Belvízi kedvtelési célú képesítések


Megszerezhető képesítések

Kisgéphajó-vezető

A belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői képesítés belvízen - beltenger kivételével - kedvtelési céllal közlekedő kisgéphajó vezetésére és gépi berendezéseinek kezelésére jogosít. Belvízen 7,5 kW-nál nagyobb motorteljesítményű, vagy 7 m testhosszú, vagy hosszabb kisgéphajó vezetéséhez kisgéphajó vezetői engedély szükséges.

Vitorlás kishajó-vezető

A belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői képesítés belvízen - beltenger kivételével - kedvtelési céllal közlekedő vitorlás kishajó vezetésére és gépi berendezéseinek kezelésére jogosít. 10 m2-es vagy azt meghaladó névleges vitorlafelületű vagy 7 m testhosszú, vagy hosszabb vitorlás kishajó vezetéséhez vitorlás kishajó vezetői engedély szükséges.

Képzőszervek

Jogszabályi vonatkozás

Tevékenységünket a következő jogszabályok határozzák meg:

Egyéb információk

Előzetesen tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy a hajózási hatóságnál előkészületben van egyes vizsgatípusok elektronikus formában való lebonyolítása.

Hajózási Hatósági Főosztály elérhetőségei

EMAIL

hhf@itm.gov.hu

TELEFONSZÁM

+36 (1) – 510 0201

ÜGYTÍPUSOK

 • Személyi vizsgáztatásra, pótvizsgára jelentkezés, okmányok cseréje, pótlása honosítása, vizsga nélkül kiadható okmányok ügyintézése.
 • Felvilágosítás a vizsgára bocsátás feltételei, a szükséges iskolai végzettség, szakmai képesítések és gyakorlat figyelembevételével.
 • A vizsgák költségei kiszámítása a már meglévő képesítések figyelembevételével.
 • Segítség a jelentkezési lap kitöltésében.
 • Elkészült képesítő okmányok átvétele.
 

Belvízi képzési anyagok

A JEGYZÉKET FOLYAMATOSAN AKTUALIZÁLJUK, AZAZ JAVASOLJUK A VIZSGAFELKÉSZÜLÉS ELŐTT ISMÉTELT MEGTEKINTÉSÉT!

a hajózási hatóság által jóváhagyott, ajánlott, illetve javasolt képzési anyagok jegyzéke tartalmazza azokat a vizsgafelkészülésre alkalmas dokumentumokat is (könyv, jegyzet, elektronikus anyagok, stb.), amelyeket tapasztalataink szerint eredményesen lehet felhasználni a vizsgákra történő felkészülésben (valamint egy részüket a későbbi hajózási gyakorlatban is).

A táblázatokban található régi kiadású anyagokat a hajózási hatóság jóváhagyottként fogadja el addig, amíg azok helyett korszerű új kiadvány nem jelenik meg (a képzés jóváhagyását kérelmező jelen weblap címére hivatkozva jelölheti meg a listákon szereplő kiadványokat).

Ahol a korábbi kiadványt új váltja ki, a hirdető táblán a régi törlésre kerül és a továbbiakban csak az új fogadható el jóváhagyottként.

Hasznos információk
 • Javasolt a felkészüléshez használni a jegyzékekben szereplő anyagokat, amelyek nem azonos mértékben elterjedtek, illetve nem minden esetben szerezhetők be könnyen, azonban szakmai alkalmasságuk már egyértelműen bebizonyosodott, ezért érdemes ezeket kicsit többet keresni (gyakran csak könyvtárakban lelhetők fel).

Belvízi kedvtelési képzési segédlet:

Belvízi kedvtelési képzési segédlet
Hajózási Szakterület    |   Hasznos Tudnivalók |   Utolsó frissítés 2015.01.28.

 

Képzési anyagok jóváhagyása

A hajózási képesítésekről szóló 15/2001/ (IV. 27.) KöViM rendelet alapján a hajózási hatósági által jóváhagyott képzés(ek) során a Képző szerv által felhasználni kívánt oktatási anyagok (könyv, tansegédlet és jegyzet, valamint ezek elektronikus formája) csak a hajózási hatóság oktatási anyagra vonatkozó elfogadó nyilatkozata, jóváhagyása, illetve elbírálása, majd a Képző szerv képzési engedélyébe történő felvétele után használható fel oktatási segédletként.

Hajózási képesítések megszerzésének oktatására irányuló oktatási anyagok (könyv, tansegédlet és jegyzet, valamint ezek elektronikus formája) jóváhagyásának eljárásával kapcsolatos hatósági eljárási díjakat a hajózási hatósági eljárási díjakról szóló 29/2001. (IX.1.) KöViM rendelet tartalmazza.

Vizsgára jelentkezés

A jelentkező csak akkor vehet részt a vizsgán, ha a vizsga időpontja előtt legalább 5 munkanappal bejelentkezik vizsgára az eHivatal felületen és minden egyéb szükséges dokumentumot feltölt, valamint az összes feltételnek megfelel és eleget tesz a jogszabályi előírásoknak. A hatóság által meghirdetett vizsgára személyesen, vagy képzőszerven keresztül lehet jelentkezni, a képzőszerv által kapott vizsgára csak azon a képzőszerven keresztül lehet, aki rendelkezik a vizsgaidőponttal.

Milyen feltételeknek kell megfelelni a vizsgára jelentkezéshez?
 • eHivatal regisztráció.
 • Jóváhagyott képzésben történt eredményes részvétel igazolása - Jóváhagyott képzés elvégzése alól felmentést kaphat az a jelölt, aki – a hajózási hatóság által elismert iskolarendszerű képzés keretében – hajós szakmunkás, hajózási technikus, hajózási üzemmérnök vagy hajózási mérnök képesítést szerzett.
 •  Az elméleti vizsgához betöltött 17. életév, gyakorlati vizsgához betöltött 18. életév szükséges.
 • Egészségügyi alkalmasság
 • Vizsgadíj befizetését számlával és a hozzá tartozó pénztárbizonylattal (pénztárban való fizetésnél), banki átutalási bizonylattal, vagy a hatóság által adott sárga csekk eredeti feladóvevényével lehet igazolni.
 • A jelentkezőnek igazolnia kell az általános iskola elvégzését.
 • A vízijármű vezetésétől jogerős ítélettel eltiltott személy az eltiltás ideje alatt gyakorlati vizsgára nem bocsátható.

 

Magyarul nem beszélő vizsgázó esetében a vizsgázó kötelezettsége a tolmács biztosítása, és az emiatt felmerülő költségek viselése. A tolmács nem rendelkezhet hajós képesítéssel.

A szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet 2. §-a alapján szakfordítást vagy tolmácsolást az végezhet, aki szakfordító vagy tolmács képesítéssel rendelkezik.

A vizsgára jelentkezés, az okmányok leadása és a fizetés ügyfélszolgálatunkon történik ügyfélszolgálati időben.

A kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsgára való jelentkezéskor az eHivatalba az alábbi dokumentumokat kell feltölteni:
 • Alapfokú iskolai végzettség igazolása.
 • Egészségügyi alkalmasság igazolása.
 • Elméleti vizsgához betöltött 17. életév, gyakorlati vizsgához betöltött 18. életév igazolása.
 • Jóváhagyott képzés elvégzésének igazolása (elmélet, gyakorlat).
 • Vizsgadíj befizetésének igazolása.
 • Tolmács igénybevétele esetén az illető szakfordító vagy tolmács képesítése, valamint nyilatkozata arról, hogy nem rendelkezik semmilyen hajóvezetői képesítéssel.
 • Javító vizsga esetén csak a befizetési bizonylatot.

 

A vizsga

Kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsga az eHivatalban meghirdetett, illetve képzőszervek által kért időpontokban és helyszíneken kerül megrendezésre.

  Kihelyezett vizsgák

A meghirdetett időponttól eltérő időpontban és helyszínen tartott vizsgát legalább 10 fő és legfeljebb 40 fő estén lehet kérelmezni, de a kiszálláskor felmerült költségeket a vizsga szervezője köteles előre befizetni. Kihelyezett vizsga csak olyan helyszínen engedélyezhető ahol a vizsga, tárgyi és ergonómiai követelményei minden szempontból megfelelnek a jogszabályban és a „Vizsgaszabályzat"-ban meghatározott feltételeknek. 

A vizsgázónak a vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt kell hozni, amennyiben tolmács bevonásával kerül megrendezésre a vizsga a tolmácsnak is rendelkeznie kell személyazonosításra alkalmas igazolvánnyal.

 

Vizsgatípusok

Az elméleti vizsgát a vizsgára való jelentkezéstől számított egy éven belül meg kell kezdeni.

Sikertelen vizsga esetén javítóvizsga a sikertelen vizsgát követő legalább egy hét elteltével, de legfeljebb egy éven belül tehető.

A gyakorlati vizsgát a sikeres elméleti vizsga letétele után (18 hónapon belül) be kell fejezni. A gyakorlati vizsga a hajózási hatóság által jóváhagyott szimulátoron is teljesíthető.

Aki az elméleti vagy gyakorlati vizsgán igazolatlanul nem jelenik meg, illetőleg akadályoztatását legalább 1 munkanappal a vizsga megkezdése előtt írásban (e-mail), vagy az eHivatalon keresztül nem jelzi a hajózási hatóságnál vagy elkésik a vizsga megkezdéséről, a vizsgadíj visszatérítésére nem tarthat igényt.

A gyakorlati vizsgához üzemkész, érvényes okmányokkal rendelkező, kötelező felszerelésekkel ellátott hajót (melynek a 15/2001 (IV.27) KöViM rendelet 7. melléklet 7. pontjában meghatározott kritériumoknak kell megfelelni) a vizsgázó köteles biztosítani, jóváhagyott tanfolyamot követő vizsga esetén a képzőszerv is biztosíthatja. A vizsgán használt hajóért és annak személyzetéért, valamint a vizsgán résztvevők biztonságáért, a hajó szabályos közlekedéséért a hajó felelős vezetője felel, (a hajó felelős vezetőjének rendelkeznie kell az adott hajókategóriára szóló, vagy magasabb képesítéssel, kedvtelési célú vizsga esetében legalább hivatásos kishajó-vezetői képesítéssel) ilyen személy hiányában a vizsga nem tartható meg.

Milyen esetekben kaphatok felmentést a vizsga alól?
 • Amennyiben a jelölt már rendelkezik hajós képesítéssel, a megszerezni kívánt képesítésnél csak azokból a tárgyakból kell vizsgázni, amelyekből a jelölt azonos, vagy magasabb szinten még nem vizsgázott.
 • Ha a vizsgázó korábban iskola rendszerű képzésben tett olyan sikeres vizsgát amely azonos, vagy magasabb szintű, mint az adott vizsgatárgy, felmentést kérhet, melyhez csatolni kell a sikeres vizsga dokumentumát, és a vizsgatárgy tematikáját.

Gyakorlati vizsga alól nem adható felmentés.

Vizsgatárgyak alóli felmentési kérelmet a vizsgára történő jelentkezéssel egy időben kell benyújtani, a felmentési kérelem eljárási díja megegyezik a felmentési kérelem tárgyát képező vizsgatárgy vizsgadíjával.

 

Vizsgatárgyak
Belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezető vizsga

Belvízi kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezető vizsga 

Hajózási Szabályzat   Hajózási Szabályzat 
Hajózási ismeretek - kisgéphajó Hajózási ismeretek - vitorlás kishajó
Kisgéphajó gyakorlati vezetése  Vitorlás kishajó gyakorlati vezetése 

 

 

Tematika és vizsgakérdés minták

Képesítés: Belvízi kedvtelési célú kisgéphajó-vezető és vitorlás kishajó-vezető

VIZSGAKÉRDÉSEK

Kedves Vizsgázók!

Feltöltésre kerültek a vizsgakérdések az alábbi témakörökben:

Beágyazott tartalmak:
2018 11 22 Hajozasi szabalyzat.zip
2018 11 22 Hajozasi ismeretek kisgéphajo vitorlas kishajo.zip

A tesztbank letöltésével és használatával kapcsolatos tanácsaink:

 • A megfelelő témakör kiválasztása után a teljes mappát - a megfelelő működés érdekében – kicsomagolt állapotban a saját meghajtóra kell lementeni.
 • A „Hajózási szabályzat_Kedvtelési" mappában található „001_Hajózasi_Szabalyzat_Kedvtelesi.xlsx" fájl tartalmazza a Hajózási Szabályzat kérdéseket.
 • A „Hajozasi_ismeretek_kisgéphajo_vitorlas_kishajo" mappában található a „001_Kisgéphajó.xlsx" fájl tartalmazza a Hajózási ismeretek kisgéphajó, a „001_Vitorlás kishajó.xlsx" fájl tartalmazza a Hajózási ismeretek vitorlás kishajó kérdéseket.
 • Az említett fájlok megnyitásakor, azoknál a kérdéseknél, ahol a kérdéshez ábra tartozik, az utolsó oszlopban link található, amelyre kattintva megnyílik az ábra.

        Vizsgakérdések archívum


 

Beágyazott tartalmak:
Hajózási szabályzat Kedvtelési.zip
Hajozasi ismeretek kisgéphajo vitorlas kishajo.zip

 

Beágyazott tartalmak:
Hajózási szabályzat Kedvtelési 2017 01 25.zip
Hajozasi ismeretek kisgéphajo vitorlas kishajo 2017 01 25.zip

 

 

 

Nemzetközi kedvtelési célú kishajó vezetői  okmány igénylése

A 2014. január 1 után induló, kedvtelési célú hajóvezetői képesítés megszerzésére, vagy pótlására irányuló eljárások végén már a kártya formátumú okmány kerül kiállításra.

Ügyfélnek a sikeres vizsgái után pár nappal (a vizsgaeredmények hatósági adatbázisban történő betáplálását követően), illetve régi okmánya pótlása, cseréje ügyében meg kell jelennie a hajózási hatóság ügyfélszolgálatán és ott be kell nyújtania okmány kiállítási kérelmét.

 

Az ügyfélszolgálatok címei:

1138 Budapest, Váci út 188.

tel: +36 (1) – 510 0201

 

7700 Mohács, Indóház u. 2.

tel.: +36 (1) – 8159 - 620;

 

8600 Siófok, Krúdy sétány 2.

tel.: +36 (1)  – 8159 - 622;

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 12.30-15.30         Szerda: 08.30-12.00, 12.30-15.30          Péntek: 08.30-12.00

 

Budapesti ügyfélszolgálatunkon a pénztárban, helyszínen befizetheti az okmány kiállítási díjat, vagy a befizetés igazolásáról hozzon banki bizonylatot, igazolást.

A kérelem benyújtásához szükséges csatolni egy személyi igazolvány fényképet, okmánycsere és pótlás esetében érvényes orvosi alkalmasság igazolását és az okmány kiállítási díj befizetésének igazolását. A kártya formátumú biztonsági okmány kiállítási díja 13000 Ft. Az Ügyfél részéről a nyilvántartásban szereplő adatainak személyes ellenőrzése után a hatóság előtt aláírás mintát kell megadni.

Az okmány kiállítási kérelem benyújtásával egy időben (amennyiben minden szükséges feltétel teljesül, és a csatolandó dokumentumok is rendelkezésre állnak) a hatóság egy általa hitelesített, Ügyfél személyes adatait és összes kedvtelési képesítését is tartalmazó adatlapot ad ki, amely ideiglenesen jogosít a képesítéseknek megfelelő hajó vezetésére a kártyaokmánya kiállítása időpontjáig, de legfeljebb 60 napig.

Egyedi esetek

Ha a képesítés lejár megrongálódik, abban az esetben cserére szorul. Az elveszett képesítést pótolni szükséges.

Jogszabályi vonatkozás

A kedvtelési célú képesítések kiadását cseréjét, pótlását a következő jogszabályok határozzák meg:

 

Az eljárási díjakat a 29/2001 (IX.01) KöViM rendelet határozza meg.

Az eljárási díjat személyesen készpénzben csak budapesti ügyfélszolgálatunkon lehet befizetni pénztárunkban (hétfőn 12 00–14 30, szerdán 8 00–14 30, pénteken 8 00–12 00), egyéb helyszíneken csak általunk kiadott sárga csekken vagy átutalással.

Hajózási képesítésekhez kapcsolódó hatósági díjak Ft
a képesítő vizsgák díjait a vizsga vizsgaelemeinek száma alapján kell megfizetni  
egyes vizsgaelemek díjai:  

a) teszt elem

7000

b) írásbeli vagy szóbeli elem

8000

c) gyakorlati elem

18000

d) számítógépes vizsgaelem

6000

e) eset tanulmány

15000
egyéb eljárások  

a) képesítő okmány kiállításának díja

3000

b) kártya formátumú biztonsági okmányok kiállításának díja

13000

c) szolgálati idő igazolása szolgálati könyvben hajónként

2000

d) képesítés, szolgálat igazolása belföldi, külföldi szerv, szervezet, társaság felé

7000

e) hatósági bejegyzés a szolgálati könyvbe

1000

f) oktatási napló kiadása

3000

g) képzés engedélyezésének alapdíja

84000
továbbá tárgyanként 4000

h) képzési engedély módosításának, kiegészítésének alapdíja

40000
továbbá tárgyanként 4000

i) tansegédlet jóváhagyásának alapdíja

65000
továbbá A4 oldalanként 2000

j) számítógépes képzési program jóváhagyásának alapdíja

32000
továbbá minden megkezdett Megabájt 3000
ha a vizsgát a kérelmező a hajózási hatóság által meghirdetett helyeken és időpontokon kívül kívánja, akkor a hajózási hatóság emiatt felmerülő költségeit megtéríteni köteles  
a gyakorlati vizsgák díja a vizsgához szükséges hajó költségeit nem tartalmazza  
a felmentési kérelem eljárási díja megegyezik a vizsga elemenkénti díjával