Hajók üzembe helyezésének általános menete


A hajók, úszó létesítmények engedélyezési eljárásának legfontosabb lépései:

  • az építés/átépítés megkezdése előtt a hajó terveit jóvá kell hagyatni,
  • az elfogadott terveknek megfelelően megépített hajót vízre tételt megelőzően és működés közben be kell mutatni,
  • a származásra vonatkozó dokumentumok benyújtásával a hajót lajstromba vétel céljából be kell jelenteni.
1 
Tervjóváhagyás
 
 
 
 
 
 
 
 

A nyilvántartásba vételre kötelezett hajók, – a kedvtelési célból üzemeltetett kishajók és motoros vízi sporteszközök kivételével, – úszómunkagépek, kompok és úszóművek (továbbiakban együtt: hajók) terveit azok építésének, átépítésének megkezdése, illetve üzembe helyezésük előtt jóváhagyásra be kell nyújtani.

Hasznos tudnivalók a tervjóváhagyásról

2
Üzembe helyezési vizsgálat - hajószemle
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítmények (nagyhajók, úszómunkagépek, kompok, úszóművek, kishajók és motoros vízi sporteszközök) hajózásra alkalmasságának feltétele az üzemképesség.

Az üzemképesség megállapítása szemle keretében történik.

Hasznos tudnivalók a hajószemlékről

3
Lajstromozás
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 7. § alapján nyilvántartásba vételre kötelezett úszólétesítmények:

  • a tengeri és belvízi nagyhajók,
  • úszómunkagépek,
  • kompok,
  • úszóművek,
  • kishajók és ezen belül a motoros vízi sporteszközök
  • hivatalos és közhiteles nyilvántartása a lajstrom.

Bővebb információ a lajstromozásról

4
Hajóokmányok
 

A nyilvántartásba vett hajókhoz a Hatóság különböző hajóokmányokat ad át.

Bővebb információ a hajóokmányokról