Tengeri kedvtelési célú képesítések


Megszerezhető képesítések

 • A kedvtelési célú IV. osztályú tengeri kishajó-vezetői  képesítés
 • A kedvtelési célú III. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés
 • A kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés
 • A kedvtelési célú I. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítés
 • A kedvtelési célú GMDSS kezelői (SRC) képesítés
 • A kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) képesítés
 • A kedvtelési célú radarhajós (kiegészítő) képesítés

A tengeri kedvtelési célú kisgéphajó, illetve vitorlás kishajó vezetői képesítés maximum 24 méter hosszú, és maximum 12 fő befogadóképességű hajók kezelésére jogosít.

Képzőszervek

Magyar Jacht Akadémia

Tanfolyamok

 • A kedvtelési célú IV. osztályú tengeri kishajó-vezetői  tanfolyam
 • A kedvtelési célú III. osztályú tengeri kishajó-vezetői tanfolyam
 • A kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői tanfolyam
 • GMDSS kezelői ROC
 • A kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) tanfolyam

Cím

1116 Budapest, Barázda u. 18. fsz. 104. Megtekintés a térképen

Telefon

+36 (1) 206-0884

Mobil

+36 (20) 919-4859

Fax

+36 (1) 206-0884

Email

info@vitorla.com

Web

http://www.vitorla.com/

 

G.S.Poseidon tengerészképző központ

 • A kedvtelési célú III. osztályú tengeri kishajó-vezetői tanfolyam
 • A kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői tanfolyam
 • A kedvtelési célú GMDSS kezelői (SRC) tanfolyam
 • A kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) tanfolyam
 • A kedvtelési célú radarhajós (kiegészítő) tanfolyam

Cím

1052 Budapest, Károly krt. 18. Megtekintés a térképen

Telefon

(06-1) 317-5250

Mobil

+36-20 980-9954

Fax

(06-1) 266-7522

Email

poseidon@eqnet.hu

Web

http://gs-poseidon.hu/

 

Deckpartner KFT

A kedvtelési célú IV. osztályú tengeri kishajó-vezetői tanfolyam

Cím

1211 Budapest, Weiss Manfréd u. 2. Megtekintés a térképen

Mobil

+36 30 9225 463

Email

deckpartner@deckpartner.hu

Web

http://www.deckpartner.hu/

 

Jogszabályi vonatkozás

Tevékenységünket a következő jogszabályok határozzák meg:

 • 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről
 • 28/2000. (XII.18.) KöViM rendelet a hajózási tevékenység engedélyezésének rendjéről
 • 29/2001. (IX. 1.) KöViM rendelet a hajózási hatósági eljárások díjairól

 

Egyéb információk

Előzetesen tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy a hajózási hatóságnál előkészületben van egyes vizsgatípusok elektronikus formában való lebonyolítása.

 

Tengeri képzési anyagok

Műszaki ismeretek    

Csurdi Gyula    

Hűtőgépek - Poseidon Bt., 2001

 

Vámosi György

Diesel hajtóanyagok befecskendezése, szabályozása - Jegyzet, 1998

 

Makk Gusztáv  

A hajó műszaki üzemében előforduló vegyes érdekességek - Poseidon Bt, 2000

    

Makk Gusztáv    

Tengeri hajó általános műszaki anyag - Poseidon Bt, 2001
   

Csurdi Gyula    

Pneumatika a korlátlan II. géptiszti, gépüzemvezetői képesítő vizsgára történő felkészüléshez  - Poseidon Bt., 2003.

 

Dr. Vass Ödön    

Hajók elmélet, szerkezete és építése - Nautis Hajózási Szaktanácsadó és Oktatási Betéti Társaság - 2004

 

Mekkey Péter 

Üzem és kenőanyagok, szeparátorok - Poseidon Bt. 1993/2002.

 

Elektronika 

G.S.White

Elektronika az üzemanyagrendszer vezérlésében - Jegyzet, 1998
    

Kovách Géza 

Elektronika az üzemanyag vezérlésében - Poseidon Bt. 1998/2002.

 

Környezetvédelem  

Negyeliczky János    

Tengeri környezetvédelem - CD - , 2007

 

Számítógépes programok 

MAK Motoren GmbH. 

A főgép üzemellenőrzései, szabályozása - MAK Motoren GmbH,Kiel,1999
    

Műszaki Egyetem Kaloritikus Tanszék

A SULCZER motor fékpadi, ellenőrzési programja - Műszaki Egyetem, KaloritikusTanszék,1991

 

Angol nyelv    

Csurdi Gyula    

Hajógépészeti szógyűjtemény - Poseidon Bt., 2001.
  

Csurdi Gyula    

Angol nyelvű kommunikáció a személyi biztonságtechnikai vizsgához - Poseidon Bt. 2002.

 

Tűzvédelem    

Makk Gusztáv    

Alapfokú tűzvédelmi ismeretek - Poseidon Bt., 2002.
    

Makk Gusztáv    

Emeltszintű tűzvédelmi ismeretek - Posidon Bt. 1998/2002.

 

Hajózástan    

Lambert Lajos-JuhászÁdám    

Hajózás jégben - Poseidon Bt., 2002.

 

Személyi túléléstechnika  

Lambert Lajos    

Személyi túléléstechnikaiismeretek - Poseidon Bt. 2002.

 

Kommunikáció  

Juhász Ádám  

A korlátozott tengeri URH rádiókezelői képzés - CD - Juhász Ádám. 2004.


Veszélyes áruk    

Negyeliczky János    

Veszélyes áruk tengeri szállítása - CD , 2007

 

Jog  

Dr. Vass Ödön  

Jogi ismeretek fedélzeti tisztek részére - Nautis HajózásiSzaktanácsadó és Oktatási Bt., 2002

Képzési anyagok jóváhagyása

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001/ (IV. 27.) KöViM rendelet alapján a hajózási hatósági által jóváhagyott képzés(ek) során a Képző szerv által felhasználni kívánt oktatási anyagok (könyv, tansegédlet és jegyzet, valamint ezek elektronikus formája) csak a hajózási hatóság oktatási anyagra vonatkozó elfogadó nyilatkozata, jóváhagyása, illetve elbírálása, majd a Képző szerv képzési engedélyébe történő felvétele után használható fel oktatási segédletként.

Hajózási képesítések megszerzésének oktatására irányuló oktatási anyagok (könyv, tansegédlet és jegyzet, valamint ezek elektronikus formája) jóváhagyásának eljárásával kapcsolatos hatósági eljárási díjakat a hajózási hatósági eljárási díjakról szóló 29/2001. (IX.1.) KöViM rendelet tartalmazza.

A vizsga

Magyarul nem beszélő vizsgázó esetében a vizsgázó kötelezettsége a tolmács biztosítása, és az emiatt felmerülő költségek viselése. A tolmács nem rendelkezhet hajós képesítéssel.

A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 2. §-a alapján szakfordítást vagy tolmácsolást az végezhet, aki szakfordító vagy tolmács képesítéssel rendelkezik.

A vizsgázónak a vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt kell hozni, amennyiben tolmács bevonásával kerül megrendezésre a vizsga a tolmácsnak is rendelkeznie kell személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal.

Kihelyezett vizsgák

A meghirdetett időponttól eltérő időpontban és helyszínen tartott vizsgát legalább 10 fő és legfeljebb 40 fő estén lehet kérelmezni, de a kiszálláskor felmerült költségeket a vizsga szervezője köteles előre befizetni. Kihelyezett vizsga csak olyan helyszínen engedélyezhető ahol a vizsga, tárgyi és ergonómiai követelményei minden szempontból megfelelnek a jogszabályban és a „Vizsgaszabályzat"-ban meghatározott feltételeknek. 

Vizsgatípusok

Az elméleti vizsgát a vizsgára való jelentkezéstől számított egy éven belül meg kell kezdeni.

Sikertelen vizsga esetén javítóvizsga a sikertelen vizsgát követő legalább egy hét elteltével, de legfeljebb egy éven belül tehető.

A gyakorlati vizsgát a sikeres elméleti vizsga letétele után (18 hónapon belül) be kell fejezni. A gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető.

Aki az elméleti vagy gyakorlati vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg, illetőleg akadályoztatását legalább 1 munkanappal a vizsga megkezdése előtt írásban (e-mail) nem jelzi a Hajózási Hatóságnál vagy elkésik a vizsga megkezdéséről, a vizsgadíj visszatérítésére nem tarthat igényt.

A gyakorlati vizsgához üzemkész, érvényes okmányokkal rendelkező, kötelező felszerelésekkel ellátott hajót (melynek a 15/2001 (IV.27) KöViM rendelet 7. melléklet 7. pontjában meghatározott kritériumoknak kell megfelelni) a vizsgázó köteles biztosítani, jóváhagyott tanfolyamot követő vizsga esetén a képzőszerv is biztosíthatja. A vizsgán használt hajóért és annak személyzetéért, valamint a vizsgán résztvevők biztonságáért, a hajó szabályos közlekedéséért a hajó felelős vezetője felel, (a hajó felelős vezetőjének rendelkeznie kell az adott hajókategóriára szóló, vagy magasabb képesítéssel, kedvtelési célú vizsga esetében legalább hivatásos kishajó-vezetői képesítéssel) ilyen személy hiányában a vizsga nem tartható meg.

Milyen esetekben kaphatok felmentést a vizsga alól?
 • Amennyiben a jelölt már rendelkezik hajós képesítéssel, a megszerezni kívánt képesítésnél csak azokból a tárgyakból kell vizsgázni, amelyekből a jelölt még nem vizsgázott.
 • Ha a vizsgázó korábban iskola rendszerű képzésben tett olyan sikeres vizsgát amely azonos, vagy magasabb szintű, mint az adott vizsgatárgy, felmentést kérhet, melyhez csatolni kell a sikeres vizsga dokumentumát, és a vizsgatárgy tematikáját.

Gyakorlati vizsga alól nem adható felmentés.

Vizsgatárgyak alóli felmentési kérelmet a vizsgára történő jelentkezéssel egy időben kell benyújtani, a felmentési kérelem eljárási díja megegyezik a vizsga elemenkénti díjával.

Vizsgára jelentkezés

A tengeri kedvtelési célú kishajó-vezetői  elméleti vizsgákat a Hatóság az előre egyeztetett időpontokban, Budapesten a Teréz krt. 62-ben tartja meg.

A gyakorlati, szimulátoros vizsgák a Képzőszervek szimulátoros tantermeiben történnek.

 

A jelentkező csak akkor vehet részt a vizsgán, ha a vizsga időpontja előtt legalább 5 munkanappal a jelentkezési lapját és minden szükséges dokumentumot benyújtott és az összes vizsgára bocsátási feltételnek eleget tett.

Elérhetőségeink

Hajózási Hatósági Főosztály

hhf@nfm.gov.hu  |  +36 (1) – 510 0102

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 12.30-15.30  |  Szerda: 08.30-12.00, 12.30-15.30  |  Péntek: 08.30-12.00

 

 

TOVÁBB A VIZSGANAPTÁRRA

Milyen feltételeknek kell megfelelni a vizsgára jelentkezéshez?
 • A jelentkezési lapok kitöltése (Ügyfélszolgálat ügyfélszolgálati program alapján - fontos a verziószám mert folyamatos a jogszabálykövetés).
 • Jóváhagyott képzésben történt eredményes részvétel igazolása (minden olyan képesítés esetén, ami önálló vezetésre jogosít) - Jóváhagyott képzés elvégzése alól felmentést kaphat az a jelölt, aki – a hajózási hatóság által elismert iskolarendszerű képzés keretében – hajós szakmunkás, hajózási technikus, hajózási üzemmérnök vagy hajózási mérnök képesítést szerzett.
 • Elméleti vizsgához betöltött 17. életév, gyakorlati vizsgához betöltött 18. életév
 • A kedvtelési célú I. osztályú tengeri kishajó-vezetői képesítésnél (betöltött 21. életév)
 • Vizsgadíj befizetését számlával és a hozzá tartozó pénztárbizonylattal (pénztárban való fizetésnél), utalási bizonylattal, vagy a hatóság által adott sárga csekk eredeti feladóvevényével lehet igazolni.
 • A  belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői vizsga és(vagy) a  belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői vizsga megléte. A kétféle  belvízi képesítés megléte esetén kapható meg a kétféle(kisgéphajó-vezetői és vitorlás kishajó-vezetői) kiterjesztés

A vizsgára jelentkezés, az okmányok leadása és a fizetés ügyfélszolgálatunkon történik (1066. Budapest, Teréz krt. 62. földszint) ügyfélszolgálati időben.

Mit kell mellékelni a kedvtelési vizsga jelentkezéshez?
 • Alapfokú iskolai végzettség igazolása.
 • Elméleti vizsgához betöltött 17. életév, gyakorlati vizsgához betöltött 18. életév igazolása.
 • Pontosan, hiánytalanul, olvashatóan kitöltött jelentkezési lap (nyilatkozatokkal, aláírással együtt).
 • 2 db színes igazolványkép (35 mm X 45 mm).
 • Jóváhagyott képzés elvégzésének igazolása (elmélet, gyakorlat).
 • Igazolás az egészségügyi alkalmasságról.
 • Vizsgadíj befizetésének igazolása.
 • Tolmács igénybevétele esetén az illető szakfordító vagy tolmács képesítése.

 

Jogszabályi vonatkozás

A vizsgára jelentkezés egyéb feltételei a hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV.27) KöVim rendelet 4. számú mellékletének II. Fejezetében olvashatók.

 

1) A belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői vizsga

a) Hajózási Szabályzat

b) hajózási ismeretek – kisgéphajó,

c) gyakorlati vizsga – kisgéphajó.

 

2) A belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői vizsga

a) Hajózási Szabályzat,

b) hajózási ismeretek – vitorlás kishajó,

c) gyakorlati vizsga – vitorlás kishajó.

 

3) A kedvtelési célú IV. osztályú tengeri kishajó-vezetői vizsga

a) közlekedési ismeretek tengeri kishajóval,

b) tengeri kishajó üzemeltetési ismeretek,

c) navigációs és térképészeti alapismeretek.

 

4) A kedvtelési célú III. osztályú tengeri kishajó-vezetői vizsga

a) tengeri navigációs ismeretek,

b) életbiztonság a tengeren,

c) a tengeri környezet ismerete,

d) tengeri jogi ismeretek.

 

5) A kedvtelési célú II. osztályú tengeri kishajó-vezetői vizsga:

a) csillagászati navigáció,

b) árapály hajózási ismeretek,

c) óceánhajózási navigációs ismeretek.

 

6) A kedvtelési célú radarhajós (kiegészítő) vizsga:

a) radarhajózási ismeretek,

b) gyakorlati vizsga – radarhajózás (a gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető).

 

7) A kedvtelési célú korlátozott GMDSS kezelői (SRC) vizsga:

a) a korlátozott GMDSS rendszer alapelvei,

b) VHF rádiótelefon kezelés és gyakorlati kommunikációs ismeretek.

 

8) A kedvtelési célú GMDSS kezelői (LRC) vizsga:

a) a GMDSS rendszer alapelvei,

b) GMDSS berendezés kezelés és gyakorlati kommunikációs ismeretek.

Vizsgakérdések

 

Kedvtelési célú tengeri képesítések

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a kedvtelési célú tengeri képesítések kiállításához?
 • kitöltött, aláírt kérelem,
 • a befizetés megtörténtének igazolása
 • akkreditált képzőszerv által kiállított képzési igazolás 
 • elsősegély nyújtási bizonyítvány másolata
 • az előírt gyakorlatot igazoló gyakorlati oktatási napló másolata (kivétel: Rádiós képesítés (ROC, GOC) esetén)
 • érvényes orvosi alkalmassági
 • 2 db fénykép 

 

Vizsga nélkül kiadható tengeri képesítések, pótlás, csere

Vizsga nélkül akkor adható ki egy képesítés, ha lejár, de a hosszabbítás nem hatósági vizsgához, hanem akkreditált képzőszerv által kiállított képzési igazoláshoz kötött, illetve a hosszabbításhoz elég a kérelem benyújtása.

Képesítés pótlására annak elvesztésekor, megsemmisülésekor kerül sor, cserét pedig a bizonyítvány megrongálódása, vagy a formátum módosulása tesz szükségessé.

A képesítő okmányok kiállítását a 15/2001 (IV.27) KöViM rendelet szabályozza.

Milyen dokumentumokat kell benyújtani a vizsga nélkül kiadható tengeri képesítések kiállításához?
 • kitöltött, aláírt kérelem,
 • a befizetés megtörténtének igazolása
 • a hosszabbítandó, ill. cserélendő bizonyítvány eredeti példánya
 • akkreditált képzőszerv által kiállított képzési igazolás (amennyiben a hosszabbítás felújító vizsgához kötött, de az nem hatósági vizsga)
 • Érvényes orvosi alkalmassági
 • 2 db fénykép

 

Jogszabályi vonatkozás

A hajózás személyi okmányai, a hajós ill. tengerész szolgálati könyv, a belvízi hivatásos, szolgálati és kedvtelési célú, ill. a tengeri hivatásos és kedvtelési célú képesítések, fedélzeti és gépész képesítések kiadását cseréjét, pótlását a vizsga nélkül kiadható okmányokat a következő jogszabályok határozzák meg:

 • 237/2002. (XI.08.) Korm. rendelet hajózási hatóság feladat és jogköréről
 • 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet a hajózási képesítésekről
 • 26/2002. (XI.29.) hajós és tengerész szolgálati könyvről
 • 28/2000. (XII.18) hajózási tevékenység engedélyezési rendjéről szóló rendelet tartalmazza
 

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét, hogy a kedvtelési célú kishajó-vezetői képesítések alapján – 2014. január 1-ét követően benyújtott kérelem esetén – egy bankkártya méretű biztonsági okmányon, nemzetközi kedvtelési célú hajóvezetői bizonyítvány kerül kiállításra.

Az eljárási díjakat a 29/2001 (IX.01) KöViM rendelet határozza meg.

                                                                                              

Hajózási képesítésekhez kapcsolódó hatósági díjak  Ft/darab

a képesítő vizsgák díjait a vizsga vizsgaelemeinek száma alapján kell megfizetni

 

egyes vizsgaelemek díjai:

 

a) teszt elem

7 000

b) írásbeli vagy szóbeli elem

 8 000

c) gyakorlati elem

18 000

d) számítógépes vizsgaelem

6 000

e) eset tanulmány

15 000

egyéb eljárások

 

a) képesítő okmány kiállításának díja

3 000

b) kártya formátumú biztonsági okmányok kiállításának díja

13 000

c) szolgálati idő igazolása szolgálati könyvben hajónként

2 000

d) képesítés, szolgálat igazolása belföldi, külföldi szerv, szervezet, társaság felé

7 000

e) hatósági bejegyzés a szolgálati könyvbe

1 000

f) oktatási napló kiadása

3 000

g) képzés engedélyezésének alapdíja

84 000

továbbá tárgyanként

4 000

h) képzési engedély módosításának, kiegészítésének alapdíja

40 000

továbbá tárgyanként

4 000

i) tansegédlet jóváhagyásának alapdíja

65 000

továbbá A4 oldalanként

2 000

j) számítógépes képzési program jóváhagyásának alapdíja

32 000

továbbá minden megkezdett Megabájt

3 000

ha a vizsgát a kérelmező a hajózási hatóság által meghirdetett helyeken és időpontokon kívül kívánja, akkor a hajózási hatóság emiatt felmerülő költségeit megtéríteni köteles

 

a gyakorlati vizsgák díja a vizsgához szükséges hajó költségeit nem tartalmazza

 

a felmentési kérelem eljárási díja megegyezik a vizsga elemenkénti díjával