési tervének – a hajózási létesítményekre vonatkozó előírásokon túl - tartalmaznia kell:

 • általános helyszínrajzot és a létesítmény elhelyezésének műszaki terveit;
 • a létesítmény vízterületének, valamint a víziút hozzá kapcsolódó 500-500 m hosszú szakaszának mélységvonalas helyszínrajzát;
 • a helyi vízmérce alapadatait (ha nincs, akkor a legközelebbi országos vízmérce alapadataira vonatkoztatott helyi adatokat): helye, 0 pont magassága, legkisebb vízállás, legnagyobb vízállás;
 • a létesítmény részét képező és azt használó úszó létesítmény(ek) jellemző adatait;
 • az üzemeltetési rend tervét (ha a hajózási létesítményre azt jogszabály előírja, akkor a külön jogszabályban meghatározottak szerint);
 • Úszóműves rakodóhely, hajóállomás, nyilvántartásba vételre kötelezett úszóművekből álló úszóműállás és hajóhíd esetében a fentieken túl tartalmaznia kell:
 • a csatlakozó partél elöntési vízszintjét,
 • közúti kapcsolatát,
 • az úszólétesítményen - a vízbe esett személyek kimentésére - elhelyezett mentőeszközöket,
 • az úszólétesítmények kikötési helyeinek, közlekedési útjainak és munkahelyeinek (munkaterület) megvilágítását,
 • az alkalmazott úszólétesítmények (veszélyhelyzetben könnyen oldható) kikötését és az illetéktelen beavatkozástól való védelmét.

Kiegészítő előírások

Nagyhajók fogadására alkalmas hajóállomásoknál a kikötőbakokat öntöttvasból, vagy acélköpennyel ellátott vasbetonból kell készíteni és a talaj minőségétől függően legalább 1 m3-es alap (beton) tömbben kell elhelyezni.

Az úszóművek kikötését biztosító támgerendáknak és a kialakított támfészkeknek alkalmasnak kell lennie a személykikötőben kiköthető összes úszólétesítmény egyidejű fogadására,

Az egymás mellé köthető úszólétesítmények maximális számát úgy kell meghatározni, hogy a kapcsolódó víziúton a közlekedést és más hajózási létesítmény biztonságos üzemeltetését a kikötött vízijárművek ne akadályozzák.

Határkikötőben az úszóműves kikötőhelynek alkalmasnak kell lennie az utasokat szállító és a víziúton szállítható bármely áruval határvizsgálatra jelentkező úszólétesítmény kikötésére és a határvizsgálat idejére történő veszteglésre. Ellenkező esetben a határkikötő üzemben tartójának ezt kiváltó megoldást kell biztosítania.

Jogszabályi vonatkozás

Az úszóműves kikötővel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat részletesen tartalmazza az 50/2002.(XII.29.) GKM rendelet.

 

Az üzemeltetési szabályzatok jóváhagyása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) alapján olyan kérelemre induló eljárás, melynek során a víziközlekedésről szóló 2000. XLII. törvényrendelkezései alapján a hajózási hatóság a kikötő, komp- és révátkelőhely, továbbá más hajózási létesítmények általános üzemeltetési szabályairól, valamint az üzemeltetési szabályzatok alkalmazásáról szóló 49/2002. (XII. 28.) GKM rendelet (továbbiakban: Rendelet) előírásainak figyelembevételével az üzemben tartó javaslata alapján jóváhagyja a hajózási létesítmény használatának rendjére vonatkozó szabályzatokat.

Mit kell tartalmaznia az üzemeltetési szabályzat jóváhagyása vonatkozó kérelemnek?
 • a hajózási létesítmény üzemben tartójának és a hajózási létesítmény adatait;
 • a hajózási létesítmény tervezett üzemeltetési szabályzatát, amelynek tartalmaznia kell a Rendeletben meghatározott adatokon kívül a kikötő helyszínrajzát, feltüntetve valamennyi hajózásbiztonsági, környezetvédelmi és kommunális szolgáltatás, kikötőhelyek, hajóállások, mentőeszközök, berendezések, tájékoztató táblák helyét;
 • a hajózási hatósági eljárási díj befizetési igazolását.

Meghirdetés, közzététel

A hajózási hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzat hajóforgalmat érintő részét hajósoknak szóló hirdetményben is közzé kell tenni.

A közforgalmú kikötő kikötőrendjét a kikötő üzemben tartójának a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben is meg kell hirdetnie.

Jogszabályi vonatkozás

A "hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességről" szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján a hajózási létesítmények használatának rendjére vonatkozó részletes szabályok jóváhagyásával kapcsolatos hatósági jogkört a hajózási hatóság gyakorolja.

Hajózási létesítményekkel kapcsolatos hatósági eljárások díjai Ft/darab
kikötő létesítésének vagy a fennmaradásának engedélyezése  

a kikötő létesítési terv felülvizsgálati, engedélyezési eljárásának alapdíja

 

a) nagyhajók fogadására alkalmas kikötő, valamint ferde pályás hajókiemelő berendezés, hajóállomás, úszóműves kikötőhely esetében

153 000

b) kishajók (csónakok) fogadására alkalmas kikötő esetében

80 000

az alapdíjon felül a kikötésre alkalmas part élének hossza, úszóműves kikötőhelynél az úszómű hosszának 2,5 szerese alapján méterenként

 

a) nagyhajók fogadására alkalmas kikötőnél

2 000

b) kishajók (csónakok) fogadására alkalmas kikötőnél

1 000

a kikötő fennmaradásának engedélyezési díja a 8/A.-8/B. pont és 12. pont a) alpontjában megállapított eljárási díj összegének kétszerese

 

a kikötő létesítési terv módosításának engedélyezési díja, illetve a létesítési engedély meghosszabbításának díja

89 000
komp- és révátkelőhely  

a) létesítésének engedélyezése

138 000

b) fennmaradásának engedélyezése

203 000
hajóhíd létesítésének használatba vételének engedélyezése, a létesítési vagy üzemben tartási engedély kiadása eljárásonként  

a) nemzetközi vízi úton

164 000

b) egyéb belvizeken

155 000
hajózási létesítmény elhelyezésének elvi engedélyeztetési díja 80 000
a kikötő használatbavétele során  

a) a használatbavétel engedélyezése

 

aa) a használatbavétel engedélyezése a kikötő part élének hossza alapján

1 000

ab) a használatbavétel engedélyezése úszóműves kikötőhelynél az úszómű hosszának 2,5-szerese alapján méterenként

1 000

b) hajózási létesítmény üzemelési szabályzat megállapítása

32 000

c) kikötőrend jóváhagyása

29 000

ca) medencés kikötő esetében

34 000

cb) egyéb kikötő, kikötőhely esetében

7 000
komp- és révátkelőhely használatba vételi eljárásának díja 140 000
kikötők üzemben tartásának engedélyezése a kikötők part élének hossza, úszóműves kikötőhelynél az úszómű hossza alapján méterenként 10 000
kikötő megszüntetésének eljárása 51 000
a komp- és révátkelőhely üzemben tartásának engedélyezése 141 000
komp- és révátkelés megszüntetése 139 000