Tengeri hajón képesítéshez kötött hivatásos fedélzeti szolgálatok


Megszerezhető képesítések

 • Hajóparancsnok, Tengerészkapitány,
 • Első tiszt,
 • Navigációs őrszolgálatért felelős tiszt,
 • Navigációs őrszolgálat tagja,
 • Túlélési járműkezelő,
 • Rádiókezelő,
 • Radarkezelő,
 • ARPA-kezelő,
 • ILO 176. számú egyezménye szerint kiadható nem STCW képesítések (Fedélzetmester, Kormányosmatróz, Matróz)

Kérjük, válasszon a fedélzeti képesítések közül!

3000 BT vagy nagyobb hajóra előírt tengerészkapitányi képesítés

Képesítési előírások

A 3000 BT vagy nagyobb hajóra előírt tengerészkapitányi, illetve első tiszti képesítés 3000 BT vagy annál nagyobb hajón hajóparancsnoki, illetve első tiszti beosztás ellátására jogosít.

A képesítés megszerzésének feltételei

a) navigációs őrszolgálati tisztként 500 BT vagy annál nagyobb hajón teljesített 36 havi szolgálat, amely 24 hónapra csökkenthető, ha ebből legalább 12 hónapig ilyen tengeri szolgálatot első tisztként teljesített, valamint elvégezte a jóváhagyott oktatást és képzést az STCW szabályzat A-II/2. részében a 3000 BT vagy annál nagyobb hajók parancsnokaira és első tisztjeire előírt szakmai alkalmassági követelmény szerint,

b) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

c) egészségügyi ellátási és emelt szintű tűzvédelmi képesítés,

d) „Gyakorlatok vizsgakönyve - 3000 BT vagy annál nagyobb hajón - kapitányi vizsgához"

A képesítővizsgák tantárgyai

Az 500 BT vagy annál nagyobb hajóra a tengerészkapitányi és első tiszti képesítéshez a vizsga előírt tantárgyai:

a) navigáció vezetői szinten:

aa) útvonaltervezés és a hajó vezetése,

ab) műveletezés és a hajó irányítása bármilyen körülmények között,

ac) mágnességtan, parti, csillagászati, elektronikus helyzet meghatározás,

ad) felkutatási és mentési műveletek koordinálása,

ae) őrszolgálat szervezésének és ellátásának szabályai,

af) az időjárás és a tengerállapot előrejelzése,

ag) a hajózás ideje alatt bekövetkezett havaria esetén teendő intézkedések,

af) a főgépek, a géptéri rendszer és távvezérlő rendszereinek ismerete;

b) rakománykezelés és elrendezés vezetői szinten:

ba) a biztonságos rakodás, rakományelrendezés, a rögzítés tervezése, valamint biztosítása menetben és a kirakás alatt,

bb) hajók stabilitása,

bc) a hajótest szilárdsága,

bd) rakodási terv készítése, a stabilitás, a trimm és a hajótest igénybevételének ellenőrzése,

be) veszélyes áruk szállítása;

c) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés vezetői szinten:

ca) a személyzet szervezése, irányítása,

cb) az egészségügyi gondozás biztosítása,

cd) a hajó személyzete, az utasok biztonságának, továbbá a mentőeszközök, a tűzoltó berendezések és az egyéb biztonsági rendszerek üzemkész állapotának biztosítása,

ce) vészhelyzeti riadótervek készítése és vészhelyzetben teendő intézkedések;

d) a jogszabályi rendelkezések, a tengeri élet biztonságára és a környezet védelmére vonatkozó rendelkezések betartása.

A 3000 BT feletti és alatti hajóra a parancsnoki és első tiszti vizsga az azonos vizsgatárgyak mellett az STCW Szabályzat II. fejezetében megkövetelt ismeretek szintjében tér el.

Képesítések érvényesítése

A képesítési bizonyítványokat a 119/1997. (VII. 15.) Korm. rendelettel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezmény VI. Cikkének megfelelően érvényesíteni kell. Az érvényesítést a hajózási hatóság végzi és tanúsítja.

Az érvényesítést az okmányon magyar és angol nyelven kell tanúsítani.

Tengerészkapitány

3000 BT vagy annál nagyobb hajó parancsnoka

Master on ships of 3,000 gross tonnage or more

 

3000 BT vagy nagyobb hajóra előírt első tiszti képesítés

Képesítési előírások

A 3000 BT vagy nagyobb hajóra előírt tengerészkapitányi, illetve első tiszti képesítés 3000 BT vagy annál nagyobb hajón hajóparancsnoki, illetve első tiszti beosztás ellátására jogosít.

A képesítés megszerzésének feltételei

a) navigációs őrszolgálati tisztként 500 BT vagy annál nagyobb hajón teljesített legalább 12 havi szolgálat, valamint elvégezte a jóváhagyott oktatást és képzést az STCW szabályzat A-II/2. részében a 3000 BT vagy annál nagyobb hajók parancsnokaira és első tisztjeire előírt megállapított szakmai alkalmassági követelmény szerint,

b) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

c) egészségügyi ellátási és emelt szintű tűzvédelmi képesítés,

d) „Gyakorlatok vizsgakönyve - 3000 BT vagy annál nagyobb hajón - első tiszti vizsgához"

A képesítővizsgák tantárgyai

Az 500 BT vagy annál nagyobb hajóra a tengerészkapitányi és első tiszti képesítéshez a vizsga előírt tantárgyai:

a) navigáció vezetői szinten:

aa) útvonaltervezés és a hajó vezetése,

ab) műveletezés és a hajó irányítása bármilyen körülmények között,

ac) mágnességtan, parti, csillagászati, elektronikus helyzet meghatározás,

ad) felkutatási és mentési műveletek koordinálása,

ae) őrszolgálat szervezésének és ellátásának szabályai,

af) az időjárás és a tengerállapot előrejelzése,

ag) a hajózás ideje alatt bekövetkezett havaria esetén teendő intézkedések,

af) a főgépek, a géptéri rendszer és távvezérlő rendszereinek ismerete;

b) rakománykezelés és elrendezés vezetői szinten:

ba) a biztonságos rakodás, rakományelrendezés, a rögzítés tervezése, valamint biztosítása menetben és a kirakás alatt,

bb) hajók stabilitása,

bc) a hajótest szilárdsága,

bd) rakodási terv készítése, a stabilitás, a trimm és a hajótest igénybevételének ellenőrzése,

be) veszélyes áruk szállítása;

c) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés vezetői szinten:

ca) a személyzet szervezése, irányítása,

cb) az egészségügyi gondozás biztosítása,

cd) a hajó személyzete, az utasok biztonságának, továbbá a mentőeszközök, a tűzoltó berendezések és az egyéb biztonsági rendszerek üzemkész állapotának biztosítása,

ce) vészhelyzeti riadótervek készítése és vészhelyzetben teendő intézkedések;

d) a jogszabályi rendelkezések, a tengeri élet biztonságára és a környezet védelmére vonatkozó rendelkezések betartása.

A 3000 BT feletti és alatti hajóra a parancsnoki és első tiszti vizsga az azonos vizsgatárgyak mellett az STCW Szabályzat II. fejezetében megkövetelt ismeretek szintjében tér el.

Képesítések érvényesítése

A képesítési bizonyítványokat a 119/1997. (VII. 15.) Korm. rendelettel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezmény VI. Cikkének megfelelően érvényesíteni kell. Az érvényesítést a hajózási hatóság végzi és tanúsítja.

Az érvényesítést az okmányon magyar és angol nyelven kell tanúsítani.

Első tiszt

3000 BT vagy annál nagyobb hajó első tisztje

Chief mate on ships of 3,000 gross tonnage or more

500 BT és 3000 BT közötti hajóra előírt tengerészkapitányi képesítés

Képesítési előírások

Az 500 BT és 3000 BT közötti hajóra előírt tengerészkapitányi, illetve első tiszti képesítés 500 BT és 3000 BT közötti hajón hajóparancsnoki, illetve első tiszti beosztás ellátására jogosít.

A képesítések megszerzésének feltételei

a) navigációs őrszolgálati tisztként 500 BT vagy annál nagyobb hajón teljesített 36 havi szolgálat, amely 24 hónapra csökkenthető, ha ebből legalább 12 hónapig ilyen tengeri szolgálatot első tisztként teljesített, valamint elvégezte a jóváhagyott oktatást és képzést az STCW szabályzat A-II/2. részében az 500 BT és 3000 BT közötti hajók parancsnokaira és első tisztjeire előírt szakmai alkalmassági követelmény szerint,

b) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

A képesítővizsgák tantárgyai

Az 500 BT vagy annál nagyobb hajóra a tengerészkapitányi és első tiszti képesítéshez a vizsga előírt tantárgyai:

a) navigáció vezetői szinten:

aa) útvonaltervezés és a hajó vezetése,

ab) műveletezés és a hajó irányítása bármilyen körülmények között,

ac) mágnességtan, parti, csillagászati, elektronikus helyzet meghatározás,

ad) felkutatási és mentési műveletek koordinálása,

ae) őrszolgálat szervezésének és ellátásának szabályai,

af) az időjárás és a tengerállapot előrejelzése,

ag) a hajózás ideje alatt bekövetkezett havaria esetén teendő intézkedések,

af) a főgépek, a géptéri rendszer és távvezérlő rendszereinek ismerete;

b) rakománykezelés és elrendezés vezetői szinten:

ba) a biztonságos rakodás, rakományelrendezés, a rögzítés tervezése, valamint biztosítása menetben és a kirakás alatt,

bb) hajók stabilitása,

bc) a hajótest szilárdsága,

bd) rakodási terv készítése, a stabilitás, a trimm és a hajótest igénybevételének ellenőrzése,

be) veszélyes áruk szállítása;

c) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés vezetői szinten:

ca) a személyzet szervezése, irányítása,

cb) az egészségügyi gondozás biztosítása,

cd) a hajó személyzete, az utasok biztonságának, továbbá a mentőeszközök, a tűzoltó berendezések és az egyéb biztonsági rendszerek üzemkész állapotának biztosítása,

ce) vészhelyzeti riadótervek készítése és vészhelyzetben teendő intézkedések;

d) a jogszabályi rendelkezések, a tengeri élet biztonságára és a környezet védelmére vonatkozó rendelkezések betartása.

A 3000 BT feletti és alatti hajóra a parancsnoki és első tiszti vizsga az azonos vizsgatárgyak mellett az STCW Szabályzat II. fejezetében megkövetelt ismeretek szintjében tér el.

Képesítések érvényesítése

A képesítési bizonyítványokat a 119/1997. (VII. 15.) Korm. rendelettel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezmény VI. Cikkének megfelelően érvényesíteni kell. Az érvényesítést a hajózási hatóság végzi és tanúsítja.

Az érvényesítést az okmányon magyar és angol nyelven kell tanúsítani.

Tengerészkapitány

500 BT és 3000 BT közötti hajó parancsnoka

Master on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage

500 BT és 3000 BT közötti hajóra előírt első tiszti képesítés

Képesítési előírások

Az 500 BT és 3000 BT közötti hajóra előírt tengerészkapitányi, illetve első tiszti képesítés 500 BT és 3000 BT közötti hajón hajóparancsnoki, illetve első tiszti beosztás ellátására jogosít.

A képesítések megszerzésének feltételei

a) navigációs őrszolgálati tisztként 500 BT vagy annál nagyobb hajón teljesített 12 havi szolgálat, valamint elvégezte a jóváhagyott oktatást és képzést az STCW szabályzat A-II/2. részében az 500 BT és 3000 BT közötti hajók parancsnokaira és első tisztjeire előírt szakmai alkalmassági követelmény szerint,

b) angol nyelvből államilag elismert általános középfokú nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

c) egészségügyi ellátási és emelt szintű tűzvédelmi vizsga

A képesítővizsgák tantárgyai

Az 500 BT vagy annál nagyobb hajóra a tengerészkapitányi és első tiszti képesítéshez a vizsga előírt tantárgyai:

a) navigáció vezetői szinten:

aa) útvonaltervezés és a hajó vezetése,

ab) műveletezés és a hajó irányítása bármilyen körülmények között,

ac) mágnességtan, parti, csillagászati, elektronikus helyzet meghatározás,

ad) felkutatási és mentési műveletek koordinálása,

ae) őrszolgálat szervezésének és ellátásának szabályai,

af) az időjárás és a tengerállapot előrejelzése,

ag) a hajózás ideje alatt bekövetkezett havaria esetén teendő intézkedések,

af) a főgépek, a géptéri rendszer és távvezérlő rendszereinek ismerete;

b) rakománykezelés és elrendezés vezetői szinten:

ba) a biztonságos rakodás, rakományelrendezés, a rögzítés tervezése, valamint biztosítása menetben és a kirakás alatt,

bb) hajók stabilitása,

bc) a hajótest szilárdsága,

bd) rakodási terv készítése, a stabilitás, a trimm és a hajótest igénybevételének ellenőrzése,

be) veszélyes áruk szállítása;

c) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés vezetői szinten:

ca) a személyzet szervezése, irányítása,

cb) az egészségügyi gondozás biztosítása,

cd) a hajó személyzete, az utasok biztonságának, továbbá a mentőeszközök, a tűzoltó berendezések és az egyéb biztonsági rendszerek üzemkész állapotának biztosítása,

ce) vészhelyzeti riadótervek készítése és vészhelyzetben teendő intézkedések;

d) a jogszabályi rendelkezések, a tengeri élet biztonságára és a környezet védelmére vonatkozó rendelkezések betartása.

A 3000 BT feletti és alatti hajóra a parancsnoki és első tiszti vizsga az azonos vizsgatárgyak mellett az STCW Szabályzat II. fejezetében megkövetelt ismeretek szintjében tér el.

Képesítések érvényesítése

A képesítési bizonyítványokat a 119/1997. (VII. 15.) Korm. rendelettel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezmény VI. Cikkének megfelelően érvényesíteni kell. Az érvényesítést a hajózási hatóság végzi és tanúsítja.

Az érvényesítést az okmányon magyar és angol nyelven kell tanúsítani.

Első tiszt

500 BT és 3000 BT közötti hajó első tisztje

Chief mate on ships of between 500 and 3,000 gross tonnage

Navigációs őrszolgálatért felelős tiszti képesítés

Képesítési előírások

Az 500 BT vagy annál nagyobb hajóra előírt navigációs őrszolgálatért felelős tiszti képesítés navigációs őrszolgálatért felelős fedélzeti tiszti beosztás ellátására jogosít.

A képesítések megszerzésének feltételei

a) betöltött 21. életév,

b) rendelkezzen legalább egyéves jóváhagyott olyan tengeri szolgálattal, valamely olyan jóváhagyott képzési program részeként, amely magában foglalja az STCW szabályzat A-II/1. előírásainak megfelelő fedélzeti gyakorlati képzést, és amelyet jóváhagyott gyakorlati vizsgakönyv igazol, vagy legalább háromévi tengeri szolgálattal,

c) az előírt tengeri gyakorlat ideje alatt legalább hat hónapig navigációs őrszolgálatot teljesített a hajóparancsnok vagy képesített tiszt felügyelete mellett,

d) angol nyelvből államilag elismert általános alapszintű nyelvvizsga, vagy a hajózási hatóság által kijelölt vizsgabizottság előtt tett szakmai nyelvvizsga igazolása,

e) GMDSS-kezelői bizonyítvány (GOC),

f) radarkezelői bizonyítvány,

g) egészségügyi elsősegély-nyújtási és emelt szintű tűzvédelmi vizsga

A képesítővizsgák tantárgyai

a) navigáció szolgálatvezetői szinten:

aa) útvonaltervezés és a hajó helyzetének meghatározása,

ab) manőverezés és a hajó kezelése,

ac) reagálás vészhelyzetekre,

ad) reagálás vészjelzésre a tengeren,

ae) a biztonságos navigációs őrszolgálat ellátása,

af) biztonságos hajózás radar és ARPA segítségével,

ag) információk közlése és vétele vizuális jelzésekkel;

b) rakománykezelés és elrendezés szolgálatvezetői szinten:

ba) a biztonságos rakodás, rakományelrendezés, a rögzítés ellenőrzése, valamint biztosítása menetben és a kirakás alatt,

bb) az áruterek, raktárfedelek és ballaszttartályok hibáinak felderítése;

c) a hajó üzemének irányítása és a hajón levő személyekkel való törődés szolgálatvezetői szinten:

ca) a hajó hajózásra alkalmasságának fenntartása,

cb) tűzmegelőzési és tűzoltási készülékek ismerete,

cc) az életmentő készülékek üzemeltetése,

cd) egészségügyi segítség nyújtása a hajón,

ce) a tengeri környezetszennyezés megelőzésének biztosítása,

cf) a jogszabályi rendelkezések, a tengeri élet biztonságára és a környezet védelmére vonatkozó rendelkezések betartása.

A képesítések érvényesítése

A képesítési bizonyítványokat a 119/1997. (VII. 15.) Korm. rendelettel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezmény VI. Cikkének megfelelően érvényesíteni kell. Az érvényesítést a hajózási hatóság végzi és tanúsítja.

Az érvényesítést az okmányon magyar és angol nyelven kell tanúsítani.

Navigációs őrszolgálatért felelős fedélzeti tiszt

500 BT vagy annál nagyobb hajó navigációs őrszolgálatot ellátó tisztje

Officer in charge of a navigational watch on ships of 500 gross tonnage or more

Navigációs őrszolgálat tagja képesítés

Képesítési előírások

A navigációs őrszolgálat tagja képesítés a parancsnok, első tiszt vagy fedélzeti tiszt felügyelete alatt a navigációs őrségben beosztottként teljesített szolgálat ellátására jogosít.

A képesítések megszerzésének feltételei

a) 500 BT vagy annál nagyobb tengeri hajón navigációs őrségben képesítés nélkül teljesített 6 hónapi igazolt tengeri szolgálat és jóváhagyott elméleti és gyakorlati képzés,

b) alapfokú tűzvédelmi, túlélés-technikai, személyi biztonságtechnikai, a hajó személyzetéért viselt felelősségi és környezetvédelmi, valamint elsősegély-nyújtási ismeretekből tett vizsga

A képesítővizsgák tantárgyai

a) elméleti vizsga

aa) mágneses és pörgettyűs tájolók használata, kormányberendezések ismerete,

ab) vészhelyzetben követendő eljárások, őrszolgálat ellátására vonatkozó szabályok,

ac) belső hírközlő rendszerek, riasztóberendezések, a parancsnoki híd berendezéseinek ismerete,

ad) a hang- és fényjelzések, beleértve a pirotechnikai eszközöket, ismerete,

ae) GMDSS berendezés kezelésének általános ismerete,

af) hajófelszerelés és hajókarbantartás,

ag) fedélzeti leltár és anyagismeret;

b) gyakorlati vizsga

ba) a „Tengeren történő összeütközések elkerülésére vonatkozó szabályok" ismerete,

bb) a hajó kormányzásával kapcsolatos vezényszavak ismerete magyarul és angolul,

bc) átváltás robotkormányról kézire és viszont, a robotkormány működtetése, ismerete,

bd) a horgonyzás gyakorlati ismeretei,

be) érkezési-indulási manőverek gyakorlati ismerete,

bf) a rakomány kezelésében való jártasság,

bg) a veszélyes áru rakodásával kapcsolatos alapvető ismeretek,

bh) fedélzeti gyakorlati munkák gépekkel.

A képesítések érvényesítése

A képesítési bizonyítványokat a 119/1997. (VII. 15.) Korm. rendelettel kihirdetett, a tengerészek képzéséről, képesítéséről és az őrszolgálat ellátásáról szóló nemzetközi egyezmény VI. Cikkének megfelelően érvényesíteni kell. Az érvényesítést a hajózási hatóság végzi és tanúsítja.

Az érvényesítést az okmányon magyar és angol nyelven kell tanúsítani.

Navigációs őrszolgálat tagja

Navigációs őrszolgálat tagja

Rating forming part of a navigational watch

Túlélési járműkezelői képesítés

Képesítési előírások

A túlélési járműkezelői bizonyítvány túlélési jármű vezetésére és kezelésére jogosít.

A képesítések megszerzésének feltételei

a) jóváhagyott elméleti és gyakorlati képzés igazolása vizsgajegyzőkönyvvel,

b) 12 havi igazolt tengeri gyakorlat

A képesítővizsgák tantárgyai

a) elméleti vizsga

aa) hajón lévő mentőeszközök,

ab) a túlélési jármű felépítése, felszerelése, a vízre bocsátás eszközei, teendők a különféle riadók esetében,

ac) a hajó elhagyása esetén, majd a hajó elhagyása után végrehajtandó intézkedések,

ad) túlélési jármű vízre bocsátása és vezetése viharos tengeren, a jármű biztonsági berendezéseinek, eszközeinek használata,

ae) a túlélési járművön tartózkodás szabályai, a túlélőket fenyegető veszélyek, és ezeket megelőző intézkedések,

af) a helikopteres mentés módszerei,

ag) a vészjelzések ismerete, vészjelzőeszközök használata,

ah) a part megközelítése, partraszállás túlélési járművel;

b) gyakorlati vizsga

ba) a túlélési jármű vízre bocsátásakor, a be- és kiszállás alkalmával, továbbá a hajótól eltávolodáskor kiadandó parancsok ismerete és végrehajtása,

bb) a mentőmellény felöltése, vízbeugrás, beszállás a járműbe, vízből sérült személyek beemelése, azok ellátása és szállítása,

bc) evezés, kormányzás, árboc felállítása, vitorla felszerelése, a hajó vezetése vitorlával, csónak kormányzása tájolóval, jelzőeszközök használata,

bd) a hordozható rádiókészülék, rádióbóják kezelése, használata,

be) a túlélési jármű motorjának indítása, üzemeltetése, a hozzá tartozó tűzoltó készülék használata.

Rádiókezelői képesítés

Képesítési előírások

Az általános rádiókezelő bizonyítvány (GOC168) tengeri mozgószolgálatban bármely hajó rádióberendezésének kezelésére és azon történő forgalmazásra jogosít. A bizonyítvány 5 évig érvényes.

A korlátozott rádiókezelő bizonyítvány (ROC169) tengeri mozgószolgálatban bármely hajó rádióberendezésének kezelésére és azon történő forgalmazásra jogosít, feltéve, hogy a berendezés kezeléséhez egyszerű külső kapcsolók használatára van szükség, és a berendezés maga biztosítja a frekvenciastabilitást a Nemzetközi Rádiószabályzat 2. függelékében rögzített tűréshatárok között, továbbá amely a GMDSS szerinti A1 körzetben szükséges. A bizonyítvány 5 évig érvényes.

A képesítések megszerzésének feltételei

a) jóváhagyott elméleti és gyakorlati képzés,

b) a hajózási hatóság előtt tett elméleti és gyakorlati vizsga

A képesítővizsgák tantárgyai

a) az elméleti vizsgatárgy témakörei:

aa) a tengeri mozgószolgálat alapelveinek ismerete,

ab) a fedélzeti rádióállomások alapvető berendezéseinek gyakorlati ismerete és használatának képessége,

ac) a GMDSS rendszer és alrendszerek üzemeltetési eljárásai és gyakorlati üzemeltetése,

ad) szolgálat szükséghelyzetben,

ae) a mentési, felkutatási rendszerek és eljárások ismerete,

af) helyzetjelző rendszerek és eljárások,

ag) a nemzetközi kódjelzések, a mentési és felkutatási kézikönyv, a szabványos tengerészeti szakszótár alkalmazása,

ah) a rádión keresztül orvosi ellátást biztosító rendszerek és eljárások,

ai) általános kommunikációs ismeretek,

c) gyakorlati vizsga szimulátoron.

Radarkezelői képesítés

Képesítési előírások

A radarkezelői bizonyítvány a hajó radarberendezésének kezelésére jogosít.

A képesítések megszerzésének feltételei

a) jóváhagyott képzés elvégzése,

b) igazolt tengeri radarkezelői gyakorlat és szimulátoron vagy élő radaron letett vizsga.

A képesítővizsgák tantárgyai

a) elméleti vizsga

aa) a radar működési elve, jellemzői,

ab) az IMO előírásai a radarra,

ac) radarnavigáció, plottolási gyakorlat,

ad) a tengeren történő összeütközések elkerülésére vonatkozó szabályok ismerete;

b) gyakorlati vizsga

ba) helymeghatározás különféle esetei parti céltárgyakkal,

bb) a céltárgy hajó sebesség, útiránya, céltárgy hajó legszorosabb megközelítési távolsága és céltárgy hajó legszorosabb megközelítési távolságának időpontja meghatározása,

bc) elkerülő manőver útirány és/vagy sebességváltoztatással,

bd) radargyakorlat tengeri térkép segítségével.

ARPA-kezelői képesítés

Képesítési előírások

Az ARPA-kezelői bizonyítvány a hajó ARPA berendezésének kezelésére jogosít.

A képesítések megszerzésének feltételei

a) radarkezelői bizonyítvány,

b) jóváhagyott képzés elvégzése, és szimulátoron vagy hajón üzemelő ARPA-n letett vizsga.

A képesítővizsgák tantárgyai

a) elméleti vizsga

aa) a plottolási módszerek áttekintése,

ab) az ARPA működési elve, üzemi jellemzői,

ac) IMO előírások az ARPA-ra,

ad) a tengeren történő összeütközések elkerülésére vonatkozó szabályok ismerete;

b) gyakorlati vizsga

ba) a helymeghatározás különféle módszerei, relatív és valódi plottolás,

bb) a céltárgy hajó sebesség, útiránya, céltárgy hajó legszorosabb megközelítési távolsága és céltárgy hajó legszorosabb megközelítési távolságának időpontja meghatározása, az automatikus célfigyelés műveletei,

bc) elkerülő manőver útirány és/vagy sebesség változtatással,

bd) gyakorlati vizsgafeladat tengeri térkép és az automatikus célfigyelés használatával.

ILO 176. számú egyezménye szerint kiadható nem STCW képesítések

Megszerezhető képesítések

Fedélzetmester

Kormányosmatróz

Matróz

A képesítések megszerzésének feltételei

Fedélzetmester:

aa) 30 havi igazolt fedélzeti szolgálat, vagy

ab) 24 hónap igazolt fedélzeti szolgálat és hajózási szakképzésben szerzett képesítő bizonyítvány,

ac) navigációs őrszolgálat képesített tagja bizonyítvány,

Kormányosmatróz:

ba) 12 havi igazolt fedélzeti szolgálat,

bb) navigációs őrszolgálat képesített tagja képesítés,

Matróz:

ca) 7 havi igazolt fedélzeti szolgálat,

cb) navigációs őrszolgálat képesített tagja képesítés

A képesítővizsgák tantárgyai

Fedélzetmester:

aa) hajóművelettan,

ab) hajószerkezettan,

ac) fedélzeti gépek,

ad) hajókarbantartás,

ae) fedélzeti leltár- és anyagismeret,

af) gyakorlati munkák fedélzeti gépekkel.

Kormányosmatróz:

ba) rakodó- és kikötőberendezések ismerete,

bb) hajófelszerelés,

bc) kormányberendezések, a mágneses és pörgettyűs tájoló alapvető ismeretei,

bd) navigációs alapismeretek,

be) a tengeren történő összeütközések megelőzésére vonatkozó szabályok ismerete,

bf) hang-fény vagy céltárgy megközelítő iránylatának meghatározása (fokokban),

bg) rakománykezelési alapismeretek.

Matróz:

ca) hajókarbantartás és felszerelés,

cb) tengeri környezetvédelmi ismeretek,

cc) túlélés-technikai eszközök és berendezések használatának ismerete,

cd) jelzéstani ismeretek,

ce) havaria eszközök használatának alapismeretei.

Jogszabályi vonatkozás 

Tevékenységünket a következő jogszabályok határozzák meg:

 • 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről
 • 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet a hajózási hatósági eljárások díjairól

Egyéb információk

Előzetesen tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy a hajózási hatóságnál előkészületben van egyes vizsgatípusok elektronikus formában való lebonyolítása.

 

Tengeri képzési anyagok

 Műszaki ismeretek

Csurdi Gyula

Hűtőgépek - Poseidon Bt., 2001

Vámosi György

Diesel hajtóanyagok befecskendezése, szabályozása - Jegyzet, 1998


Makk Gusztáv

A hajó műszaki üzemében előforduló vegyes érdekességek - Poseidon Bt, 2000


Makk Gusztáv

Tengeri hajó általános műszaki anyag - Poseidon Bt, 2001


Csurdi Gyula

Pneumatika a korlátlan II. géptiszti, gépüzemvezetői képesítő vizsgára történő felkészüléshez - Poseidon Bt., 2003.


Dr. Vass Ödön

Hajók elmélet, szerkezete és építése - Nautis Hajózási Szaktanácsadó és Oktatási Betéti Társaság 2004


Mekkey Péter

Üzem és kenőanyagok, szeparátorok - Poseidon Bt. 1993/2002.

 

Elektronika

G.S.White

Elektronika az üzemanyagrendszer vezérlésében - Jegyzet, 1998


Kovách Géza 

Elektronika az üzemanyag vezérlésében - Poseidon Bt. 1998/2002.

 

Környezetvédelem

Negyeliczky János

Tengeri környezetvédelem - CD - , 2007

 

Számítógépes programok

MAK Motoren GmbH.

A főgép üzemellenőrzései, szabályozása - MAK Motoren GmbH,Kiel,1999


Műszaki Egyetem Kaloritikus Tanszék

A SULCZER motor fékpadi, ellenőrzési programja - Műszaki Egyetem,KaloritikusTanszék,1991

 

Angol nyelv

Csurdi Gyula

Hajógépészeti szógyűjtemény - Poseidon Bt., 2001.


Csurdi Gyula 

Angol nyelvű kommunikáció a személyi biztonságtechnikai vizsgához - Poseidon Bt. 2002.

 

Tűzvédelem

Makk Gusztáv

Alapfokú tűzvédelmi ismeretek - Poseidon Bt., 2002.


Makk Gusztáv

Emeltszintű tűzvédelmi ismeretek - Posidon Bt. 1998/2002.

 

Hajózástan

Lambert Lajos - JuhászÁdám 

Hajózás jégben  - Poseidon Bt., 2002.

 

Személyi túléléstechnika

Lambert Lajos    

Személyi túléléstechnikaiismeretek - Poseidon Bt. 2002.

 

Kommunikáció

Juhász Ádám 

A korlátozott tengeri URH rádiókezelői képzés - CD - Juhász Ádám. 2004.

 

Veszélyes áruk

Negyeliczky János    

Veszélyes áruk tengeri szállítása - CD , 2007

 

Jog

Dr. Vass Ödön  

Jogi ismeretek fedélzeti tisztek részére - Nautis HajózásiSzaktanácsadó és Oktatási Bt., 2002

 

Képzési anyagok jóváhagyása

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001/ (IV. 27.) KöViM rendelet alapján a hajózási hatósági által jóváhagyott képzés(ek) során a Képző szerv által felhasználni kívánt oktatási anyagok (könyv, tansegédlet és jegyzet, valamint ezek elektronikus formája) csak a hajózási hatóság oktatási anyagra vonatkozó elfogadó nyilatkozata, jóváhagyása, illetve elbírálása, majd a Képző szerv képzési engedélyébe történő felvétele után használható fel oktatási segédletként.

Hajózási képesítések megszerzésének oktatására irányuló oktatási anyagok (könyv, tansegédlet és jegyzet, valamint ezek elektronikus formája) jóváhagyásának eljárásával kapcsolatos hatósági eljárási díjakat a hajózási hatósági eljárási díjakról szóló 29/2001. (IX.1.) KöViM rendelet tartalmazza.

A vizsga

Magyarul nem beszélő vizsgázó esetében a vizsgázó kötelezettsége a tolmács biztosítása, és az emiatt felmerülő költségek viselése. A tolmács nem rendelkezhet hajós képesítéssel.

A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 2. §-a alapján szakfordítást vagy tolmácsolást az végezhet, aki szakfordító vagy tolmács képesítéssel rendelkezik.

A vizsgázónak a vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt kell hozni, amennyiben tolmács bevonásával kerül megrendezésre a vizsga a tolmácsnak is rendelkeznie kell személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal.

Kihelyezett vizsgák

A meghirdetett időponttól eltérő időpontban és helyszínen tartott vizsgát legalább 10 fő és legfeljebb 40 fő estén lehet kérelmezni, de a kiszálláskor felmerült költségeket a vizsga szervezője köteles előre befizetni. Kihelyezett vizsga csak olyan helyszínen engedélyezhető ahol a vizsga, tárgyi és ergonómiai követelményei minden szempontból megfelelnek a jogszabályban és a „Vizsgaszabályzat"-ban meghatározott feltételeknek. 

Vizsgatípusok

Az elméleti vizsgát a vizsga megkezdésétől számított egy éven belül be kell fejezni.

A gyakorlati vizsgát a sikeres elméleti vizsga letétele után (18 hónapon belül) be kell fejezni. A gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető.

Aki az elméleti vagy gyakorlati vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg, illetőleg akadályoztatását legalább 1 munkanappal a vizsga megkezdése előtt írásban (e-mail) nem jelzi a Hajózási Hatóságnál vagy elkésik a vizsga megkezdéséről, a vizsgadíj visszatérítésére nem tarthat igényt.

Sikertelen vizsga esetén egy hét elteltével javítóvizsga tehető (maximum 2 vizsgatárgy sikertelen minősítése esetén).

Ismétlő vizsgára kerül sor, ha a vizsgázó több mint két tárgyból volt sikertelen, vagy a második javítóvizsga is sikertelen volt. Az ismétlő vizsgán a megszerezni kívánt képesítés összes tantárgyából vizsgázni kell (azokból is amelyek már korábban sikerültek). Ismétlő vizsga a sikertelen vizsgát, javítóvizsgát követő legalább három hónap elteltével tehető.

Milyen esetekben kaphatok felmentést a vizsga alól?
 • Amennyiben a jelölt már rendelkezik hajós képesítéssel, a megszerezni kívánt képesítésnél csak azokból a tárgyakból kell vizsgázni, amelyekből a jelölt még nem vizsgázott.
 • Ha a vizsgázó korábban iskola rendszerű képzésben tett olyan sikeres vizsgát amely azonos, vagy magasabb szintű, mint az adott vizsgatárgy, felmentést kérhet, melyhez csatolni kell a sikeres vizsga dokumentumát, és a vizsgatárgy tematikáját.

 

Gyakorlati vizsga alól nem adható felmentés.

Vizsgatárgyak alóli felmentési kérelmet a vizsgára történő jelentkezéssel egy időben kell benyújtani, a felmentési kérelem eljárási díja megegyezik a vizsga elemenkénti díjával.

Vizsgára jelentkezés

A jelentkező csak akkor vehet részt a vizsgán, ha a vizsga időpontja előtt legalább 10 munkanappal postai úton beérkezik, illetve személyesen, vagy képzőszerven keresztül leadja a jelentkezési lapját és legkésőbb a vizsga előtt 3 munkanappal (hiánypótlási időszak) minden szükséges dokumentumot benyújtott és az összes feltételnek eleget tett.

Milyen feltételeknek kell megfelelni a vizsgára jelentkezéshez?
 • A jelentkezési lapok kitöltése (Ügyfélszolgálat ügyfélszolgálati program alapján - fontos a verziószám mert folyamatos a jogszabálykövetés).
 • Jóváhagyott képzésben történt eredményes részvétel igazolása (minden olyan képesítés esetén, ami önálló vezetésre jogosít) - Jóváhagyott képzés elvégzése alól felmentést kaphat az a jelölt, aki – a hajózási hatóság által elismert iskolarendszerű képzés keretében – hajós szakmunkás, hajózási technikus, hajózási üzemmérnök vagy hajózási mérnök képesítést szerzett.
 • Elméleti vizsgához betöltött 17. életév, gyakorlati vizsgához betöltött 18. életév
 • Vizsgadíj befizetését számlával és a hozzá tartozó pénztárbizonylattal (pénztárban való fizetésnél), utalási bizonylattal, vagy a hatóság által adott sárga csekk eredeti feladóvevényével lehet igazolni.
 • A  belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői vizsga és(vagy) a  belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői vizsga megléte. A kétféle  belvízi képesítés megléte esetén kapható meg a kétféle(kisgéphajó-vezetői és vitorlás kishajó-vezetői) kiterjesztés

 

Jogszabályi vonatkozás

A vizsgára jelentkezés egyéb feltételei a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV.27) KöVim rendelet 4. számú mellékletének II. Fejezetében olvashatók.

 

Tengerész Szolgálati Könyv

A Tengerész Szolgálati Könyv megléte a hivatásos tengerészként történő munkavégzés alapfeltétele.  Tengerész szolgálati könyv kiállítása, cseréje, pótlása és az abban rögzített adatok igazolása, ellenjegyzése, adatainak nyilvántartása, hitelesítése a 26/2002. (XI. 29.) GKM rendelet alapján történik.

Az egészségi alkalmasság bejegyzése a TSzK-ba a 21/2002. (XI. 8.) GKM-ESzCsM együttes rendelet alapján történik.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a Tengerész Szolgálati Könyv kiállításához?
 • kitöltött, aláírt kérelem,
 • a befizetés megtörténtének igazolása
 • túlélési Járműkezelő bizonyítvány másolata
 • alapfokú tűzvédelmi- személyi túlélés technikai - személyi biztonságtechnikai bizonyítvány másolata
 • első segélynyújtási bizonyítvány másolata
 • érvényes orvosi alkalmassági
 • 2 db fénykép

 

Hivatásos tengerész képesítő bizonyítvány

A hivatásos tengerész képesítések kiállítása a 15/2001 (IV.27) KöViM alapján történik.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a Hivatásos tengerész képesítő bizonyítvány kiadásához?
 • kitöltött, aláírt kérelem,
 • a befizetés megtörténtének igazolása
 • A képzőszerv által kiállított képzési igazolás
 • Érvényes orvosi alkalmassági
 • 2 db fénykép

 

Vizsga nélkül kiadható tengeri képesítések, pótlás, csere

Vizsga nélkül akkor adható ki egy képesítés, ha lejár, de a hosszabbítás nem hatósági vizsgához, hanem akkreditált képzőszerv által kiállított képzési igazoláshoz kötött, illetve a hosszabbításhoz elég a kérelem benyújtása.

Képesítés pótlására annak elvesztésekor, megsemmisülésekor kerül sor, cserét pedig a bizonyítvány megrongálódása, vagy a formátum módosulása tesz szükségessé.

A képesítő okmányok kiállítását a 15/2001 (IV.27) KöViM rendelet szabályozza.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a vizsga nélkül kiadható tengeri képesítések kiállításához?
 • kitöltött, aláírt kérelem,
 • a befizetés megtörténtének igazolása
 • a hosszabbítandó, ill. cserélendő bizonyítvány eredeti példánya
 • akkreditált képzőszerv által kiállított képzési igazolás (amennyiben a hosszabbítás felújító vizsgához kötött, de az nem hatósági vizsga)
 • Érvényes orvosi alkalmassági
 • 2 db fénykép

 

Jogszabályi vonatkozás

A hajózás személyi okmányai, a hajós ill. tengerész szolgálati könyv, a belvízi hivatásos, szolgálati és kedvtelési célú, ill. a tengeri hivatásos és kedvtelési célú képesítések, fedélzeti és gépész képesítések kiadását cseréjét, pótlását a vizsga nélkül kiadható okmányokat a következő jogszabályok határozzák meg:

 • 237/2002. (XI.08.) Korm. rendelet hajózási hatóság feladat és jogköréről
 • 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről
 • 26/2002. (XI.29.) hajós és tengerész szolgálati könyvről
 • 28/2000. (XII.18) hajózási tevékenység engedélyezési rendjéről szóló rendelet tartalmazza
 

Az eljárási díjakat a 29/2001 (IX.01) KöViM rendelet határozza meg.

                                                                                            

Hajózási képesítésekhez kapcsolódó hatósági díjak    Ft/darab

a képesítő vizsgák díjait a vizsga vizsgaelemeinek száma alapján kell megfizetni

 

egyes vizsgaelemek díjai:

 

a) teszt elem

7 000

b) írásbeli vagy szóbeli elem

 8 000

c) gyakorlati elem

18 000

d) számítógépes vizsgaelem

6 000

e) eset tanulmány

15 000

egyéb eljárások

 

a) képesítő okmány kiállításának díja

3 000

b) kártya formátumú biztonsági okmányok kiállításának díja

13 000

c) szolgálati idő igazolása szolgálati könyvben hajónként

2 000

d) képesítés, szolgálat igazolása belföldi, külföldi szerv, szervezet, társaság felé

7 000

e) hatósági bejegyzés a szolgálati könyvbe

1 000

f) oktatási napló kiadása

3 000

g) képzés engedélyezésének alapdíja

84 000

továbbá tárgyanként

4 000

h) képzési engedély módosításának, kiegészítésének alapdíja

40 000

továbbá tárgyanként

4 000

i) tansegédlet jóváhagyásának alapdíja

65 000

továbbá A4 oldalanként

2 000

j) számítógépes képzési program jóváhagyásának alapdíja

32 000

továbbá minden megkezdett Megabájt

3 000

ha a vizsgát a kérelmező a hajózási hatóság által meghirdetett helyeken és időpontokon kívül kívánja, akkor a hajózási hatóság emiatt felmerülő költségeit megtéríteni köteles

 

a gyakorlati vizsgák díja a vizsgához szükséges hajó költségeit nem tartalmazza

 

a felmentési kérelem eljárási díja megegyezik a vizsga elemenkénti díjával