Belvízi hivatásos és szolgálati célú képesítések


Hajózási Hatósági Főosztály elérhetőségei

Email

hhf@itm.gov.hu

ÜGYFÉLKAPCSOLATI Telefonszám

+36 (1) – 510-0201

Ügytípusok

 • Hajózási képesítő okmányok kiállítása, cseréje, pótlása.

Megszerezhető képesítések

Belvízi hivatásos fedélzeti képesítések:

 • Hajóvezető
 • Gépnélküli hajó-vezető 
 • Kishajó-vezető (hivatásos)
 • Kisgéphajó-vezető (szolgálati célú)
 • Révész „A"
 • Révész 
 • Fedélzeti tiszt
 • Géphajó-kormányos
 • Kormányos 
 • Radarhajós 
 • Úszómunkagép-vezető

Belvízi hivatásos gépüzemi képesítések:

 • Géptiszt
 • Gépkezelő

Egyéb képesítések:

 • Belvízi hajózási rádiókezelő
 • Veszélyes áru szállítási (ADN) szakértő
 • Hajózási üzemeltetési vezető

Jogszabályi vonatkozás

Tevékenységünket a következő jogszabályok határozzák meg:

Egyéb információk 

Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hajózási képesítő vizsgákra a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpontnál lehet jelentkezni.

hajozas@kavk.hu

 

 

Belvízi képzési anyagok 

A JEGYZÉKET FOLYAMATOSAN AKTUALIZÁLJUK, AZAZ JAVASOLJUK A VIZSGAFELKÉSZÜLÉS ELŐTT ISMÉTELT MEGTEKINTÉSÉT!

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (illetve jogelődjei) által jóváhagyott, ajánlott, illetve javasolt képzési anyagok jegyzéke tartalmazza azokat a vizsgafelkészülésre alkalmas dokumentumokat is (könyv, jegyzet, elektronikus anyagok, stb.), amelyeket tapasztalataink szerint eredményesen lehet felhasználni a vizsgákra történő felkészülésben (valamint egy részüket a későbbi hajózási gyakorlatban is).

A táblázatokban található régi kiadású anyagokat a hajózási hatóság jóváhagyottként fogadja el addig, amíg azok helyett korszerű új kiadvány nem jelenik meg (a képzés jóváhagyását kérelmező jelen weblap címére hivatkozva jelölheti meg a listákon szereplő kiadványokat).

Ahol a korábbi kiadványt új váltja ki, a hirdető táblán a régi törlésre kerül és a továbbiakban csak az új fogadható el jóváhagyottként.

Hasznos információk
 • Javasolt a felkészüléshez használni a jegyzékekben szereplő anyagokat, amelyek nem azonos mértékben elterjedtek, illetve nem minden esetben szerezhetők be könnyen, azonban szakmai alkalmasságuk már egyértelműen bebizonyosodott, ezért érdemes ezeket kicsit többet keresni (gyakran csak könyvtárakban lelhetők fel);
 • A jóváhagyott, vagy ajánlott magyar szakanyagokat a hajózási hatóság jóváhagyási záradékával láthatják el a szerzők.

Jogszabályi vonatkozás

A Hajózási szakterület a hajózási képesítésekről szóló 15/2001.(IV.27.) KöViM rendelet és a Nemzeti Közlekedési Hatóság (jogelődjének a Közlekedési Főfelügyeletnek) a hajózási és hajózási üzemeltetési vezetői képesítő vizsgákra felkészítő képzések engedélyezéséről és a képesítő vizsgák rendjéről szóló 4/2005. Szabályzata alapján ismerteti a Nemzeti Közlekedési Hatóság (illetve jogelődje a Közlekedési Főfelügyelet) által jóváhagyott, ajánlott, illetve javasolt képzési anyagok jegyzékét.

Képzési anyagok jóváhagyása

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001/ (IV. 27.) KöViM rendelet alapján a hajózási hatósági által jóváhagyott képzés(ek) során a Képző szerv által felhasználni kívánt oktatási anyagok (könyv, tansegédlet és jegyzet, valamint ezek elektronikus formája) csak a hajózási hatóság oktatási anyagra vonatkozó elfogadó nyilatkozata, jóváhagyása, illetve elbírálása, majd a Képző szerv képzési engedélyébe történő felvétele után használható fel oktatási segédletként.

Hajózási képesítések megszerzésének oktatására irányuló oktatási anyagok (könyv, tansegédlet és jegyzet, valamint ezek elektronikus formája) jóváhagyásának eljárásával kapcsolatos hatósági eljárási díjakat a hajózási hatósági eljárási díjakról szóló 29/2001. (IX.1.) KöViM rendelet tartalmazza.

A vizsga

A vizsgázónak a vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt kell hozni.

Kihelyezett vizsgák

A meghirdetett időponttól eltérő időpontban és helyszínen tartott vizsgát legalább 10 fő és legfeljebb 40 fő estén lehet kérelmezni, de a kiszálláskor felmerült költségeket a vizsga szervezője köteles előre befizetni. Kihelyezett vizsga csak olyan helyszínen engedélyezhető ahol a vizsga, tárgyi és ergonómiai követelményei minden szempontból megfelelnek a jogszabályban és a „Vizsgaszabályzat"-ban meghatározott feltételeknek. 

Vizsgatípusok

Az elméleti vizsgát a vizsgára való jelentkezéstől számított egy éven belül meg kell kezdeni.

Sikertelen vizsga esetén javítóvizsga a sikertelen vizsgát követő legalább egy hét elteltével, de legfeljebb egy éven belül tehető.

A gyakorlati vizsgát a sikeres elméleti vizsga letétele után (18 hónapon belül) be kell fejezni. A gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető.

Aki az elméleti vagy gyakorlati vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg, illetőleg akadályoztatását legalább 1 munkanappal a vizsga megkezdése előtt írásban (e-mail) nem jelzi vagy elkésik a vizsga megkezdéséről, a vizsgadíj visszatérítésére nem tarthat igényt.

A gyakorlati vizsgához üzemkész, érvényes okmányokkal rendelkező, kötelező felszerelésekkel ellátott hajót (melynek a 15/2001 (IV.27) KöViM rendelet 7. melléklet 7. pontjában meghatározott kritériumoknak kell megfelelni) a vizsgázó köteles biztosítani, jóváhagyott tanfolyamot követő vizsga esetén a képzőszerv is biztosíthatja. A vizsgán használt hajóért és annak személyzetéért, valamint a vizsgán résztvevők biztonságáért, a hajó szabályos közlekedéséért a hajó felelős vezetője felel, (a hajó felelős vezetőjének rendelkeznie kell az adott hajókategóriára szóló, vagy magasabb képesítéssel, kedvtelési célú vizsga esetében legalább hivatásos kishajó-vezetői képesítéssel) ilyen személy hiányában a vizsga nem tartható meg.

Milyen esetekben kaphatok felmentést a vizsga alól?
 • Amennyiben a jelölt már rendelkezik hajós képesítéssel, a megszerezni kívánt képesítésnél csak azokból a tárgyakból kell vizsgázni, amelyekből a jelölt még nem vizsgázott.
 • Ha a vizsgázó korábban iskola rendszerű képzésben tett olyan sikeres vizsgát amely azonos, vagy magasabb szintű, mint az adott vizsgatárgy, felmentést kérhet, melyhez csatolni kell a sikeres vizsga dokumentumát, és a vizsgatárgy tematikáját.

Gyakorlati vizsga alól nem adható felmentés.

Vizsgatárgyak alóli felmentési kérelmet a vizsgára történő jelentkezéssel egy időben kell benyújtani, a felmentési kérelem eljárási díja megegyezik a vizsga elemenkénti díjával.

Vizsgára jelentkezés

 

Gépkezelő és géptiszt vizsgát a Hajózási Vizsgaközpont minden hónap első hétfőjén tart.

Hivatásos fedélzeti vizsgát (hivatásos és szolgálati, kis és nagyhajó, vitorlás és géphajó hajóvezető, vonalvizsga, úszó munkagép vezető, belvízi rádiókezelő vizsga, szakmai nyelvvizsga, radarhajós vizsga) valamint hajózási üzemeltetési vezető vizsgát a Hajózási Vizsgaközpont minden hónap első csütörtökén tart.

A hivatásos vizsgákat Budapesten a Váci út 188-ban rendezzük meg alkalmanként legfeljebb 30 fő jelentkezését tudjuk elfogadni.

 

Aktuális vizsgaidőpontok megtekintése.

 

A jelentkező csak akkor vehet részt a vizsgán, ha a vizsga időpontja előtt legalább 5 munkanappal beérkezik a jelentkezési lapja és minden egyéb szükséges dokumentumot benyújtott, valamint az összes feltételnek megfelel és eleget tett a jogszabályi előírásoknak. A jelentkezési lapot az összes szükséges mellékletével együtt személyesen, postai úton vagy képzőszerven keresztül lehet benyújtani a hajózási hatósághoz.

Milyen feltételeknek kell megfelelni a vizsgára jelentkezéshez?
 • A jelentkezési lapok kitöltése
 • Jóváhagyott képzésben történt eredményes részvétel igazolása (minden olyan képesítés esetén, ami hajó önálló vezetésre jogosít) - Jóváhagyott képzés elvégzése alól felmentést kaphat az a jelölt, aki – a hajózási hatóság által elismert iskolarendszerű képzés keretében – hajós szakmunkás, hajózási technikus, hajózási üzemmérnök vagy hajózási mérnök képesítést szerzett.
 • Hivatásos vizsgáknál vizsgánként változó életkor (18 és 21 év között)
 • Vizsgadíj befizetését számlával és a hozzá tartozó pénztárbizonylattal (pénztárban való fizetésnél), utalási bizonylattal, vagy a hatóság által adott sárga csekk eredeti feladóvevényével lehet igazolni.

A vizsgára jelentkezés, az okmányok leadása és a fizetés ügyfélszolgálatunkon történik (1138. Budapest, Váci út 188., földszint) ügyfélszolgálati időben.

Mit kell mellékelni a hivatásos vizsga jelentkezéshez?
 • Legalább alapfokú iskolai végzettség igazolása.
 •  Érvényes „Hajós Szolgálati Könyv", benne:
  • Igazolás az egészségi alkalmasságról.
  • Pontosan, hiánytalanul, olvashatóan  kitöltött jelentkezési lap.
  • 2 db színes igazolványkép (35 mm X 45 mm) leadása.
  • Vizsgadíj befizetésének igazolása.
  • Tolmács igénybevétele esetén az illető szakfordító vagy tolmács képesítése.
Milyen speciális feltételei vannak a hivatásos vizsgára jelentkezésnek?
 • A szükséges szolgálati idő (megszerzendő képesítésenként változó) Hajós Szolgálati Könyvben a hajózási hatóság által igazolva.
 • Vonalvizsgához szükséges megtett utak, ill. hajózási idő Hajós Szolgálati Könyvben a hajózási hatóság által igazolva (8 hegymeneti és 8 völgymeneti út, tavakon 60-30 nap legalább kormányosi beosztásban töltött szolgálat megléte).
 • A szükséges szakmai előképzettség igazolása (bizonyos vizsgák, vizsgatárgyak elengedhetők ez alapján).
 • A megszerezni kívánt képesítéshez szükséges egyéb hajós képesítések bemutatása. (pl. hajóvezetői képesítéshez a rádiótelefon kezelő képesítés megléte szükséges).
 

Belvízi hivatásos fedélzeti vizsgatárgyak

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet 2/IV/1. táblázata szerint.


Belvízi hivatásos gépüzemi vizsgatárgyak

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001. (IV.27.) KöViM rendelet 2/B-IV/2. táblázata szerint.

Veszélyes áru szállítási (ADN) szakértő vizsgatárgyak

 • Általános ismeretek
 • Szárazárus ismeretek
 • Tartályhajós ismeretek

Hajózási üzemeltetési vezető vizsgatárgyak

 • Általános ismeretek kishajóval, komppal, úszómunkagéppel folytatott hajózási vagy úszóművön folytatott egyéb gazdasági tevékenységhez
 • Általános ismeretek nagyhajóval folytatott  hajózási tevékenységhez
 • Kiegészítő ismeretek kishajóval folytatott hajózási tevékenységhez
 • Kiegészítő ismertek komppal folytatott hajózási tevékenységhez  
 • Kiegészítő ismertek úszómunkagéppel folytatott hajózási tevékenységhez
 • Kiegészítő ismertek úszóművön folytatott egyéb gazdasági tevékenységhez
 • Kiegészítő ismeretek belvízen folytatott nemzetközi hajózási tevékenységhez
 • Kiegészítő ismertetek tengeren folytatott nemzetközi hajózási tevékenységhez

 

Hajós Szolgálati Könyv

A hajós szolgálati könyvvel kapcsolatos ügyekben Budapest Főváros Kormányhivatala jár el.

Új hajós szolgálati könyv igénylése esetén az adatlapot értelemszerűen kell kitölteni és a rajta található mellékleteket, csatolni kell. Az orvosi oldalt hajózási foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvosok névjegyzékében szereplő orvossal kell kitöltetni.

Megrongálódott, betelt hajós szolgálati könyv cseréje esetén az adatlapot értelemszerűen kell kitölteni és a rajta található mellékleteket, és az előző szolgálati könyvet csatolni kell. Az orvosi oldalt hajózási foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvosok névjegyzékében szereplő orvossal kell kitöltetni.

Elveszett, hajós szolgálati könyv pótlása az adatlapot értelemszerűen kell kitölteni és a rajta található mellékleteket csatolni kell. Az orvosi oldalt hajózási foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás nyújtására jogosult orvosok névjegyzékében szereplő orvossal kell kitöltetni.

Hajós Szolgálati Könyv évenkénti ellenőrzéséhez az adatlapot értelemszerűen kell kitölteni és a rajta található mellékleteket, csatolni kell.

Szolgálati igazolás

A szolgálati igazoláshoz az adatlapot értelemszerűen kell kitölteni és a rajta található mellékleteket, csatolni kell.

Egyedi esetek

Ha a képesítés lejár megrongálódik, abban az esetben cserére szorul. Az elveszett képesítést pótolni szükséges.

Jogszabályi vonatkozás

A hajózás személyi okmányai, a hajós ill. tengerész szolgálati könyv, a belvízi hivatásos, szolgálati és kedvtelési célú, ill. a tengeri hivatásos és kedvtelési célú képesítések, fedélzeti és gépész képesítések kiadását cseréjét, pótlását a vizsga nélkül kiadható okmányokat a következő jogszabályok határozzák meg:

Belvízi személyi okmányokra vonatkozó jogszabályok:

 

Az eljárási díjakat a 29/2001 (IX.01) KöViM rendelet határozza meg.

A vizsgával kapcsolatos eljárási díjat be lehet fizetni személyesen pénztárunkban (hétfőn 12 00–14 30, szerdán 8 00–14 30, pénteken 8 00–12 00), általunk kiadott sárga csekken vagy átutalással.

Hajózási képesítésekhez kapcsolódó hatósági díjak Ft
a képesítő vizsgák díjait a vizsga vizsgaelemeinek száma alapján kell megfizetni  
egyes vizsgaelemek díjai:  

a) teszt elem

7000

b) írásbeli vagy szóbeli elem

8000

c) gyakorlati elem

18000

d) számítógépes vizsgaelem

6000

e) eset tanulmány

15000
egyéb eljárások  

a) képesítő okmány kiállításának díja

3000

b) kártya formátumú biztonsági okmányok kiállításának díja

13000

c) szolgálati idő igazolása szolgálati könyvben hajónként

2000

d) képesítés, szolgálat igazolása belföldi, külföldi szerv, szervezet, társaság felé

7000

e) hatósági bejegyzés a szolgálati könyvbe

1000

f) oktatási napló kiadása

3000

g) képzés engedélyezésének alapdíja

84000
továbbá tárgyanként 4000

h) képzési engedély módosításának, kiegészítésének alapdíja

40000
továbbá tárgyanként 4000

i) tansegédlet jóváhagyásának alapdíja

65000
továbbá A4 oldalanként 2000

j) számítógépes képzési program jóváhagyásának alapdíja

32000
továbbá minden megkezdett Megabájt 3000
ha a vizsgát a kérelmező a hajózási hatóság által meghirdetett helyeken és időpontokon kívül kívánja, akkor a hajózási hatóság emiatt felmerülő költségeit megtéríteni köteles  
a gyakorlati vizsgák díja a vizsgához szükséges hajó költségeit nem tartalmazza  
a felmentési kérelem eljárási díja megegyezik a vizsga elemenkénti díjával