Belvízi és tengeri hajós képesítések megszerzésére felkészítő képzések jóváhagyása


„A hajózási képesítések megszerzésére felkészítő képzések jóváhagyásával és felügyeletével kapcsolatos hatósági jogkört a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Hajózási Hatósági Főosztálya gyakorolja."

A képzés jóváhagyása

A képzés jóváhagyása az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) alapján olyan kérelemre induló eljárás, melynek során a víziközlekedésről szóló 2000. XLII. törvény rendelkezései alapján az engedélyező hatóság a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet, a belvízi utakon közlekedő úszólétesítmények hajózásra alkalmassága és megfelelősége feltételeiről, az üzemképesség vizsgálatáról és tanúsításáról szóló13/2001 (IV.10.) KöVim rendelet előírásait teljesítő, abban foglalt feltételeknek megfelelő Képző Szerv részére engedélyezi hajós képesítések megszerzésére irányuló képzések szervezését, végzését.

Mit kell mellékelni a képzés jóváhagyására vonatkozó kérelemhez?

A hajós képzés jóváhagyása vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

 • a Képzőszerv adatait;
 • a kérelem tárgyát (a tervezett képzés, vagy képzések meghatározását);
 • Hajózási engedély, amennyiben a képzéshez hajón történő gyakorlati képzés van előírva, vagy az elméleti oktatást esetleg iskolahajón tartják;
 • oktatási tantervet és tematikát;
 • az oktatás során felhasznált oktatási segédanyagokat;
 • az oktatási helyszín vagy helyszínek meghatározását, annak igénybevételi jogosultságának igazolását;
 • oktatók tantárgyankénti felsorolását, azok szakmai alkalmasságul és tapasztalatuk igazolását, valamint az oktatók arra vonatkozó Nyilatkozatát, amelyben az oktató kijelenti, hogy ismeri a képzési programot és a képzés sajátos célkitűzéseit;
 • a képzés során használandó Oktatási napló mintát;
 • a Képző szerv képzésre vonatkozó nyilvános, hozzáférhető Tájékoztatójának mintáját, amelynek tartalmaznia kell az adott képzésben való részvétel személyi és tárgyi feltételeit;
 • a Képzőszerv és a hallgató/jelentkező közötti képzési Megállapodás mintát;
 • a képzés befejezését követően a Képző szerv által kiállított Képzési/Vizsga igazolás mintáját;
 • a gyakorlati képzés során felhasznált úszó létesítmények felsorolását és annak igazolását, hogy az úszó létesítmény hajózásra alkalmas egyben megfelel a gyakorlati vizsgára előírt műszaki feltételeknek;
 • a hajózási hatósági eljárási díj befizetési igazolását

Képzési engedély egyéb feltételei

Amennyiben a Képzőszerv kisgéphajó-vezetői képzés részét alkotó gyakorlati oktatást korlátozás alá eső vízterületen kívánja lefolytatni, a kisgéphajó tulajdonosának az adott vízterületre kiadott, érvényes üzemeltetési engedéllyel kell rendelkeznie, mely kérelmet a Budapest Főváros Kormányhivatala, Közlekedési Főosztály, Hajózási Engedélyezési és Ellenőrzési Osztálya bírálja el, ill. engedélyezi.

A sport és kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képzés részét képező gyakorlati oktatásra a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről 30/2003 (III.18.) Korm. rendeletben meghatározott korlátozás alá eső vízterületen (pl. Balaton, Velencei tó, Fertő tó) belsőégésű motorral hajtott kisgéphajóra üzemeltetési engedély nem adható ki!

A jóváhagyott képzések indítása

A hajózási hatósági engedély alapján indított képzés Oktatási naplóját az engedélyező hatósággal hitelesíttetni kell, valamint a képzést annak megkezdése előtt 5 munkanappal írásban az engedélyező hatóságnak be kell jelenteni.

Eljárási díjak

Képzés jóváhagyásával kapcsolatos hatósági eljárási díjakat a hajózási hatósági eljárási díjakról szóló 29/2001. (IX.1.) KöViM rendelet tartalmazza.

 

Képzési engedéllyel kapcsolatos hatósági díjak Ft/darab
oktatási napló kiadása 3 000
képzés engedélyezésének alapdíja 84 000

továbbá tárgyanként

4 000
képzési engedély módosításának, kiegészítésének alapdíja 40 000

továbbá tárgyanként

4 000
tansegédlet jóváhagyásának alapdíja 65 000

továbbá A4 oldalanként

2 000
számítógépes képzési program jóváhagyásának alapdíja 32 000

továbbá minden megkezdett Megabájt

3 000